Fransiskenler veya Fransiskanlar, bir İtalyan rahibi olan Assisili Francesco, İsa'nın isteğine göre yoksulluk hayatı sürmeye ant içmiş müritleri ile kurduğu tarikatlar.

Bir Hristiyan misyoner keşiş güney Hindistan'da karaya çıkarken (14. Yüzyıl)

Kuruluş ve ilk faaliyetler değiştir

Papa III. İnnocentius 1210 yılında bu tarikata ait düzeni kabul etmiştir. 1223 yılında Papa III. Honorius tarafından da onaylanan Fransisken tarikat esaslarına göre, Fransiskenler tam bir yoksulluk içinde, dilenerek yaşarlar ve yoksul halk çevrelerinde İncil'in hükümlerini yayarlar.[1] Sırtlarına kahverengi bir cüppe, bunun üstüne aynı renkte bir harmani giyerler. Bellerine, önden düğümlenen ipten bir kuşak sararlar. Çıplak ayaklarına sandalet giyerler. Başlarında bir kukuleta vardır.

İlk Fransisken tarikatının temel ilkelerinden biri, şeylere sahip olmayı reddetmekti; bu yolla onların potansiyel iktisadi değeri ve böylece başkalarını sömürme olasılığı da reddedilmiş oluyordu.

Günümüzdeki faaliyetler değiştir

Türkiye'de bulunan Fransisken kiliseler değiştir

Fransisken alt gruplar değiştir

Fransisken Azizler listesi değiştir

Fransiskenler ilgili filmler ve kitaplar değiştir

Filmler değiştir

Kitaplar değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ Hıristiyanlık tarihi. Sibel Sel, Levent Kınran. İstanbul: Yeni Yaşam. 2004. s. 277. ISBN 975-8318-86-1. OCLC 1030076477.