Linus (papa)

Papa Aziz Linus (d. ?, Volterra, Toskana, Roma İmparatorluğu - ö. MS 23 Eylül 76), diğer adları: Jerome, Eusebius, John Chrysostom. Toskana asıllıdır. Papalığın yanı sıra: Roma Piskoposluğunu da yürütmüştür. Roma Katolik Kilisesi'ne göre, Papa Aziz Petrus'tan sonraki ikinci Hristiyan şehidi papadır. MS 67-76 döneminde papalık yapmıştır. Yerine Anacleteus gelmiştir.

Linus
Papa - Aziz
Linus2.jpg
Doğum ??
Volterra, Toskana, Roma İmparatorluğu
Ölüm 23 Eylül 76
Roma, Roma İmparatorluğu
Etkin yıllar 67 - 76
Yerine geldiği Petrus
Yerine gelen Anacleteus
Din Hristiyanlık (Katolik)

HayatıDüzenle

Papa olmasından önceki hayatına dair tam bilgi yoktur. Bazı kaynaklara göre; Volterra, Toskana'da İtalyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı: Herculanus, annesinin adı ise: Claudia idi. İsa ve 12 havarilerinin grubuna dahil oldu. İsa, çarmıha gerildi. Ondan sonra geçen Petrus da çarmıha gerilince, papa olmasına karar verdiler.

Papalığa gelişiDüzenle

Aziz havarilerin kurduğu "Roma Kilisesi", Aziz Linus'u seçmeye kararlıydı. Özellikle Papa Petrus, öldürülmesinden önce Aziz Linus'u kendinden sonra papa olmasından yanaydı. Aziz Papa Petrus, öldürülünce diğer havarilerinde desteğiyle "Papa" seçildi. Bunun üzerine sonradan papa olacak I. Clemens'i piskoposluğa atadı. Ancak, o dönemde Hristiyanlık dini henüz çok da büyüyememişti. Anacletus'a da başka bir bölgede piskoposluk görevini verdi.

Papa Linus, havarilerinde kararıyla "Peter" unvanını aldı. Bazı kaynaklara göre bunun nedenlerinden biri; Papa Linus devrinde, Hristiyanlığın önemli ölçüde yayılmış olmasıdır. Ayrıca, papalığı döneminde kiliseye giren kadınların başlarının kapatmasını ilk o istemiştir.

Hristiyan şehidi olması ve türlü iddialarDüzenle

Roma imparatoru Nero zamanında onun tarafından öldürülmüş ve Hristiyan şehidi olarak kabul edilmiştir. Ancak, bunu destekleyen hiçbir belge yoktur. Ancak yine de yortu günü 23 Eylül'de anılmaktadır.

Hristiyan şehidi olduğunu savunanlar, öldürülmesini şöyle anlatmaktadırlar: "Roma İmparatoru Nero (Roma'nın en acımasız imparatorlarındandır. Annesini ve eşini öldürmüş, Roma'yı o yakmıştır.[1] Hristiyanlara zulmetmeye başladı. Çünkü; Hristiyanlık ona göre kabul edilemezdi. Hristiyan düşmanıydı. Hristiyanlığı ortadan kaldırmak için Hristiyan kiliselerini kapatmaya, Hristiyan din adamlarını ve Hristiyan insanları idam etmeye başladı. Hristiyanların malları yağmalanıyor ve öldürülüyorlardı. Bunun üzerine Papa Linus, Hristiyan halkının kendisine sığınması üzerine onları koruma altına aldı. Ancak, Roma askerleri buraya da saldırdılar. Meydana gelen büyük kargaşada, Papa Linus öldürüldü. Diğer Hristiyanların çoğu katledildi ve esir alındı. Kiliseleri yakıldı. Ancak bu Hristiyanlığı yok etmek isterken, daha da güçlendirdi. Linus'tan sonra geçen Anacletus, Hristiyanlığı yaydı.

Nero'dan sonra Roma İmparatorluğu, Hristiyanlığı da din olarak kabul etti ve senatoya papaları da dahil etmeye başladı.

Diğer iddialara göre, Papa Linus bir hastalık dolayısıyla ölmüştür. Ancak, din kitapları ve belgelerde, bunu destekleyen kanıt ve iddia yoktur. Bu sadece bazı kesimler tarafından düşünülmektedir.

Aziz Papa Linus'un mezarının yeri kesin olarak bilinememektedir. İddia edilen mezarı 1615 tarihinde Torrigio isimli kişi tarafından İtalya'da bulundu. Mezarın üstünde, "Linus" yazmaktadır. Ancak, sonraki zamanlarda anlaşıldığına göre "Anullinus" isimli birisinin ilk 4 harfinin düşmesi nedeniyle böyle olduğu iddia edilmektedir.

Ayrıca bakınızDüzenle

NotlarDüzenle

  1. ^ Bu tartışmalıdır. Diğer tarihçiler bunu kabul etmeyip Nero'nun Roma'nın 14 mahallesinin 4'ünü çıkan yangından koruduğunu bildirip onun Roma'yı yaktığı iddiasının gerçek olmayan hata olduğunu belirtirler.

Dış bağlantılarDüzenle

Katolik Kilisesi unvanları
Önce gelen:
Petrus
 
Papa

67 - 76
Sonra gelen:
Anacleteus