Fransız Din Savaşları

Fransız Din Savaşları (1562-1598), Fransa'daki Katolikler ve Protestanlar (Huguenot) arasındaki sivil ve askeri bir çekişmedir. Çatışma Bourbon Hanedanı'yla Guise Hanedanı'nı birbirine düşürmüş, iki hanedan da dış kaynaklardan destek almıştır.

Savaş ve önemli olayların tarihleri araştırmacılar arasında hâlâ bir tartışma konusudur. Bazı tarihçiler savaşı Nantes Buyruğu'nun bitirdiğini savunmuş, bazıları ise ardından isyan hareketinin artmasına rağmen Alais Barışı'nın bitiş olduğunu tezini desteklemiştir. Genel kanı, Nantes Buyruğu'nun seri çatışmaları bitirip yerini diplomatik anlaşmalara ve küçük çaplı çatışmalara bıraktırdığıdır.

2.000.000-4.000.000 insan savaş sırasında hastalık veya kıtlıktan ölmüştür. Savaş sonucunda Huguenot istediği özgürlükleri ve önemli hakları almıştır fakat yine de kendilerine olan düşmanlık sona ermemiştir. Fransız monarşisinin otoritesi, IV. Henry tekrar güçlendirene dek, azalmıştır.