I. Damasus

Papa Damasos veya Aziz Damasos 37inci Roma Episkoposu ve papası idi. Damasos yak. 305'te Batı Roma İmparatorluğu'nda, büyük olasılıkla Roma'da (veya babası ve annesinin aslen geldiği Galiçya (modern İspanya)'da) doğmuştur. Neredeyse 80 yaşında bir ihtiyar iken, 11 Aralık 384'te Roma, Batı Roma İmparatorluğu'nda ölmüştür. 1 Ekim 366 ile ölüm tarihi olan 11 Aralık 384 arasındaki dönemde 18 yıl 2 ay 11 gün (toplam 6646 gün) Roma Episkoposu ve papa görevinde bulunmuştur. Latince Damasos olan ismi "ehlileştirici" anlamına gelmektedir. Roma Katolik Kilisesi ve Doğu Ortodoks Kilisesi içinde bir Aziz olarak kabul edilmekte olup isim günü ve anma yortu günü olarak 11 Aralık'ta kutlanmaktadır. Arkeoloji ve arkeologlar için kilise aziz kişisi olarak kabul edilmektedir.

I. Damasus
Papa Aziz
Saintdamasus.jpg
Doğum yak. 305
Roma, Batı Roma İmparatorluğu
Ölüm 11 Aralık 384
Roma, Batı Roma İmparatorluğu
Etkin yıllar 1 Ekim 366 - 11 Aralık 384
Yerine geldiği Papa Liberius
Yerine gelen Papa Siricius
Din Hristiyanlık (Katolik)

Doğu Ortodoks Kilisesi içinde bir aziz olarak kabul edilmekte ve anma yortu günü 27 Ağustos'ta kutlanmaktadır.

Ayrıca bakınızDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

Dış bağlantılarDeğiştir

Katolik Kilisesi unvanları
Önce gelen:
Papa Liberius
 
Papa

1 Ekim 366 - 11 Aralık 384
Sonra gelen:
Papa Siricius