Papa Aziz Zephyrinus (? - 217), yaklaşık 199-217 arasında papa. Papa Aziz I. Victor'un ardından papa oldu. Sonradan ardılı olacak Papa Aziz I. Callixtus'u başdiyakozluğa atadığı söylenir.

Zephyrinus
Papa Aziz
Papa Zephyrinus'un portresi.
Doğum?
Roma, Roma İmparatorluğu (günümüzde İtalya)
Ölüm20 Aralık 217
Roma, Roma İmparatorluğu (günümüzde İtalya)
Etkin yıllar199 - 20 Aralık 217
Yerine geldiğiPapa I. Victor
Yerine gelenPapa I. Callixtus
DinHristiyanlık (Katolik)

Genel özellikleri ve papalığı

değiştir

Döneminde yaşayanlar, onu zayıf bünyeli ve eğitimsiz olduğunu belirtirler. Eğitimsiz olması nedeniyle, papa olması bazı kesimlerce hoş karşılanmadı. Bu nedenle, bazı kiliselerde "Papa" olarak sayılmaz.

Döneminde, onu hoş karşılamayan kesim ile normal karşılayan kesim arasında hoşnutsuzluk çıkmıştır. Bu nedenle, Katolik Kilisesi, karanlık bir dönem geçirdi. Dönemi şansız bir dönemdir. Hem kilise içinde olan kargaşalar, hem de beklenmeyen bir zamanda Hristiyanlara yapılan zulümler ile kilise zor bir zaman geçirdi. Roma İmparatoru Septimius Severus (193-211), kilisenin etkisi altında olan ve Hristiyanlığı gayet hoş karşılayan bir imparatordu. Ancak, Zephyrinus'un papa oluşunu hiç hoş karşılamayan ve hristiyanlığa hâlâ karşı çıkan çevresinin kışkırtmasıyla, özellikle 202 ve 203 yıllarında büyük bir zulüm başlar. Bu zulümden Zephyrinus ve din adamları, zarar görmeden kurtuldu. Ancak, bundan sonra kilise bölünme yoluna gitti.

Kilisede kargaşa ve ölümü

değiştir

Kilisede yaşanan ilk büyük kargaşa da onun zamanına rast gelir. Papalığı döneminde Romalı Aziz Hippolytus, teslîste (üçleme) yalnızca İsa'nın tanrılığını vurgulayan heretik Monarkiyanizm akımına şiddetle karşı çıktı. Zephyrinus, ne Monarkiyanizmi mahkûm edebildi, ne de Hippolytus'un tüm gücüyle savunduğu ve Üçleme'yi oluşturan tanrısal kişilikler arasındaki ayrımı vurgulayan logos öğretisinden yana tutum aldı. Bu nedenle ona karşı muhalefeti yükselten Hippolytus, kilise tarihindeki ilk bölünmeyi başlatmış oldu.

Büyük zulümden sonra, Hristiyanlık ağır bir darbe oldu ve Zephyrinus'u papalıktan indirmek isteyenlerin sayısı arttı. O sırada Zephyrinus ve çevresindekiler önemli bir karar aşamasına geldiler: Tanrı'nın mutlaklığı. Danışmanları, Tanrı mutlaktır diyordu. Ancak, bir kesim ise Tanrı'nın yanında "Baba ve oğul" ilişkisine dayanarak İsa'yı da Tanrının eş değeri saydılar. Bununla da kalmadı, kısa süre sonra Meryem de bu gruba katılarak üçlü oluşturuldu. Zephyrinus'un yönetiminden nefret eden kesim, büyük bir kargaşa çıkardı. Zephyrinus'un tarafı da karşı tarafın dediğini kabul etmiyordu. Sonuçta, Zephyrinus'un tahttan indirilmesi için din adamları arasında ayaklanma çıktı. Ancak o sırada Zephyrinus, eskiden olan zulmün, kilise içindeki kargaşaların üzüntüsüne dayanamadı ve 217 yılında öldü. Bunun sonucu olarak, kilisedeki kargaşalar yatıştı. Kilise, ilk defa onun zamanında bölünme noktasına gelmiştir.

Zephyrinus'la ilgili tek kaynak, Hippolytus'un Philosophoumena'sıdır (Bütün Heretikliklerin Çürütülmesi). Bu kitapta papadan, Calixtus'un etkisinde kalan, kilise yönetiminde beceriksiz, zayıf bir adam olarak söz edilir. Ayrıca Zephyrinus ile Calixtus'un Üçleme konusunda tartışmaya girmekten çekindiği belirtilir.

Appia Yolu'ndaki (Via Appia) Calixtus Mezarlığı'nda gömülü olduğu sanılır.

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir
Katolik Kilisesi unvanları
Önce gelen:
Papa I. Victor
 
Papa

199 - 217
Sonra gelen:
Papa I. Callixtus