16. yüzyıl

1501-1600 yılları arasındaki zaman dilimi
---Sidenote START---

1520-Yavuz Sultan Selim öldü. (d.1470)

1520-Kanuni Sultan Süleyman tahta geçti. (d.1494)

1522-Kanuni Sultan Süleyman Rodos Adası'nı aldı

1526-Osmanlı Devleti Macar Krallığı'nı Mohaç Meydan Muharebesi'nde büyük bir bozguna uğrattı.

1529-I. Viyana Kuşatması

1532-Alman Seferi

1536-Pargalı İbrahim Paşa'nın İdamı

1538-Kanuni,Irak'ı fethetti.

1538-Kanuni,Bender'i fethetti.

1538-Kanuni Sultan Süleyman,bir kısım Arap toprakları ile Yemen"i fethetti.

1540- Papa III. Pavlusİsa Cemiyeti/Cizvit Kurumunun Kaideleri”ni imzalamayı kabul etti ve İsa Cemiyeti/Cizvitler resmi olarak kurulmuş oldu.

1541-Kanuni Sultan Süleyman Macaristan seferine çıktı.

1546- Barbaros Hayrettin Paşa’nın ölümü

1547- Fransa Kralı I.François’in ölümü.

Kanuni Sultan Süleyman,Trablusgarp'ı fethetti.

1553 - Şehzade Mustafa, Sultan Süleyman'ın emriyle idam edildi.

  • 1558 Hürrem Sultan öldü.
  • 1558 - Kutsal Roma İmparatoru V.Karl’ın ölümü.
 
İskoç Kraliçesi Mary, François Clouet Okulu, 1560-1561 dolaylarında
 
Oda Nobunaga
 
İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth (George Gower, 1588 dolaylarında)