Birinci Vatikan Konsili

İlk Vatikan Konsili, Birinci Vatikan Konsili veya Vatikan I Papa IX. Pius tarafından Aeterni Patris ile 29 Haziran 1868’de çağrılan konsile verilen isimdir. İlk oturum Aziz Petrus Bizilikası’nda 8 Aralık 1869’da gerçekleşmiştir. Katolik Kilisesi’nin 20. ekümenik konsilidir. Yaklaşık 800 kilise önderi katılmıştır.

Birinci Vatikan Konsilini Gösteren Çizim

Papanın ana amacı “Hatalar Müfredatı” isimli eserinde takındığı tavır ve durumu doğrulamak idi zira eserinde rasyonalizm, liberalizm ve materyalizm ile ilgili birçok tavrı ayıplamıştı. Bunun dışında çeşitli doktrinlerin tartışılması da amaçlanmıştı. Üç oturum sonunda iki yasa kabul edilebilmiştir: Dei Filius (İncil’in Tanrı tarafından ilham edildiğine dair inancı tanımlar) ve Pastor Aeternus (Roma Piskoposunun dogmaları tanımlarken ve duyururken yanılmaz olduğuna dairdir).

Ayrıca İlk Vatikan Konsili’nin sonuçları Ultramontanizm hareketi açısından da çok önemlidir.