Trento Konsili (Latince: Concilium Tridentinum), 16. yüzyılda toplanmış yalnızca Katolik Kilisesi'nin kabul ettiği Ekümenik Konsil'dir ve Katolik Kilisesi'nin en önemli konsillerinden biri olarak kabul edilir.[1] Konsil, Trento (sonradan Trento Prensliği-Piskoposluğu yönetim merkezi olmuştur, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu içindeydi, şimdi modern İtalya'dadır) şehrinde 13 Aralık 1545 ile 4 Aralık 1563 tarihleri arasında üç dönemde 25 oturumda toplanmıştır. Üyeler, ilk sekiz oturum için Trento'da (1545-1547), 9 ilâ 11. oturumlar arası Papa III. Paulus başkanlığında 1547'de Bologna'da,[2] 12 ile 16. oturumlar 1551-1552'de Trento'da Papa III. Julius başkanlığında, 17 ile 25. oturumlar yine aynı yerde 1559-1563 arasında Papa IV. Pius başkanlığında bir araya gelmişlerdir.

Santa Maria Maggiore Kilisesi'nde konsil; Museo Diocesiano Tridentino, Trento.

Trento Konsili, politik ve dînî anlaşmazlıklar nedeniyle birçok kez gecikmiş ya da kesilmiştir. Kararlarıyla Martin Luther'in kurduğu Protestanlık'la aldığı tenkitlere reaksiyon olarak görülmüştür.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Wetterau, Bruce. World history. New York: Henry Holt and company. 1994.
  2. ^ Hubert Jedin, Konciliengeschichte, Herder Freiburg, 138