Bakanlar Kurulu (Türkiye)

(Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu sayfasından yönlendirildi)

Bakanlar Kurulu, Hükûmet ya da Kabine Türkiye'de Başbakan'ın başkanlık ettiği ve tüm bakanların bir araya gelip kararlar aldığı kurul. Her bakan kendi bakanlığını ilgilendiren işlerden ve emri altında çalışanların yerine getirdikleri iş ve eylemlerden sorumludur. Bakanlar kurulu, Başbakan, 5 Başbakan Yardımcısı ve 21 Bakan olmak üzere toplam 27 üyeden oluşur ve kararlarını oy birliğiyle alır. Bakan'ın anayasaya göre milletvekili olma zorunluluğu yoktur.

Bakanlar kurulu üyeleriDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle