Papalar listesi

Vikimedya liste maddesi

Latincede "baba" anlamına gelen papa sözcüğünden türetilen bu isim, bazı kiliseler tarafından yüksek ruhani liderlerini tanımlamak için kullanılmış, zamanla Roma Katolik Kilisesi'nin dünyevi başını ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır. Unvanın kendisi, Papa Siricius'un imtiyazından beri resmî olarak Roma Katolik Kilisesi'nin başı için kullanılmıştır.

Cenaze törenleri Aziz Petrus Bazilikası'nda yapılan papaların listesi

Hermannus Contractus, belki de papaları bir liste hâlinde düzenleyen ilk tarihçidir. Listesi, 1049 yılında 154. Papa IX. Leo ile sona erer. Bu liste dikkate alındığında günümüzde papa olan Papa I. Franciscus 268. papadır. Resmî bir papa listesi olmamakla birlikte, Vatikan tarafından yayınlanan Annuario Pontificio ("Papalık Yıllıkları"), genellikle en yetkin liste olarak dikkate alınır. Bu, ekte verilen listedir. Annuario Pontificio' listesinde Papa I. Franciscus 266. papadır.

20. yüzyılda listede birkaç değişiklik yapılmıştır. Antipapa Christopher uzun süre yasal bir papa olarak kabul edilmiştir. Papa Seçilmiş Stephanus, 1961 yılına kadar II. Stephanus adıyla resmî olarak papa kabul edilmiş ardından listeden silinmiştir. Bu değişiklikler her ne kadar artık tartışılmasa da, çok sayıda liste hâlâ "İlk Papa II. Stephanus" adını içerir. Bunun sebebi belki de, bu listelerin hâlâ 1913 tarihli kamu malı Katolik Ansiklopedisi'ni kaynak almalarıdır.

Birinci binyıl değiştir

1. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
30 -
67
  Petrus
Aziz Petrus
Petrus,
Kilisenin Başı
Simon Peter
שמעון בן יונה
(Shimon ben Yona)
Shimon Kipha
ΣΙΜΗΟΝ ΚΗΦΑΣ
(Simeon Kephas)
Bethsaida, Galilea Matta İncili 16:18-19 göre, İsa'nın Cennetin Krallığının anahtarını elinden aldığı havarisi.
42'den sonra ile 57'den önce - 64/67(?) PETRUS,
Roma Episkoposu
Baş aşağı çarmıha gerilerek idam edildi. Yortu günü (Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı) 29 Haziran, (Peter'in sandalyesi) 22 Şubat 1
64/67(?) -
76/79(?)
  Linus
Aziz Linou
LINUS,

Roma Episkoposu
Linus Tuscia, (Kuzey Latium) Geleneksel olarak Hristiyan şehidi olarak kabul edilir (kanıt yok). Yortu günü 23 Eylül 2
76/79(?) -
88
  Anacletus
(Cletus)
Aziz Anacletus
ANACLETUS,
Roma Episkoposu
Anacletus Muhtemelen Yunanistan Hristiyan şehidi. Yortusu 26 Nisan 3
88/92 -
97/101
  I. Clemens
Aziz Clemens
CLEMENS,
Roma Episkoposu
  Roma Hristiyan şehidi. Yortu günü 23 Kasım 4
97/99 -
105/107
  Evaristus
(Aristus)
Aziz Evaristus
EVARISTUS,
Roma Episkoposu
Aristus   Geleneksel olarak Hristiyan şehidi olarak kabul edilir (kanıt yok). Yortu günü 26 Ekim 5
Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.

2. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
105/107 -
115/116
  I. Alexander
Aziz Alexander I
ALEXANDER,
Roma Episkoposu
Alexander Roma   6
115/116 -
125
  I. Sixtus
Aziz Sixtus I
XYSTUS,
Roma Episkoposu
  Roma ya da Yunanistan   7
125 -
136/138
  Telesphorus
Aziz Telephorus
TELESPHORUS,
Roma Episkoposu
  Yunanistan   8
136/138 -
140/142
  Hyginus
Aziz Hyginus
HYGİNUS,
Roma Episkoposu
  Yunanistan Geleneksel olarak Hristiyan şehidi olduğu kabul edilir (kanıt yok). Yortu günü 11 Ocak 9
140/142 -
155
  I. Pius
Aziz Pius I
PİUS,
Roma Episkoposu
  Aquileia, (Şimdi Friuli, İtalya) Kılıçla öldürüldü. Yortu günü 11 Temmuz 10
153 -
166
  Anicetus
Aziz Anicetus
ANICETUS,
Roma Episkoposu
  Emesa, (Şimdi Humus, Suriye) Geleneksel olarak Hristiyan şehidi olduğu kabul edilir (kanıt yok). Yortu günü 17 Nisan 11
Yak.166 -
174/175
  Soterius
Aziz Soterius
SOTERIUS,
Roma Episkoposu
  Fondi, (Şimdi Lazio, İtalya) Geleneksel olarak Hristiyan şehidi olduğu kabul edilir (kanıt yok). Yortu günü 22 Nisan 12
174/175 -
189
  Eleuterus
Aziz Eleutherius
ELEUTHERİUS,
Roma Episkoposu
  Nicopoli, (Şimdi "Eski Preveze", Epir, Yunanistan) Geleneksel olarak Hristiyan şehidi olduğu kabul edilir (kanıt yok). Yortu günü 6 Mayıs 13
189 -
198/199
  I. Victor
Aziz Victor I
VICTOR,
Roma Episkoposu
  Kuzey Afrika   14
199 -
217
  Zephyrinus
Aziz Zephyrinus
ZEPHYRİNUS,
Roma Episkoposu
  Roma   15
Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.

3. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
Yak.217 -
222/223
  I. Callixtus
Aziz Callixtus
CALLIXTUS,
Roma Episkoposu
    Hristiyan şehidi. Yortu günü 14 Ekim 16
222/223 -
230
  I. Urbanus
Aziz Urbanus I
URBANUS,
Roma Episkoposu
  Roma   17
21 Temmuz 230 -
28 Eylül 235
  Pontianus
Aziz Pontianus
PONTIANUS,
Roma Episkoposu
  Roma   18
235 -
3 Ocak 236
  Anterus
Aziz Anterus
ANTERUS,
Roma Episkoposu
  Yunanistan   19
10 Ocak 236 -
20 Ocak 250
  Fabianus
Aziz Sabestian
FABİANUS,
Roma Episkoposu
  Roma   20
Mart/Nisan 251 -
Haziran 253
  Papa Cornelius
Aziz Cornelius
CORNELİUS,
Roma Episkoposu
    Büyük sıkıntılar arasında şehit düştü. Yortu günü 16 Eylül 21
25 Haziran 253 -
5 Mart 254
  I. Lucius
Aziz Lucius I
LUCİUS,
Roma Episkoposu
  Roma Yortu günü 4 Mart 22
12 Mayıs 254 -
2 Ağustos 257
  I. Stephenus
Aziz Stephanus
STEPHANUS,
Roma Episkoposu
  Roma Başı vurularak öldürüldü. Yortu günü 2 Ağustos 23
30/31 Ağustos 257 -
6 Ağustos 258
  II. Sixtus
Aziz Sixtus II
XYSTUS Secundus,
Roma Episkoposu
  Yunanistan Başı vurularak şehit edildi 24
22 Temmuz 259 -
26 Aralık 268
  Dionysius
Aziz Dionysius
DİONYSIUS,
Roma Episkoposu
  Yunanistan Yortu günü 26 Aralık 25
5 Ocak 269 -
30 Aralık 274
  I. Felix
Aziz Felix
FELİX,
Roma Episkoposu
  Roma   26
4 Ocak 275 -
Aralık 283
  Eutychianus
Aziz Eutychian
EUTYCHİANUS,
Roma Episkoposu
      27
17 Aralık 283 -
22 Nisan 296
  Caius
Aziz Caius
CAİUS,
Roma Episkoposu
      28
296 -
304
  Marcellinus
Aziz Marcellinus
MARCELLİNUS,
Roma Episkoposu
      29
Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.

4. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
308 -
309
  I. Marcellus
Aziz Marcellus I
MARCELLUS,
Roma Episkoposu
      30
309 civarı -
310 civarı
  Eusebius
Aziz Eusebius
EUSEBİUS,
Roma Episkoposu
      31
2 Temmuz 311 -
11 Ocak 314
  Militiades
Aziz Miltiades
MİLİTİADES,
Roma Episkoposu
  Afrika Büyük Konstantin'in yayınladığı Milano Fermanı'na (M.S. 313) istinaden Hristiyanların cezalandırılmasına son verilmesinin ardından göreve gelen ilk Papa 32
31 Ocak 314 -
31 Aralık 335
  I. Silvester
Aziz Silvester
SYLVESTER,
Roma Episkoposu
      33
18 Ocak 336 -
7 Ekim 336
  Marcus
Aziz Marcus
MARCUS,
Roma Episkoposu
  Roma Yortu günü 7 Ekim 34
6 Şubat 337 -
12 Nisan 352
  I. Julius
Aziz Julius I
İULİUS,
Roma Episkoposu
  Roma   35
17 Mayıs 352 -
24 Eylül 366
Liberius LİBERİUS,
Roma Episkoposu
    Katolik Kilisesi için henüz azizler listesine alınmamış en eski Papa.
Ortodoks Kilisesi içinde bir Aziz kabul edilir.
Yortu günü 27 Ağustos.
36
1 Ekim 366 -
11 Aralık 384
  I. Damasus
Aziz Damasus
DAMASUS,
Roma Episkoposu
  Danha-a-Velha (Şimdi Portekiz)   37
11 Aralık 384 -
26 Kasım 399
  Papa Siricius
Aziz Siricius
Papa SİRİCİUS,
Roma Episkoposu
    "Papa" unvanınıyla görev yapan ilk Papa 38
27 Aralık 399 -
19 Aralık 401
  I. Anastasius
Aziz Anastasius
Papa I. ANASTASİUS,
Roma Episkoposu
      39
Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.

5. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
22 Aralık 401 -
12 Mart 417
  Papa I. İnnocentius
Aziz Innocentius
Papa İNNOCENTİUS,
Roma Episkoposu
      40
18 Mart 417 -
26 Aralık 418
  Papa Zosimus
Aziz Zosimus
Papa ZOSIMUS,
Roma Episkoposu
      41
28/29 Aralık 418 -
4 Eylül 422
  Papa I. Bonifacius
Aziz Bonifacius
Papa BONİFACİUS,
Roma Episkoposu
      42
10 Ekim 422 -
27 Temmuz 432
  Papa I. Celestinus
Aziz Caelestinus
Papa CAELESTİNUS,
Roma Episkoposu
      43
31 Temmuz 432 -
Mart/Ağustos 440
Papa III. Sixtus
Aziz Sixtus
Papa XYSTUS Tertius, Roma Episkoposu       44
29 Eylül 440 -
10 Kasım 461
  Papa I. Leo
Aziz Leo
Büyük Leo
Papa LEO Magnus (büyük),
Roma Episkoposu
  Roma Hun lideri Attila'yı İtalya işgalinden dönmeye ikna eden Papa 45
19 Kasım 461 -
29 Şubat 468
  Papa Hilarius
Aziz Hilarius
Papa HİLARİUS,
Roma Episkoposu
      46
3 Mart 468 -
10 Mart 483
  Papa Simplicius
Aziz Simplicius
Papa SİMPLİCİUS,
Roma Episkoposu
  Tivoli, İtalya   47
13 Mart 483 -
1 Mart 492
  Papa III. Felix
Aziz Felix
Papa FELİX Tertius,
Roma Episkoposu
  Roma Bazen Felix II olarak adlandırılır. 48
1 Mart 492 -
21 Kasım 496
  Papa I. Gelasius
Aziz Gelasius
Papa GELASİUS,
Roma Episkoposu
  Roma   49
24 Kasım 496 -
19 Kasım 498
  Papa II. Anastasius Papa ANASTASİUS Secundus,
Roma Episkoposu
      50
22 Kasım 498 -
19 Temmuz 514
  Papa Symmachus
Aziz Symmachus
Papa SYMMACHUS,
Roma Episkoposu
  Sardinya   51
Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.

6. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
20 Temmuz 514 -
19 Temmuz 523
  Papa Hormisdas
Aziz Hormisdas
Papa HORMİSDUS,
Roma Episkoposu
  Frosinone, Güney Lazio, İtalya Papa Silverius'un babası 52
13 Ağustos 523 -
18 Mayıs 526
  Papa I. Ioannes
Aziz Ioannes
Papa IOANNES,
Roma Episkoposu
  Toskana   53
13 Temmuz 526 -
22 Eylül 530
  Papa IV. Felix
Aziz Felix
Papa FELİX Quartus,
Roma Episkoposu
  Samnium III. Felix olarak da bilinir 54
22 Eylül 530 -
17 Kasım 532
  Papa II. Bonifacius Papa BONİFACİUS Secundus,
Roma Episkoposu
  Roma - Ostrogot aileden   55
2 Ocak 533 -
8 Mayıs 535
  Papa II. Ioannes Papa IOANNES Secundus,
Roma Episkoposu
Mercurius Roma İsminin Roma tanrısı Merkur ile benzer olmasından dolayı, kişisel ad kullanmayan ilk Papadır. 56
13 Mayıs 535 -
22 Nisan 536
  Papa I. Agapetus
Agapitus
Aziz Agapetus
Papa AGAPETUS,
Roma Episkoposu
    Yortu günü 22 Nisan, 20 Eylül 57
1 Haziran 536 -
11 Kasım 537
  Papa Silverius
Aziz Silverius
Papa SİLVERİUS,
Roma Episkoposu
    Sürgüne gönderildi; Yortu günü 20 Haziran, Papa Hormisdas'ın oğlu 58
29 Mart 537 -
7 Haziran 555
  Papa Vigilius Papa VİGİLİUS,
Roma Episkoposu
  Roma   59
16 Nisan 556 -
4 Mart 561
  Papa I. Pelagius Papa PELAGİUS,
Roma Episkoposu
  Roma   60
17 Temmuz 561 -
13 Temmuz 574
  Papa III. Ioannes Papa IOANNES Tertius,
Roma Episkoposu
Catelinus     61
2 Haziran 575 -
30 Temmuz 579
  Papa I. Benedictus Papa BENEDİCTUS,
Roma Episkoposu
      62
26 Kasım 579 -
7 Şubat 590
  Papa II. Pelagius Papa PELAGIUS Secundus,
Roma Episkoposu
  Roma   63
3 Eylül 590 -
12 Mart 604
  Papa I. Gregorius,
Aziz Gregory
Benediktin Tarikatı
Papa GREGORİUS Magnus,

Büyük Gregory
Roma Episkoposu
  Roma "Servus servorum Dei" ve "Pontifex Maximus" unvanlarını resmen taşıyan ilk Papa 64
Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.

7. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
13 Eylül 604 -
22 Şubat 606
  Papa Sabinianus
Aziz Sabinianus
Papa SABİNİANUS,
Roma Episkoposu
  Blera, (modern Lazio, İtalya)   65
19 Şubat 607 -
12 Kasım 607
  Papa III. Bonifacius Papa BONİFACİUS Tertius,
Roma Episkoposu
  Roma   66
25 Ağustos 608 -
8 Mayıs 615
  Papa IV. Bonifacius,
Aziz Bonifacius
Benediktin Tarikatı
Papa BONİFACİUS Quartus,
Roma Episkoposu
  Marsica, (modern Abruzzo, İtalya) Selefi ile aynı adı taşıyan ilk Papa 67
19 Ekim 615 -
8 Kasım 618
  Papa I. Adeodatus Papa ADEODATUS,
ya da Papa Deusdedit
Roma Episkoposu
  Roma Bazen Deusdedit olarak da adlandırılır.
Bazen Papa II. Adeodatus olarak anılır.
Bazen de herhangi bir numara olmaksızın Papa Adeodatus olarak anılır
68
23 Aralık 619 -
25 Kasım 625
  Papa V. Bonifacius Papa BONİFACİUS Quintus,
Roma Episkoposu
  Napoli   69
27 Ekim 625 -
12 Ekim 638
  Papa I. Honorius Papa HONORİUS,
Roma Episkoposu
      70
Ekim 638 -
2 Ağustos 640
  Papa Severinus Papa SEVERİNUS,
Roma Episkoposu
  Roma   71
24 Aralık 640 -
12 Kasım 642
  Papa IV. Ioannes Papa IOANNES Quartus,
Roma Episkoposu
  Zadar, Dalmaçya, (modern Hırvatistan)   72
24 Kasım 642 -
14 Mayıs 649
  Papa I. Theodorus Papa THEODORUS,
Roma Episkoposu
  Filistin   73
Temmuz 649 -
16 Eylül 655
  Papa I. Martinus
Aziz Martinus
Papa MARTİNUS,
Roma Episkoposu
  Todi, (modern Perugia, İtalya) Yortu günü 12 Kasım 74
10 Ağustos 654 -
2 Haziran 657
  Papa I. Eugenius
Aziz Eugenius
Papa EUGENİUS,
Roma Episkoposu
  Roma   75
30 Temmuz 657 -
27 Ocak 672
  Papa Vitalianus
Aziz Vitalianus
Papa VİTALİANUS,
Roma Episkoposu
  Segni, (modern Lazio, İtalya)   76
11 Nisan 672 -
17 Haziran 676
  Papa III. Adeodatus,
Benediktin Tarikatı
Papa ADEODATUS Secundus,
Roma Episkoposu
    Papa I. Adeodatus Deusdedit olarak adlandırıldığında bazen numara verilmeden Papa Adeodatus olarak anılır 77
2 Kasım 676 -
11 Nisan 678
  Papa Donus Papa DONUS,
Roma Episkoposu
     78
27 Haziran 678 -
10 Ocak 681
  Papa Agatho
Aziz Agatho
Papa AGATHO,
Roma Episkoposu
  Palermo, Sicilya Hristiyan Ortodoks Kilisesi tarafından da "Aziz" kabul edilir. Yortu günü 20 Şubat. 79
Aralık 681 -
3 Temmuz 683
  Papa II. Leo
Aziz Leo
Papa LEO Secundus,
Roma Episkoposu
  Aidone, Sicilya Yortu günü 3 Temmuz 80
683/26 Haziran 684 -
8 Mayıs 685
  Papa II. Benedictus
Aziz Benedictus
Papa BENEDİCTUS Secundus,
Roma Episkoposu
  Roma Yortu günü 7 Mayıs 81
12 Temmuz 685 -
2 Ağustos 686
  Papa V. Ioannes Papa IOANNES Quintus,
Roma Episkoposu
  Antiochia, (modern Antakya, Türkiye)   82
21 Ekim 686 -
22 Eylül 687
  Papa Konon Papa KONON,
Roma Episkoposu
  Trakya   83
15 Aralık 687 -
8 Eylül 701
  Papa I. Sergius
Aziz Sergius
Papa SERGİUS,
Roma Episkoposu
  Palermo, Sicilya   84
Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.

8. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
30 Ekim 701 -
11 Ocak 705
  Papa VI. Ioannes Papa IOANNES Sextus,
Roma Episkoposu
  Yunanistan   85
1 Mart 705 -
18 Ekim 707
  Papa VII. Ioannes Papa IOANNES Septumus,
Roma Episkoposu
  Rossano (Şimdi, Cosenza, İtalya) Selefi ile aynı adı taşıyan ikinci Papa 86
15 Ocak 708 -
4 Şubat 708
  Papa Sisinnius Papa SİSİNNİUS,
Roma Episkoposu
  Suriye   87
25 Mart 708 -
9 Nisan 715
  Papa Constantinus Papa CONSTANTİNUS,
Roma Episkoposu
  Suriye   88
19 Mayıs 715 -
11 Şubat 731
  Papa II. Gregorius
Aziz Gregorius
Papa GREGARİUS Secundus,
Roma Episkoposu
    Yortu günü 11 Şubat 89
18 Mart 731 -
28 Kasım 741
  Papa III. Gregorius Papa GREGERİUS Tertius,
Roma Episkoposu
  Suriye Selefi ile aynı adı taşıyan üçüncü Papa 90
3 Aralık 741 -
14 Mart/22 Mart 752
  Papa Zacharias
Aziz Zacharias
Papa ZACHARİAS,
Roma Episkoposu
  Yunanistan Yortu günü 15 Mart 91
23 Mart 752 -
25 Mart 752
  Papa Seçilmiş Stephanus STEPHANUS     II. Stephanus olarak da tanınır. Henüz piskopos olarak takdis edilmeden, seçilmesinin ardından üç gün sonra öldü. 16. yüzyılda Vatikan'ın Papalar listesine alındı ancak ardından 1961'de yeniden çıkartıldı. (---)
26 Mart 752 - 26 Nisan 757   Papa II. Stephanus Papa STEPHANUS Secundus,
Roma Episkoposu
    III. Stephanus olarak da bilinir 92
29 Mayıs 757 -
28 Haziran 767
  Papa I. Paulus
Aziz Paulus
Papa PAULUS,
Roma Episkoposu
      93
1 Ağustos 767 -
24 Ocak 772
  Papa III. Stephanus Papa STEPHANUS Tertius,
Roma Episkoposu
    IV. Stephanus olarak da bilinir 94
1 Şubat 772 -
26 Aralık 795
  Papa I. Hadrianus Papa HADRIANUS,
Roma Episkoposu
  Roma   95
26 Aralık 795 -
12 Haziran 816
  Papa III. Leo Papa LEO Tertius,
Roma Episkoposu
      96
Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.

9. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
12 Haziran 816 -
24 Ocak 817
  Papa IV. Stephanus Papa STEPHANUS Quartus,
Roma Episkoposu
    V. Stephanus olarak da bilinir 97
25 Ocak 817 -
11 Şubat 824
  Papa I. Paschalis
Aziz Paschalis
Papa PASCHALİS,
Roma Episkoposu
  Roma   98
8 Mayıs 824 -
Ağustos 827
  Papa II. Eugenius Papa EUGENİUS Secundus,
Roma Episkoposu
  Roma   99
Ağustos 827 -
Eylül 827
  Papa Valentinus Papa VALENTINUS,
Roma Episkoposu
  Roma   100
827 -
Ocak 844
  Papa IV. Gregorius Papa GREGORİUS Quartus,
Roma Episkoposu
      101
Ocak 844 -
7 Ocak 847
  Papa II. Sergius Papa SERGİUS Secundus,
Roma Episkoposu
  Roma   102
Ocak 847 -
17 Temmuz 855
  Papa IV. Leo,
Aziz IV. Leo
Benediktin Tarikatı
Papa LEO Quartus,
Roma Episkoposu
  Roma   103
855 -
7 Nisan 858
  Papa III. Benedictus Papa BENEDİCTUS Tertius,
Roma Episkoposu
      104
24 Nisan 858 -
13 Kasım 867
  Papa I. Nikolaus
Aziz Nicolaus
Büyük Nicolaus
Papa NİCOLAUS Magnus
Roma Episkoposu
      105
14 Aralık 867 -
14 Aralık 872
  Papa II. Hadrianus Papa HADRİANUS Secundus,
Roma Episkoposu
  Roma   106
14 Aralık 872 -
16 Aralık 882
  Papa VIII. Ioannes Papa IOANNES Octavus,
Roma Episkoposu
  Roma   107
16 Aralık 882 -
15 Mayıs 884
  Papa I. Marinus Papa MARİNUS,
Roma Episkoposu
      108
17 Mayıs 884 -
Eylül 885 civarı
  Papa III. Hadrianus
Aziz Hadrianus
Papa HADRİANUS Tertius,
Roma Episkoposu
  Roma   109
885 -
14 Eylül 891
  Papa V. Stephanus Papa STEPHANUS Quintus,
Roma Episkoposu
    VI. Stephanus olarak da bilinir 110
19 Eylül 891 -
4 Nisan 896
  Papa Formosus Papa FORMOSUS,
Roma Episkoposu
  Ostia Kadavra Sinodu'ndan sonra ölü olduğu halde tekrar idam edildi. 111
4 Nisan 896 -
19 Nisan 896
  Papa VI. Bonifacius Papa BONİFACİUS Sextus,
Roma Episkoposu
  Roma   112
22 Mayıs 896 -
Ağustos 897
  Papa VI. Stephanus Papa STEPHANUS Sextus,
Roma Episkoposu
    VII. Stephanus olarak da bilinir 113
Ağustos 897 -
Kasım 897
  Papa Romanus Papa ROMANUS,
Roma Episkoposu
      114
Aralık 897   Papa II. Theodorus Papa THEODORUS Secundus,
Roma Episkoposu
      115
Ocak 898 -
Ocak 900
  Papa IX. Ioannes,
Benediktin Tarikatı
Papa IOANNES Nonus,
Roma Episkoposu
      116
Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.

10. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
900 - 903   Papa IV. Benedictus Papa BENEDİCTUS Quartus,
Roma Episkoposu
  Roma   117
Temmuz 903 -
Eylül 903
  Papa V. Leo Papa LEO Quintus,
Roma Episkoposu
  Ardea   118
29 Ocak 904 -
14 Nisan 911
  Papa III. Sergius Papa SERGİUS Tertius,
Roma Episkoposu
  Roma Sokak kadınlarının saltanatı başlar 119
Nisan 911 -
Haziran 913
  Papa III. Anastasius Papa ANASTASİUS Tertius,
Roma Episkoposu
  Roma   120
Temmuz/Ağustos 913 -
Şubat/Mart 914
  Papa Lando Papa LANDO,
Roma Episkoposu
  Sabina, İtalya   121
Mart 914 -
Mayıs 928
  Papa X. Ioannes Papa Ioannes Decimus,
Roma Episkoposu
      122
Mayıs 928 -
Aralık 928
  Papa VI. Leo Papa LEO Sextus,
Roma Episkoposu
      123
Aralık 928 -
Şubat 931
  Papa VII. Stephanus Papa STEPHANUS Septimus,
Roma Episkoposu
    VIII. Stephanus olarak da bilinir 124
Şubat/Mart 931 -
Aralık 935
  Papa XI. Ioannes Papa IOANNES Undecimus,
Roma Episkoposu
      125
3 Ocak 936 -
13 Temmuz 939
  Papa VII. Leo,
Benediktin Tarikatı
Papa LEO Septimus,
Roma Episkoposu
      126
14 Temmuz 939 -
Kasım 942
  Papa VIII. Stephanus Papa STEPHANUS Octavus,
Roma Episkoposu
    IX. Stephanus olarak da bilinir 127
30 Ekim 942 -
Mayıs 946
  Papa II. Marinus Papa MARINUS Secundus,
Roma Episkoposu
      128
10 Mayıs 946 -
Aralık 955
  Papa II. Agapetus Papa AGAPETUS Secundus,
Roma Episkoposu
      129
16 Aralık 955 -
14 Mayıs 964
  Papa XII. Ioannes Papa IOANNES Duodecimus,
Roma Episkoposu
Octavian   963'te İmparator Otto tarafından geçersiz bir biçimde görevden alındı; Sokak kadınlarının saltanatının sonu" 130
22 Mayıs 964 -
23 Haziran 964
  Papa V. Benedictus Papa BENEDİCTUS Quintus,
Roma Episkoposu
    Papa XII. Ioannes'nin ölümünün ardından Romalılarca, İmparator Otto tarafından atanan Papa VIII. Leo'e tepki olarak seçilmiştir. Benedictus, 964 yılında görevden alınmayı kabul ederek Leo'nun Papalığını kabul etmiştir. 131
Temmuz 964 -
1 Mart 965
  Papa VIII. Leo Papa LEO Octavus,
Roma Episkoposu
  Roma İmparator Otto tarafından 963 yılında Papa XII. Ioannes ve Papa V. Benedictus'a muhalefet olarak AntiPapa atanmıştır. V. Benedictus'un görevden alınmasından sonra tek başına Papa olmuştur. 132
1 Ekim 965 -
6 Eylül 972
  Papa XIII. Ioannes Papa IOANNES Tertius Decimus,
Roma Episkoposu
      133
19 Ocak 973 -
Haziran 974
  Papa VI. Benedictus Papa BENEDİCTUS Sextus,
Roma Episkoposu
    Görevden alındı ve öldürüldü 134
Ekim 974 -
10 Temmuz 983
  Papa VII. Benedictus Papa BENEDİCTUS Septimus,
Roma Episkoposu
      135
Aralık 983 -
20 Ağustos 984
  Papa XIV. Ioannes Papa IOANNES Quartus Decimus,
Roma Episkoposu
Pietro Campanora Pavia   136
Ağustos 985 -
Mart 996
  Papa XV. Ioannes Papa IOANNES Quintus Decimus,
Roma Episkoposu
  Roma   137
3 Mayıs 996 -
18 Şubat 999
  Papa V. Gregorius Papa GREGORİUS Quintus,
Roma Episkoposu
Carinthia'lı Bruno   İlk Alman Papa 138
2 Nisan 999 -
12 Mayıs 1003
  Papa II. Silvester Papa SİLVESTER Secundus,
Roma Episkoposu
Gerbert d'Aurillac Fransa'da Auvergne bölgesi İlk Fransız Papa 139
Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latin) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.

İkinci binyıl değiştir

11. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
Haziran 1003 -
Aralık 1003
  Papa XVII. Ioannes Papa IOANNES Septimus Decimus,
Roma Episkoposu
Siccone Roma   140
25 Aralık 1003 -
Temmuz 1009
  Papa XVIII. Ioannes Papa IOANNES Duodevicesimus,
Roma Episkoposu
Giovanni Fasano; Phasianus Roma   141
31 Temmuz 1009 -
12 Mayıs 1012
  Papa IV. Sergius Papa SERGİUS Quartus,
Roma Episkoposu
Pietro Boccapecora Roma   142
18 Mayıs 1012 -
9 Nisan 1024
  Papa VIII. Benedictus Papa BENEDİCTUS Octavus,
Roma Episkoposu
II. Theophylactus, Tusculum Kontu Roma   143
Nisan/Mayıs 1024 -
20 Ekim 1032
  Papa XIX. Ioannes Papa IOANNES Undevicesimus,
Roma Episkoposu
Romanus, Tusculum Kontu Roma   144
1032 -
1044
  Papa IX. Benedictus Papa BENEDİCTUS Nonus,
Roma Episkoposu
III. Theophylactus, Tusculum Kontu Roma 1. dönem; mali bir ödül için feragat etti 145
1045   Papa III. Silvester Papa SİLVESTER Tertius,
Roma Episkoposu
John, Sabina Piskoposu Roma Seçimin geçerliliği tartışmalıdır. Sutri Konsili'nde görevden alındığından anti-papa olarak kabul edilir 146
1045 -
1046
  Papa IX. Benedictus Papa BENEDİCTUS Nonus,
Roma Episkoposu
III. Theophylactus, Tusculum Kontu Roma 2. defa papa. Sutri Konsili'nde görevden alındı 147
Nisan/Mayıs 1045 -
20 Aralık 1046
  Papa VI. Gregorius Papa GREGORİUS Sextus,
Roma Episkoposu
Johannes Gratianus   Sutri Konsili'nde görevden alındı 148
24 Aralık 1046 -
9 Ekim 1047
  Papa II. Clemens Papa CLEMENS Secundus,
Roma Episkoposu
Suidger Saksonya   149
Kasım 1047 -
1048
  Papa IX. Benedictus Papa BENEDİCTUS Nonus,
Roma Episkoposu
III. Theophylactus, Tusculum Kontu   3. defa Papa. Görevden alındı ve aforoz edildi 150
17 Temmuz 1048 -
9 Ağustos 1048
  Papa II. Damasus Papa DAMASUS Secundus,
Roma Episkoposu
Poppo Tirol   151
12 Şubat 1049 -
19 Nisan 1054
  Papa IX. Leo

Aziz Leo
Papa LEO Nonus,
Roma Episkoposu
Bruno, Dagsbourg Kontu Alsace   152
13 Nisan 1055 -
28 Temmuz 1057
  Papa II. Victor Papa VICTOR Secundus,
Roma Episkoposu
Gebhard - Calw, Tollenstein ve Hirschberg Kontu Almanya   153
2 Ağustos 1057 -
29 Mart 1058
  Papa IX. Stephanus,
Benediktin Tarikatı
Papa STEPHANUS Nonus,
Roma Episkoposu
Lorraine'li Frederic   X. Stephanus olarak da bilinir 154
6 Aralık 1058 -
27 Temmuz 1061
  Papa II. Nicolaus Papa NICOLAUS Secundus,
Roma Episkoposu
Gerard Burgundy'li     155
30 Eylül 1061 -
21 Nisan 1073
  Papa II. Alexander Papa ALEXANDER Secundus,
Roma Episkoposu
Anselmo da Baggio Baggio, (modern Milano, İtalya)   156
22 Nisan 1073 -
25 Mayıs 1085
  Papa VII. Gregorius,

Aziz Gregorius
Benediktin Tarikatı
Papa GREGORİUS Septimus,
Roma Episkoposu
Hildebrand Soana, (modern Toskana, İtalya) Roma Piskoposunun "Papa" unvanını kullanması sınırlandırıldı. 157
24 Mayıs 1086 -
16 Eylül 1087
  Papa III. Victor,
Aziz Victor
Benediktin Tarikatı
Papa VİCTOR Tertius,
Roma Episkoposu
Desiderio; Desiderius; Dauferius Güney İtalya   158
12 Mart 1088 -
29 Temmuz 1099
  Papa II. Urbanus
Aziz Urbanus
Benediktin Tarikatı
Papa URBANUS Secundus,
Roma Episkoposu
Odo Lagery'li Fransa Birinci Haçlı Seferi'ni başlattı 159
13 Ağustos 1099 -
21 Ocak 1118
  Papa II. Paschalis Papa PASCHALİS Secundus,
Roma Episkoposu
Raniero Romagna, İtalya   160
Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.

12. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
24 Ocak 1118 -
28 Ocak 1119
  Papa II. Gelasius,
Benediktin Tarikatı
Papa GELASİUS Secundus,
Roma Episkoposu
Giovanni Coniulo Gaeta, Latium, İtalya   161
2 Şubat 1119 -
13 Aralık 1124
  Papa II. Callistus Papa CALLİSTUS Secundus,
Roma Episkoposu
Guido, Burgundy Kontu Fransa Birinci Laterano Konsili 1123'te açıldı 162
15 Aralık 1124 -
13 Şubat 1130
  Papa II. Honorius Papa HONORİUS Secundus,
Roma Episkoposu
Lamberto Scannabecchi İmola, Romagna, İtalya   163
14 Şubat 1130 -
24 Temmuz 1143
  Papa II. İnnocentius Papa İNNOCENTİUS Secundus,
Roma Episkoposu
Gregorio Papareschi Roma, İtalya 1139'da İkinci Laterano Konsili toplantıya çağrıldı 164
26 Eylül 1143 -
8 Mart 1144
  Papa II. Coelestinus Papa COELESTİNUS Secundus,
Roma Episkoposu
Guido Città di Castello, (modern Umbria, İtalya) 165
12 Mart 1144 -
15 Mart 1145
  Papa II. Lucius Papa LUCİUS Secundus,
Roma Episkoposu
Gerardo Caccianemici dal Orso Bologna, İtalya   166
15 Şubat 1145 -
8 Temmuz 1153
  Papa III. Eugenius,
Aziz Eugenius
Sistersiyen
Papa EUGENİUS Tertius,
Roma Episkoposu
Bernardo Pignatelli Pisa, (modern Toskana, İtalya)   167
8 Temmuz 1153 -
3 Aralık 1154
  Papa IV. Anastasius Papa ANASTASİUS Quartus,
Roma Episkoposu
Corrado Roma   168
4 Aralık 1154 -
1 Eylül 1159
  Papa IV. Hadrianus,
Augustinyen Tarikatı
Papa HADRİANUS Quartus,
Roma Episkoposu
Nicholas Breakspear İngiltere İlk ve tek İngiliz Papa; İrlanda'yı İngiltere Kralı II. Henry'ye vermiştir 169
7 Eylül 1159 -
30 Ağustos 1181
  Papa III. Alexander Papa ALEXANDER Tertius,
Roma Episkoposu
Rolando Bandinelli Siena, Toskana, İtalya 1179'da Üçüncü Laterano Konsili toplantıya çağrıldı 170
1 Eylül 1181 -
25 Kasım 1185
  Papa III. Lucius Papa LUCİUS Tertius,
Roma Episkoposu
Ubaldo Allucingoli Lucca, Toskana, İtalya   171
25 Kasım 1185 -
19 Ekim 1187
  Papa III. Urbanus Papa URBANUS Tertius,
Roma Episkoposu
Uberto Crivelli Milano, İtalya   172
21 Ekim 1187 -
17 Aralık 1187
  Papa VIII. Gregorius Papa GREGORİUS Octavus,
Roma Episkoposu
Alberto di Morra Benevento, Campania, İtalya Üçüncü Haçlı Seferi'ni hazırladı 173
19 Aralık 1187 -
27 Mart 1191
  Papa III. Clemens Papa CLEMENS Tertius,
Roma Episkoposu
Paulino Scolari Roma   174
30 Mart 1191 -
8 Ocak 1198
  Papa III. Coelestinus Papa COELESTİNUS Tertius,
Roma Episkoposu
Giacinto Orsini-Bobone Roma   175
8 Ocak 1198 -
16 Temmuz 1216
  Papa III. Innocentius Papa İNNOCENTİUS Tertius,
Roma Episkoposu
Lothario Segni Kontu Gavignano, (modern Latium, İtalya) 1215'te Dördüncü Laterano Konsili toplandı. Dördüncü Haçlı seferi'ni başlattı. İspanya ve Portekiz'de Orta Çağ Engizisyon'unu başlattı. 176
Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.

13. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latin) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
18 Temmuz 1216 -
18 Mart 1227
  Papa III. Honorius Papa HONORİUS Tertius,
Roma Episkoposu
Cencio Savelli Roma   177
19 Mart 1227 -
22 Ağustos 1241
  Papa IX. Gregorius Papa GREGORİUS Nonus,
Roma Episkoposu
Ugolino Segni Kontluğu Anagni, Latium, İtalya   178
25 Ekim 1241 -
10 Kasım 1241
  Papa IV. Celestinus,
Benediktin Tarikatı
Papa COELESTİNUS Quartus,
Roma Episkoposu
Goffredo Castiglioni Milano, İtalya   179
25 Haziran 1243 -
7 Aralık 1254
  Papa IV. Innocentius Papa İNNOCENTİUS Quartus,
Roma Episkoposu
Sinibaldo Fieschi Cenova, İtalya 1245'te Birinci Lyon Konsili toplandı 180
12 Aralık 1254 -
25 Mayıs 1261
  Papa IV. Alexander Papa ALEXANDER Quartus,
Roma Episkoposu
Rinaldo dei Conti di Segni; Rinaldo Conti Anagni, İtalya   181
29 Ağustos 1261 -
2 Ekim 1264
  Papa IV. Urbanus Papa URBANUS Quartus,
Roma Episkoposu
Jacques Pantaléon Troyes, Fransa İlk Katolik Yortusu'unu düzenlemiştir 182
5 Şubat 1265 -
29 Aralık 1268
  Papa IV. Clemens Papa CLEMENS Quartus,
Roma Episkoposu
Gui Faucoi le Gros (Şişman Guy Foulques) Saint-Gilles, Fransa   183
29 Kasım 1268 -
1 Eylül 1271
  İki Papa arası dönem       Yaklaşık 3 yıl kardinaller arasında çözümlenemeyen çıkmaz dolayısıyla meşru bir papa seçilemedi.
1 Eylül 1271 -
10 Ocak 1276
  Papa X. Gregorius,
Sistersiyen
Aziz Gregorius
Papa GREGORİUS Decimus,
Roma Episkoposu
Tebaldo Visconti Piacenza, İtalya 1274'te İkinci Lyon Konsili toplandı 184
21 Ocak 1276 -
22 Haziran 1276
  Papa V. Innocentius,
Dominikan Tarikatı
Kutsal Innocent
Papa İNNOCENTIUS Quintus,
Roma Episkoposu
Pierre de Tarentaise Savoy, Fransa   185
11 Temmuz 1276 -
18 Ağustos 1276
  Papa V. Hadrianus Papa HADRİANUS Quintus,
Roma Episkoposu
Ottobuono Fieschi Cenova, İtalya   186
8 Eylül 1276 -
20 Mayıs 1277
  Papa XXI. Ioannes Papa IOANNES Vicesimus Primus,
Roma Episkoposu
Pedro Hispano Lizbon, Portekiz Bilimsel laboratuvarında meydana gelen bir çökme sonucu öldü. İlk Portekizli Papadır. 187
25 Kasım 1277 -
22 Ağustos 1280
  Papa III. Nikolas,
Benediktin Tarikatı
Papa NICOLAUS Tertius,
Roma Episkoposu
Giovanni Gaetano Orsini Roma, İtalya   188
22 Şubat 1281 -
28 Mart 1285
  Papa IV. Martinus Papa MARTİNUS Quartus,
Roma Episkoposu
Simon de Brion; Simon de Brie Touraine, Fransa   189
2 Nisan 1285 -
3 Nisan 1287
  Papa IV. Honorius Papa HONORİUS Quartus,
Roma Episkoposu
Giacomo Savelli Roma, İtalya   190
22 Şubat 1288 -
4 Nisan 1292
  Papa IV. Nikolas,
Fransisken
Papa NİCOLAUS Quartus,
Roma Episkoposu
Girolamo Masci Ascoli, İtalya   191
4 Nisan 1292 -
5 Temmuz 1294
 
İki Papa arası dönem       2 yılı aşkın bir dönemde kardinaller arasında çözümlenemeyen çıkmaz dolayısıyla meşru bir papa seçilemedi.
5 Temmuz 1294 -
13 Aralık 1294
  Papa V. Celestinus,
Benediktin Tarikatı
Aziz Coelestinus
Papa COELESTİNUS Quintus,
Roma Episkoposu
Pietro da Morrone Moline, İtalya Tahttan feragat eden iki Papadan biridir. 192
24 Aralık 1294 -
11 Ekim 1303
  Papa VIII. Bonifacius Papa BONIFACIUS Octavus,
Roma Episkoposu
Benedetto Caetani Anagni, İtalya   193
Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latin) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.

14. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
22 Ekim 1303 -
7 Temmuz 1304
  Papa XI. Benedictus,
Dominikan Tarikatı
Aziz Bendedictus
Papa BENEDİCTUS Undecimus,
Roma Episkoposu
Niccolò Boccasini Treviso, İtalya 1311-1312'de Vienne Konsili toplandı 194
5 Haziran 1305 -
20 Nisan 1314
  Papa V. Clemens Papa CLEMENS Quintus,
Roma Episkoposu
Bertrand de Got Bordeaux, Fransa Papa Avignon'da. Vienne Konsili'nde Tapınak Şövalyeleri'ni resmen ortadan kaldırdı 195
20 Nisan 1314 -
7 Ağustos 1316
 
İki Papa arası dönem       2 yılı aşkın bir dönemde kardinaller arasında çözümlenemeyen çıkmaz dolayısıyla meşru bir papa seçilemedi.
7 Ağustos 1316 -
4 Aralık 1334
  Papa XXII. Ioannes Papa IOANNES Vicesimus Secundus,
Roma Episkoposu
Jacques d'Euse; Jacques Duèse Cahors, Fransa Papa Avignon'da 196
20 Aralık 1334 -
25 Nisan 1342
  Papa XII. Benedictus,
Sistersiyen
Papa BENEDİCTUS Duodecimus,
Roma Episkoposu
Jacques Fournier Saverdun, Fransa Papa Avignon'da 197
7 Mayıs 1342 -
6 Aralık 1352
  Papa VI. Clemens Papa CLEMENS Sextus,
Roma Episkoposu
Pierre Roger Limoges, Fransa Papa Avignon'da 198
18 Aralık 1352 -
12 Eylül 1362
  Papa VI. İnnocentius Papa İNNOCENTİUS Sextus,
Roma Episkoposu
Étienne Aubert; Stephen Aubert Beyssac, Fransa Papa Avignon'da 199
28 Eylül 1362 -
19 Aralık 1370
  Papa V. Urbanus,
Benediktin Tarikatı
Aziz Urbanus
Papa URBANUS Quintus,
Episkopos
Guillaume Grimoard; Guillaume de Grimoard Languedoc, Fransa Papa Avignon'da 200
30 Aralık 1370 -
26 Mart 1378
  Papa XI. Gregorius Papa GREGORİUS Undecimus,
Roma Episkoposu
Pierre Roger de Beaufort Limoges, Fransa Papa Avignon'da;
Roma'ya geri dönüş
201
8 Nisan 1378 -
15 Ekim 1389
  Papa VI. Urbanus Papa URBANUS Sextus,
Roma Episkoposu
Bartolomeo Prignano Napoli, İtalya Büyük Schisma 202
2 Kasım 1389 -
1 Ekim 1404
  Papa IX. Bonifacius Papa BONİFACİUS Nonus, Roma Episkoposu Pietro Tomacelli Napoli, İtalya Büyük Schisma 203
Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.

15. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
17 Ekim 1404 -
6 Kasım 1406
  Papa VII. İnnocentius Papa İNNOCENTIUS Septimus,
Roma Episkoposu
Cosimo Gentile Migliorati Sulmona (Şimdi Abruzzi, İtalya) Büyük Schisma 204
30 Kasım 1406 -
4 Temmuz 1415
  Papa XIII. Gregorius Papa GREGORİUS Duodecimus,
Roma Episkoposu
Angelo Correr Venedik, İtalya Büyük Schisma; Konstanz Konsili sırasında, muhalifleri tarafından antipapa olarak adlandırılan XXIII. Ioannes görevden alınmıştır 205
4 Temmuz 1415 -
11 Kasım 1417
 
İki Papa arası dönem       2 yılı aşkın bir dönemde kardinaller arasında çözümlenemeyen çıkmaz dolayısıyla meşru bir papa seçilemedi.
11 Kasım 1417 -
20 Şubat 1431
  Papa V. Martinus Papa MARTİNUS Quintus,
Roma Episkoposu
Oddone Colonna Genazzano, Papalık Devleti, (Şimdi Lazio, İtalya) 1411'de Basel Konsili toplandı 206
3 Mart 1431 -
23 Şubat 1447
  Papa IV. Eugenius,
Augustinyan Tarikatı
Papa EUGENİUS Quartus,
Roma Episkoposu
Gabriele Condulmer Venedik, İtalya 1433'te Sigismund Kutsal Roma İmparatoru olarak Roma'da taç giydi. 207
6 Mart 1447 -
24 Mart 1455
  Papa V. Nicolaus,
Dominikan Tarikatı
Papa NİCOLAUS Quintus,
Roma Episkoposu
Tommaso Parentucelli Sarzana, Floransa Cumhuriyeti (Şimdi Ligurya, İtalya) 1450'de Jübilesi kutlandı. 1452'de III. Friedrich Kutsal Roma İmparatoru olarak Roma'da taç giydi 208
8 Nisan 1455 -
6 Ağustos 1458
  Papa III. Callixtus Papa CALLİSTUS Tertius,
Roma Episkoposu
Alfonso de Borgia Xàtiva, Valensiya, İspanya İlk İspanyol Papa 209
19 Ağustos 1458 -
15 Ağustos 1464
  Papa II. Pius Papa PİUS Secundus,
Roma Episkoposu
Enea Silvio Piccolomini Pienza, Siena Cumhuriyeti, (Şimdi Toscana, İtalya)   210
30 Ağustos 1464 -
26 Temmuz 1471
  Papa II. Paulus Papa PAULUS Secundus,
Roma Episkoposu
Pietro Barbo Venedik, İtalya Papa IV. Eugenius'un yeğenidir 211
9 Ağustos 1471 -
12 Ağustos 1484
  Papa IV. Sixtus,
Fransisken
Papa XYSTUS Quartus,
Roma Episkoposu
Francesco della Rovere Celle Ligure, Ceneviz Cumhuriyeti, (Şimdi Savona, Ligurya, İtalya) Fransisken. Sistina Şapeli'ni sipariş etti. İspanya'da "Kastilya ve Aragon" hükümdarları II. Fernando ile I. Isabel taleplerine uyarak İspanyol Engizisyonu'nu yetkilendirdi. 212
29 Ağustos 1484 -
25 Temmuz 1492
  Papa VIII. İnnocentius Papa İNNOCENTİUS Octavus,
Roma Episkoposu
Giovanni Battista Cybo Genova, Ceneviz Cumhuriyeti, (Şimdi Ligurya, İtalya) Tomás de Torquemada'yı atadı 213
11 Ağustos 1492 -
18 Ağustos 1503
  Papa VI. Alexander Papa ALEXANDER Sextus,
Roma Episkoposu
Rodrigo de Lanzòl-Borgia Xàtiva, Valensiya, İspanya Papa III. Callixtus'un yeğenidir. Cesare Borgia ve Lucrezia Borgia'nın babaları. Avrupa dışı toprakları 1493 yılında İspanya ve Portekiz arasından böldü. 214
Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.

16. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
22 Eylül 1503 -
18 Ekim 1503
  Papa III. Pius Papa PİUS Tertius,
Roma Episkoposu
Francesco Todeschini Piccolomini Siena, Siena Cumhuriyeti, (Şimdi İtalya) Pius II'nin yeğeni 215
31 Ekim 1503 -
21 Şubat 1513
  Papa II. Julius,
Franciskan Düzeni
Papa İULIUS Secundus,
Roma Episkoposu
Giuliano della Rovere Albisola, Savona, Cenova Cumhuriyeti, (Şimdi İtalya) Papa IV. Sixtus'un yeğeni; 1512'de Beşinci Laterano Konsili toplandı. İlk kez Papalık Devletinin tüm toprakları üzerinde etkili bir kontrol sağladı. Aziz Petrus Bazilikası'nın yeniden inşası için planlar hazırlattı. 216
9 Mart 1513 -
1 Aralık 1521
  Papa X. Leo Papa LEO Decimus,
Roma Episkoposu
Giovanni di Lorenzo de' Medici Floransa, Floransa Cumhuriyeti, (Şimdi İtalya) Muhteşem Lorenzo'nun oğlu. Martin Luther'i aforoz etmiştir. 217
9 Ocak 1522 -
14 Eylül 1523
  Papa VI. Hadrianus Papa HADRİANUS Sextus,
Roma Episkoposu
Adriaan Floriszoon Boeyens Utrecht, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu (Şimdi Hollanda) İlk ve tek Hollandalı Papa. 1978'de seçilen II. Ioannes Paulus'a kadar seçilen son İtalyan olamayan Papa. V. Karl'in özel öğretmenidir. 218
26 Kasım 1523 -
25 Eylül 1534
  Papa VII. Clemens Papa CLEMENS Septimus,
Roma Episkoposu
Giuliano di Piero de' Medici Floransa, Floransa Cumhuriyeti, (Şimdi İtalya) Papa Leo X'un kuzeni. 1527'de Roma, İmparatorluk birliklerince yağmalandı ("Sacco di Roma"). İngiltere Kralı VIII. Henry'in boşanmasını yasakladı. 1550'de V. Karl Bologna'da taç giydi. Yeğeni Catherine de Médicis, Fransa Kralının oğlu ile evlendi 219
13 Ekim 1534 -
10 Kasım 1549
  Papa III. Paulus Papa PAULUS Tertius, Roma Episkoposu Alessandro Farnese Canino, Viterbo, Papalık Devleti, (Şimdi İtalya) 1545'te Trento Konsili'ni açtı. Gayri meşru çocuğu ilk Parma Dükü oldu. 220
29 Kasım 1549 -
29 Mart 1555
  Papa III. Julius Papa İULIUS Tertius,
Roma Episkoposu
Giovanni Maria Ciocchi del Monte Monte San Savino, Floransa Cumhuriyeti, (Şimdi İtalya)   221
9 Nisan 1555 -
30 Nisan ya da 1 Mayıs 1555
  Papa II. Marcellus Papa MARCELLUS Secundus,
Roma Episkoposu
Marcello Cervini Montefano, Papalık Devleti, (Şimdi İtalya) Saltanat adı kullananılmasının sonu 222
23 Mayıs 1555 -
18 Ağustos 1559
  Papa IV. Paulus Papa PAULUS Quartus,
Roma Episkoposu
Giovanni Pietro Carafa Sant'Angelo a Scala, Napoli Krallığı, (Şimdi İtalya)   223
26 Aralık 1559 -
9 Aralık 1565
  Papa IV. Pius Papa PİUS Quartus,
Roma Episkoposu
Giovanni Angelo Medici Milano, Milano Dükalığı (Şimdi İtalya) 1562'de Trento Konsili'ni tekrar açtı 224
7 Ocak 1566 -
1 Mayıs 1572
  Papa V. Pius,
Dominikan Tarikatı
Aziz Pius
Papa PİUS Quintus,
Roma Episkoposu
Michele Ghislieri Bosco Marengo, Milano Dükalığı, (Şimdi İtalya) 1570'te İngiliz I. Elizabeth'i aforoz etti. İnebahtı Deniz Muharebesi, 1571 225
13 Mayıs 1572 -
10 Nisan 1585
  Papa XIII. Gregorius Papa GREGORİUS Tertius Decimus,
Roma Episkoposu
Ugo Boncompagni Bologna, Papalık Devleti, (Şimdi İtalya) 1582'de takvim reformu 226
24 Nisan 1585 -
27 Ağustos 1590
  Papa V. Sixtus,
Franciskan Düzeni'
Papa XYSTUS Quintus,
Roma Episkoposu
Felice Peretti Grottammare, Papalık Devleti, (Şimdi İtalya)   227
15 Eylül 1590 -
27 Eylül 1590
  Papa VII. Urbanus Papa URBANUS Septimus,
Roma Episkoposu
Giovanni Battista Castagna Roma, Papalık Devleti, (Şimdi İtalya)   228
5 Aralık 1590 -
15 /16 Ekim 1591
  Papa XIV. Gregorius Papa GREGORİUS Quartus Decimus,
Roma Episkoposu
Niccolò Sfondrati Somma Lombardo, Cremona, Milano Dükalığı, (Şimdi İtalya)   229
29 Kasım 1591 -
30 Aralık 1591
  Papa IX. İnnocentius Papa İNNOCENTİUS Nonus,
Roma Episkoposu
Giovanni Antonio Facchinetti Bologna, Papalık Devleti, (Şimdi İtalya)   230
30 Ocak 1592 -
3 Mart 1605
  Papa VIII. Clemens Papa CLEMENS Octavus,
Roma Episkoposu
Ippolito Aldobrandini Fano, Marche, Papalık Devleti, (Şimdi İtalya)   231
Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.

17. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
1 Nisan 1605 -
27 Nisan 1605
  Papa XI. Leo Papa LEO Undecimus,
Roma Episkoposu
Alessandro Ottaviano de' Medici Floransa, Toskana Büyük Dükalığı (şimdi İtalya)   232
16 Mayıs 1605 -
28 Ocak 1621
  Papa V. Paulus Papa PAULUS Quintus,
Roma Episkoposu
Camillo Borghese Roma, Papalık Devleti, (şimdi İtalya)   233
9 Şubat 1621 -
8 Temmuz 1623
  Papa XV. Gregorius Papa GREGORİUS Quintus Decimus,
Roma Episkoposu
Alessandro Ludovisi Bologna, Papalık Devleti, (şimdi İtalya)   234
6 Ağustos 1623 -
29 Temmuz 1644
  Papa VIII. Urbanus Papa URBANUS Octavus,
Roma Episkoposu
Maffeo Barberini Floransa, Toskana Büyük Dükalığı (şimdi İtalya) Galileo Galilei'nin yargılanması 235
15 Eylül 1644 -
7 Ocak 1655
  Papa X. İnnocentius Papa İNNOCENTİUS Decimus,
Roma Episkoposu
Giovanni Battista Pamphili Roma, Papalık Devleti, (şimdi İtalya)   236
7 Nisan 1655 -
22 Mayıs 1667
  Papa VII. Alexander Papa ALEXANDER Septimus,
Roma Episkoposu
Fabio Chigi Siena, Toskana Büyük Dükalığı (şimdi İtalya)   237
20 Haziran 1667 -
9 Aralık 1669
  Papa IX. Clemens Papa CLEMENS Nonus,
Roma Episkoposu
Giulio Rospigliosi Pistoia, Toskana Büyük Dükalığı (şimdi Toscana, İtalya)   238
29 Nisan 1670 -
22 Aralık 1676
  Papa X. Clemens Papa CLEMENS Decimus,
Roma Episkoposu
Emilio Altieri Roma, Papalık Devletleri, (şimdi İtalya)   239
21 Eylül 1676 -
11/12 Ağustos 1689
  Papa XI. İnnocentius
Aziz İnnocentius
Papa İNNOCENTİUS Undecimus,
Roma Episkoposu
Benedetto Odescalchi Como, Milano Dükalığı, (şimdi Lombardiya, İtalya)   240
6 Ekim 1689 -
1 Şubat 1691
  Papa VIII. Alexander Papa ALEXANDER Octavus, Roma Episkoposu Pietro Vito Ottoboni Padova, Venedik Cumhuriyeti, (şimdi İtalya)   241
12 Temmuz 1691 -
27 Eylül 1700
  Papa XII. İnnocentius Papa İNNOCENTİUS Duodecimus,
Roma Episkoposu
Antonio Pignatelli Spinazzola, Napoli Krallığı, (şimdi Puglia, İtalya)   242
Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.

18. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
23 Kasım 1700 -
19 Mart 1721
  Papa XI. Clemens Papa CLEMENS Undecimus,
Roma Episkoposu
Giovanni Francesco Albani Urbino, Papalık Devleti, (şimdi Marche, İtalya)   243
8 Mayıs 1721 -
7 Mart 1724
  Papa XIII. Innocentius Papa İNNOCENTIUS Tertius Decimus,
Roma Episkoposu
Michelangelo de ’Conti; Michael Angelo Conti Poli, Papalık Devleti, (şimdi Lazio, İtalya)   244
29 Mayıs 1724 -
21 Şubat 1730
  Papa XIII. Benedictus,
Dominikan Tarikatı
Papa BENEDİCTUS Tertius Decimus,
Roma Episkoposu
Pierfrancesco Orsini Gravina, Napoli Krallığı, (şimdi Puglia, İtalya)   245
12 Temmuz 1730 -
6 Şubat 1740
  Papa XII. Clemens Papa CLEMENS Duodecimus,
Roma Episkoposu
Lorenzo Corsini Floransa, Toskana Büyük Dükalığı (şimdi İtalya)   246
17 Ağustos 1740 -
3 Mayıs 1758
  Papa XIV. Benedictus Papa BENEDİCTUS Quartus Decimus,
Roma Episkoposu
Prospero Lorenzo Lambertini Bologna, Papalık Devleti, (şimdi İtalya)   247
6 Temmuz 1758 -
2 Şubat 1769
  Papa XIII. Clemens Papa CLEMENS Tertius Decimus,
Roma Episkoposu
Carlo della Torre Rezzonico Venedik, Venedik Cumhuriyeti, (şimdi İtalya)   248
19 Mayıs 1769 -
22 Eylül 1774
  Papa XIV. Clemens, O.F.M. Conv. Papa CLEMENS Quartus Decimus,
Roma Episkoposu
Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli Sant'Arcangelo di Romagna, Papalık Devleti, (şimdi Emilia-Romagna, İtalya) Cizvitler Tarikatı'nı ortadan kaldırdı. 249
15 Şubat 1775 -
29 Ağustos 1799
  Papa VI. Pius Papa PİUS Sextus,
Roma Episkoposu
Giovanni Angelo Braschi Cesena, Papalık Devleti, (şimdi Emilia-Romagna, İtalya) Fransız devrimi'ni kınadı. 1798 yılındaki ölümüne kadar Fransız birlikleri tarafından Papalık Devleti'nden kovuldu. 250
Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.

19. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
14 Mart 1800 -
20 Ağustos 1823
  Papa VII. Pius,
Benediktin Tarikatı
Papa PIUS Septimus,
Roma Episkoposu
Barnaba Chiaramonti Cesena, Papalık Devleti, (şimdi Emilia-Romagna, İtalya) Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'un taç giyme töreninde bulundu. 1809 ve 1814 yılları arasında geçici olarak Papalık Devleti'nden kovuldu. 251
28 Eylül 1823 -
10 Şubat 1829
  Papa XII. Leo Papa LEO Duodecimus,
Roma Episkoposu
Annibale Sermattei della Genga Fabriano, Papalık Devleti, (şimdi Marche, İtalya)   252
31 Mart 1829 -
1 Aralık 1830
  Papa VIII. Pius Papa PIUS Octavus,
Roma Episkoposu
Francesco Saverio Castiglioni Cingoli, Papalık Devleti, (şimdi Marche, İtalya)   253
2 Şubat 1831 -
1 Haziran 1846
  Papa XVI. Gregorius,
Camaldul Tarikatı
Papa GREGORIUS Sextus Decimus,
Roma Episkoposu
Bartolomeo Alberto Cappellari Belluno, Venedik Cumhuriyeti, (şimdi İtalya) Piskopos olmadığı halde seçilen son Papa 254
16 Haziran 1846 -
7 Şubat 1878
  Papa IX. Pius,
Fransisken
Aziz IX. Pius
Papa PIUS Nonus,
Roma Episkoposu
Giovanni Maria Mastai-Ferretti Senigallia, Papalık Devleti, (şimdi Marche, İtalya) Birinci Vatikan Konsili açıldı. Tarihte en uzun görev yapan Papa 255
20 Şubat 1878 -
20 Temmuz 1903
  Papa XIII. Leo Fransisken Papa LEO Tertius Decimus,
Roma Episkoposu
Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci Carpineto Romano, Fransa idaresinde Roma Departmanı, (şimdi Lazio, İtalya) Rerum Novarum ile Katolik Sosyal öğretilerinin tohumlarını attı. Yükselmekte olan sosyalizme karşı Hristiyan Demokrat akımı destekledi. Papa IX. Pius (31 yıl) ve II. Ioannes Paulus'den (26 yıl) sonra en uzun tahtta kalan Papadır 256
Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.

20. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
4 Ağustos 1903 -
20 Ağustos 1914
  Papa X. Pius
Aziz Pius X.
Papa PİUS Decimus,
Roma Episkoposu
Giuseppe Melchiorre Sarto Riese, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, (şimdi Treviso, Veneto, İtalya) Katolik ayin törenlerine yenilen ekmek ve içilen şarap ile vaftiz dinsel âdetini genişletti. Kutsanarak Azizler listesine alınan son Papa. 257
3 Eylül 1914 -
22 Ocak 1922
  Papa XV. Benedictus Papa BENEDICTUS Quintus Decimus,
Roma Episkoposu
Giacomo Della Chiesa Genova, İtalya I. Dünya Savaşı sırasında barış için arabuluculuk yaptı. Papa XVI. Benedictus onu bir "barış peygamberi" olarak anar. 258
6 Şubat 1922 -
10 Şubat 1939
  Papa XI. Pius Papa PİUS Undecimus,
Roma Episkoposu
Achille Ambrogio Damiano Ratti Desio, Milano, İtalya İtalya ile Laterano Antlaşması'nı imzaladı. Vatikan şehrinde bağımsız bir devletin kurulduğu ilan edildi. 259
2 Mart 1939 -
9 Kasım 1958
  Papa XII. Pius
Saygıdeğer Pius XII
Papa PİUS Duodecimus,
Roma Episkoposu
Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli Rome, İtalya Papa'nın Katolik piskoposlara gönderdiği genelgeyle, Papanın yanılmazlığının kabulü talep edildi (Munificentissimus Deus). 260
28 Kasım 1958 -
3 Haziran 1963
  Papa XXIII. Ioannes
Aziz Ioannes XXIII
Papa IOANNES Vicesimus Tertius,
İngilizce: John XXIII
Roma Episkoposu
Angelo Giuseppe Roncalli Sotto il Monte, Bergamo, İtalya İkinci Vatikan Konsilini toplandı; "İyi Papa John" olarak da bilinir. 261
21 Haziran 1963 -
6 Ağustos 1978
  Papa VI. Paulus
Tanrının hizmetkârı Paulus VI
Papa PAULUS Sextus,
Roma Episkoposu
Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini Concesio, Brescia, İtalya Papalık tacıyla taç giyen son papa. İkinci Vatikan Konsilini sonuçlandırdı. 262
26 Ağustos 1978 -
28 Eylül 1978
  Papa I. Ioannes Paulus
Tanrının Hizmetkârı Ioannes Paulus I
Papa IOANNES PAULUS Primus,
Türkçe: I. Jean Paul,
Roma Episkoposu
Albino Luciani Forno di Canale (şimdi Canale d'Agordo), Veneto, İtalya Saltanat adı olarak "birinci" kullanan ilk papa. İki isimli ilk papa. 263
16 Ekim 1978 -
2 Nisan 2005
  Papa II. Ioannes Paulus
Aziz Ioannes Paulus II
Papa IOANNES PAULUS Secundus
Türkçe: II. Jean Paul
Roma Episkoposu
Karol Józef Wojtyła Wadowice, Polonya İlk Polonyalı papa ve 455 yıl aradan sonra ilk İtalyan olmayan papa. Tüm seleflerinden daha fazla kişiyi Aziz ilan etmiştir. En fazla görevde kalan 2. papadır. Komünizmin Doğu Avrupa'da sona ermesinde oldukça büyük katkıları olmuştur. Şefkatle, "gençliğin papası" ve yaygın resmî gezileri nedeniyle de "Hacı Papa" olarak bilinir. II. Ioannes Paulus, Papa I. Françesko tarafından "aziz" ilan edildi. 264
Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.

Üçüncü binyıl değiştir

21. yüzyıl değiştir

Hüküm yılları Resim Ad Regnal (Latince) adı Kişisel adı Doğum yeri Notlar No.
19 Nisan 2005 -
28 Şubat 2013
  Papa XVI. Benedictus Papa BENEDICTUS Sextus Decimus,
Roma Episkoposu
Joseph Alois Ratzinger Marktl am Inn, Bavyera, Almanya Papa VI. Hadrianus 1523 yılından sonra ilk Alman papa oldu. Papa VI. Hadrianus Almanca konuştuğu ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nda doğduğu halde bu yer şimdiki Hollanda sınırları içerisindeydi. Ondan önceki Alman Papa, Papa IX. Stephanus'dur. 1730'daki Papa XII. Clemens'den sonra göreve gelen en yaşlı papadır. Çoğunluğu Katolik olmayan bir ülkeden gelen ilk modern papa idi. 11 Şubat 2013 günü verilen resmî beyanname ile, ileri yaşlılığı nedeniyle sağlık sorunları bulunmasından dolayı görevini ifa etmesinin imkansızlaştığı için, 28 Şubat 2013 CET saati akşam 8'den efektif olarak papalık görevini bırakacağını ilan etmiştir.[1] 1294'te Papa V. Celestinus'un kendi isteği ile papalık görevinden ayrılmasından sonra, görevden feragat eden ilk papa olmuştur.[2] 265
13 Mart 2013 -   Papa Franciscus Papa FRANCİSCUS Jorge Mario Bergoglio Buenos Aires, Arjantin Güney Amerika kıtasında ve Arjantin'de doğan ilk papa olup Papa III. Gregorius (731-741)'den beri Avrupa dışında doğan ilk papadır. Papalık ismi olan Franciscus'u 12. yüzyıl Hristiyan aziziAssisili Francesco'dan atıfla alan ilk papadır. Papa Lando (914-914)'dan sonra ilk defa yeni ve Latince ek nitelikleri olmayan "regnal (Latin) adı" kullanan papadır. Cizvitler Hristiyan tarikatına bağlıdır ve bu tarikata bağlı olan ilk papadır. Papalığının ilk yılında Katolik Kilisesi azizi olarak ilan ettiği kişilerin sayısı son üç yüzyılda toplam olarak papa tarafından aziz ilan edilenlerin sayısını geçmiştir. 266

Papaların numaralandırılması hakkında notlar değiştir

Yukarıdaki listede var olan birkaç anormallik açıklamaya ihtiyaç duyar:

 • II. Felix (356-357), VII. Bonifacius (974, 984-985), XVI. Ioannes (997-998), X. Benedictus (1058-1059) ve V. Alexander (1409-1410) antipapa'lar kabul edildiklerinden bu listede yer almazlar.
 • II. Felix atlanarak Felix isimli Papaların numaralandırılmasında düzeltme yapılmıştır. Her halükarda birçok listede hâlâ III. Felix ve IV. Felix adlı papalar vardır. İlaveten, V. Felix adında bir antipapa vardır.
 • Numaralandırma sisteminde 11. yüzyılda meydana gelen bir karışıklık nedeniyle hiçbir zaman XX. Ioannes adında bir Papa olmamıştır.
 • Takdis edilmeden ölen Papa Seçilmiş Stephanus, 1960 öncesi listelerde adı olmasına rağmen 1961 yılından beri Vatikan listesinde bulunmaz. Stephanus adıyla anılan papaların numaralandırılmasında Papa II. Stephanus, Papa IX. Stephanus, III. Stephanus ise X. Stephanus adıyla düzeltilmiştir..
 • Simon de Brion 1281 yılında papa olduğunda, Martin olarak anılmayı seçti. O zamanlar, I. Marinus ve II. Marinus bir hata nedeniyle II. Martin ve III. Martin anılmış ve böylece, bir hata olarak, Simon de Brion Papa IV. Martinus olmuştur.
 • 974'lü yıllarda papa olduğu söylenen Papa II. Donus hiç var olmamıştır. Bu inanış dominusun (lord) özel isim olup olmadığı tartışmalarının bir sonucudur. Papa Ioanna (855-858)(kadın Papa) 'nın adı ise papalar listesinden çıkarılmıştır.
 • Antipapa XXIII. Ionnaes'in durumu yüzlerce yıldan beri belirsizdi ve nihayetinde, 1958 yılında "Angelo Giuseppe Roncalli" kendi adını XXIII. Ioannes olarak ilan edince bu tartışma sona erdi. "Antipapa XXIII. Ioannes" olarak bilinen ve 1419'da ölümünden önce birleştirilmiş kilisede Kardinal olarak görev yapmış olan Baldassare Cossa'nın kalıntıları Battistero di San Giovanni 'da (Floransa) bulunmuştur.

Kaynakça değiştir

Özel
 1. ^ "Pope Benedict XVI announces his resignation at end of month". Vatican Radio. 11 Şubat 2013. 13 Şubat 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Şubat 2013. 
 2. ^ Brown, Andrew (11 Şubat 2013). "Benedict, the placeholder pope who leaves a battered, weakened church". The Guardian. 1 Mart 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Şubat 2013. 
Genel
 1. John N.D. Kelly, The Oxford Dictionary of Popes, Oxford University Press, 1986, (İngilizce)
 2. AA.VV., Enciclopedia dei Papi, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2000, İtalyanca
 3. Pontificia Amministrazione della Patriarcale Basilica di San Paolo, I Papi. Venti secoli di storia, Libreria Editrice Vaticana, 2002, İtalyanca

Dış bağlantılar değiştir