Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Türkiye'de bir tıp fakültesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 14 Mart 1827'de II. Mahmut tarafından kurulan Tıphane-i Amire'nin ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin devamı olan, Türkiye'nin ilk ve en köklü iki tıp fakültesinden biridir.[1] Fakülte adını; bulunduğu semte ismini veren, III. Murad ve III. Mehmed devrinde sadrazamlık yapmış bir hekim olan Cerrah Mehmed Paşa'dan alır.

Kuruluş1827 (196 yıl önce) (1827) (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane olarak)
1967 (57 yıl önce) (1967) (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak)
Eski isim(ler)iMekteb-i Tıbbiye-i Şahane (1827-1909)
Darülfünun Tıp Fakültesi (1909-1933)
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (1933-1967)
Bağlılıkİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
DekanProf. Dr. Oğuz Çetinkale
Dekan yardımcılarıProf. Dr. Ali Metin Kafadar
Prof. Dr. Emine Elif Güzel Meydanlı
KonumCerrahpaşa, Fatih, İstanbul
Web sitesicerrahpasa.iuc.edu.tr

Ünlü mezun ve mensupları arasında; Başbakan Refik Saydam, Başbakan Sadi Irmak, Einstein’ın doktoru Rudolf Nissen, Atatürk’ün doktorları Neşet Ömer İrdelp, Akil Muhtar Özden ve Nihat Reşat Belger, Tıbbiyeli Hikmet Boran, Cemil Topuzlu, Adnan Adıvar, Hulusi Behçet, Mazhar Osman Usman, Lütfi Kırdar, Türkan Saylan, Cüneyt Arkın, Sevil Atasoy, Mustafa Altıoklar ve Küçük İskender yer alır.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, YKS'de en yüksek puanla öğrenci alan devlet tıp fakültesidir.[2]

Fakültenin İngilizce ve Türkçe programlarının ikisinin de, WFME (World Federation For Medical Education) tarafından yetkilendirilmiş TEPDAD'dan (Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) akreditasyonu olup, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkiye'deki 118 tıp fakültesinden (143 tıp programı) diploması yurtdışında geçerli/akredite sayılan 41 fakülte (48 tıp programı) arasında yer alır. Cerrahpaşa, İstanbul içerisinde hem Türkçe hem de İngilizce programı akredite olan tek tıp fakültesidir.[3]

Fakültenin 26 tıp fakültesi ile Erasmus+ ikili anlaşması bulunmaktadır.[4] Fakülte bu özelliği ile Türkiye'de en çok Erasmus+ ikili anlaşmasına sahip tıp fakültesidir. Ayrıca Cerrahpaşa, AAMC’nin (Association of American Medical Colleges) VSLO (Visiting Student Learning Opportunities) programına katılımcı olan ve Amerika Birleşik Devletleri’ne öğrenci gönderebilen 7 Türk tıp fakültesinden biridir.[5]

Tarihçe

değiştir

Tıphane-i Amire (Darüttıbb-ı Amire) ve Cerrahhane-i Mamure, 14 Mart 1827'de II. Mahmud tarafından Şehzadebaşı'nda Tulumbacıbaşı Konağında kurulur.[6][7] Bu tarih, modern Türk tıp tarihinin başlangıcı olup halen Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır.[8] Okulun ilk nazırı Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi'dir. Tıphane ve Cerrahhane, 1832-1836'da Topkapı Sarayına, 1838'de bugünkü Galatasaray Lisesinin yerindeki Enderun Ağaları Mektebi'ne taşınır. Galatasaray'daki binanın tıp eğitimine uygun şekilde tadilatı ve Avusturyalı hekim Dr. Charles Ambroise Bernard'ın reformasyonu ile 1839'da Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane adını alan okul; Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane veya Galatasaray Tıbbiyesi olarak da anılmıştır.

Okul daha sonra 1848'de Humbarahane'ye, 1861-1865'te Gergeroğlu Konağı'na, 1866'da Demirkapı Kışlası'na taşınır.[9] 1867'de Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin içinde sivil tıp okulu Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye açılır ancak bu okul 1874'te Ahırkapı'ya, 1894'te Kadırga'ya taşınır. 1870’te Haydarpaşa Asker Hastanesi, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane öğrencilerine staj yaptırmak ve pratik uygulama deneyimi katmak üzere “Haydarpaşa Tatbikat-ı Tıbbiye-i Askeriye Mektebi” adıyla eğitim hastanesine dönüştürülür. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane öğrencilerine burada iki yıl pratik staj yaptırılır, 1883’te bu staj süresi bir yıla indirilir. 1898’de Gülhane Seririyat Hastanesi'nin açılması ile yeni staj eğitim hastanesi Gülhane olur. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahanenin sürekli haldeki taşınmaları 1903'te bir süreliğine son bulur ve okul 6 Kasım 1903'te, Fransız mimar Alexandre Vallaury ve İtalyan mimar Raimondo D'Aronco tarafından Haydarpaşa'da inşa edilen yeni binasına taşınır. 14 Eylül 1909’da Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye de buraya taşınarak tekrar birleştirilir ve iki okul birleşerek "Darülfünun Tıp Fakültesi" adını alır. Darülfünun Tıp Fakültesinin ilk reisi (dekanı) Cemil Topuzlu Paşa olur. Darülfünun Tıp Fakültesi adıyla birleşmeden sonraki yıllarda; Gülhane Seririyat Hastanesi de Gülhane Askeri Tıp Akademisinin önceli olacak ayrı bir tıp okuluna dönüştürülür.[10][11][12][13]

 
Cerrahpaşa ve Çapa'nın ayrılmasını tasvir eden 1968 tarihli karikatür, "Çift Kalp Formasyonu"

1924'te Haydarpaşa'daki okulun merkezden uzak olması ve yeterli hasta gelmemesi sebepleri ile son iki sınıf öğrencilerinin klinik stajlarının Cerrahpaşa, Vakıf Gureba ve Haseki hastanelerinde yapılmasına karar verilir. 1933'te Üniversite Reformu ile Darülfünun Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesine bağlanır ve "İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi" adını alır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim Cerrahpaşa, Gureba, Haseki, Şişli Etfal (Çocuk Hastanesi) ve Bakırköy Emrâz-ı Asabiye (Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi) hastanelerinde devam eder. Bu dönemde fakülteye tahsis edilen en çok yatak da Cerrahpaşa'daki I. Dahiliye, I. Hariciye (Cerrahi) ve Göz Hastalıkları Kliniklerindedir. 1950'lerde birbirinden uzak bu kampüslerin Cerrahpaşa ve Çapa etrafında toplanması kararı alınır. Çocuk Hastalıkları Haseki'ye, Nöroloji Cerrahpaşa'ya taşınarak 1951 yılında Şişli ve Bakırköy ile ilişik kesilir. Amaç İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerini Cerrahpaşa ve Çapa'da toplayıp ileride bu ikisinin arasına inşa edilecek bir binaya da enstitüleri yerleştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Haseki'deki klinikleri nakletmek üzere 1953'te Cerrahpaşa’da Çocuk Hastalıkları Kliniği ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği inşaatı başlar.[14]

 
Cerrahpaşa ve Çapa'nın ayrılmasını tasvir eden 1968 tarihli karikatür, "Ayrılsak da beraberiz"

1965'te bir karar değişikliği ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ikiye bölünmek istenir, 1967'de fakültenin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Çapa Tıp Fakültesi olarak ikiye ayrılması planlanır. Karar teklifinde daha sonra yapılan isim değişikliği ile Çapa Tıp Fakültesi "İstanbul Tıp Fakültesi" adını alır. 27 Temmuz 1967'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi" ve "İstanbul Tıp Fakültesi" olarak ikiye bölünür.[15] İkiye bölünme sonucu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 62 profesör, 11 doçent ve 723 öğrenci Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde kalır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları numaralarının tek veya çift sayı olmalarına göre Cerrahpaşa ve Çapa'ya ayrılır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine alınması planlanan 48 yeni kadronun, 24'ü Cerrahpaşa ve 24'ü Çapa'da olacak şekilde pay olunur. 1967 güz döneminde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 180 yeni öğrenci kaydı alıp toplam 903 öğrenci ile öğretim hayatına devam eder.[16][17][18][19]

1967'de Tıp Fakültesinin ikiye bölünmesinin ardından, 2018'de İstanbul Üniversitesi ikiye bölünür ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaya bağlanır.[20]

Cerrahpaşa Hastanesi

değiştir

Cerrahpaşa semti varlığı boyunca tıp tarihi ile iç içe olmuş olup; semt dahili ve etrafında bulunan, Hürrem Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan 1551 tarihli Haseki Darüşşifası, Cerrah Mehmed Paşa tarafından Mimar Sinan'ın kalfası Mimar Davud Ağa'ya yaptırılan 1594 tarihli Cerrah Mehmed Paşa Külliyesi ve Hekimoğlu Ali Paşa tarafından yaptırılan 1735 tarihli Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi ile temas içinde bulunmuştur.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin mekansal temeli ise 1893 tarihli geçici kolera hastanesi olarak kullanılan Taküyiddin Paşa Konağına dayanır. Konak, 1896 yılında kalıcı bir hastaneye dönüştürülmek üzere belediye tarafından satın alınır ve 23 Temmuz 1910'da Cerrahpaşa Zükur (Erkek) Hastanesi adıyla açılır. 1912'de İstanbul kolera salgınında yoğun olarak kullanılır. 1916'da tadil edilip Cerrahpaşa Belediye Hastanesi olarak düzenlenir ve Merkez Dairesi (günümüzde Tıp Tarihi Müzesi Binası) ve Cerrahi Kliniği (günümüzde Dekanlık Binası) binaları ile kadın ve erkek hastalara hizmet vermek üzere açılır. 1930'da Dahiliye Kliniği (günümüzde Psikiyatri Binası) inşaatı tamamlanır. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 14 Aralık 1930'da hastaneyi ve yeni dahiliye kliniğini görmek üzere Cerrahpaşa'yı ziyaret eder. Başhekim Rüştü Bey'e hastaneyi beğendiğini ifade eder ve hastanenin anı defterine şu satırları kaleme alır:[21]

Gördüklerimden memnun oldum. Temizlik, intizam, ciddi mesai takdire şayandır. Gazi Mustafa Kemal, 14 Aralık 1930.

14 Aralık tarihi Fakülte Kurulu tarafından alınan kararla her yıl "Cerrahpaşa Atatürk Günü" olarak anılır.[22] Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936'da doktoru Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp ile birlikte tekrardan Cerrahpaşa'ya ziyaret edip, Cerrahi Kliniğini gezdikten sonra balkonuna çıktığı, kendisine ikram edilen kahveyi içerken karşıda Marmara Denizi’ne kadar uzanan araziyi göstererek “Bu hastane at nalı şeklinde sahile kadar inmelidir.” sözlerini söylediği rivayet olunur.[23]

1933'te Dahiliye ve Cerrahi kliniklerinin arasına amfi binası inşa edilir. 1948'de bu amfiye dönemin dekanı Prof. Dr. Ziya Öktem tarafından "Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp Amfisi" adı verilir. 1940'ta Göz Kliniği (günümüzde Göğüs Hastalıkları Binası), 1943'te yeni Cerrahi Kliniği (daha sonra Ortopedi ve Nöroşirurji Binası), 1947'de Verem Kliniği (daha sonra Nöroloji Binası) inşa edilir. 1953'te Çocuk Hastalıkları Kliniği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ve iki kliniğin arasına Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil Amfisinin inşa edilmesi kararı alınır.

Dekanlar

değiştir

Tıphane-i Amire Nazırları (1827-1839)[24][25]

değiştir
 1. Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi 1827-1834
 2. Hekimbaşı Abdülhak Molla 1834-1837
 3. Hekimbaşı Ahmet Necip Efendi 1837-1839

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Nazır ve Müdürleri (1839-1909)[25][26]

değiştir
 1. Hekimbaşı Abdülhak Molla 1839-1845
 2. Hekim İsmail Paşa 1845-1848
 3. Hekimbaşı Abdülhak Molla 1848-1849
 4. Hekimbaşı Salih Efendi 1849-1850
 5. Ziver Paşa 1850-1852
 6. Cemaleddin Efendi 1853-1859
 7. Hekimbaşı Hayrullah Efendi 1859-1861
 8. Arif Bey 1861-1865
 9. Hekimbaşı Salih Efendi 1865-1871
 10. Hekimbaşı Marko Paşa 1871-1888
 11. Saip Paşa 1888-1892
 12. Ahmet Hilmi Paşa 1893-1895
 13. Ahmet Şükrü Paşa 1895-1897
 14. Mehmet Avni Paşa 1897-1898
 15. Mehmed Zeki Paşa 1898-1909

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye Müdürleri (1867-1909)[26]

değiştir

1867’de açılan Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’nin idaresi başlangıçta Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Nazırı’na bırakılmıştı.

 1. Kırımlı Aziz Bey 1870-1880
 2. Hacı Hüseyin Efendi 1880-1883
 3. Hüseyin Sabri Efendi 1883-1891
 4. Mehmed Ali Paşa 1891-1907
 5. Ziya Paşa 1907-1908
 6. Arifi Paşa 1908-1909

Darülfünun Tıp Fakültesi Reisleri (1909-1933)

değiştir
 1. Müderris Dr. Cemil Topuzlu 1909-1912
 2. Müderris Dr. Besim Ömer Akalın 1912-1914
 3. Müderris Dr. Ziya Nuri Birgi 1914-1917
 4. Müderris Dr. Akil Muhtar Özden 1917-1921
 5. Müderris Dr. Ziya Nuri Birgi 1921-1923
 6. Müderris Dr. Vasfi Bey 1923-1924
 7. Müderris Dr. Nureddin Ali Berkol 1924-1925
 8. Müderris Dr. Neşet Ömer İrdelp 1925-1927
 9. Müderris Dr. Süreyya Ali Kayacan 1927-1931
 10. Müderris Dr. Tevfik Recep Örensoy 1931-1933

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanları (1933-1967)

değiştir
 1. Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam 1933-1934
 2. Ord. Prof. Dr. Nureddin Ali Berkol 1934-1939
 3. Ord. Prof. Dr. Kemal Atay 1939-1943
 4. Ord. Prof. Dr. Fahri Arel 1943-1946
 5. Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel 1946-1948
 6. Prof. Dr. Ziya Öktem 1948-1950
 7. Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan 1950-1951
 8. Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli 1951-1953
 9. Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel 1953-1955
 10. Ord. Prof. Dr. Arif İsmet Çetingil 1955-1957
 11. Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli 1957-1959
 12. Prof. Dr. Ömer Özek 1959-1960
 13. Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp 1960-1962
 14. Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli 1962-1965
 15. Prof. Dr. Cihat Abaoğlu 1965-1967

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanları (1967-2018)

değiştir
 1. Prof. Dr. Celal Öker 1967-1969
 2. Prof. Dr. Osman Barlas 1969-1971
 3. Prof. Dr. Hikmet Altuğ 1971-1973
 4. Prof. Dr. Cem'i Demiroğlu 1973-1979
 5. Prof. Dr. Bülent Berkarda 1979-1982
 6. Prof. Dr. Nurettin Sözen 1982-1983
 7. Prof. Dr. Şefik Kayahan 1983-1986
 8. Prof. Dr. Faruk Yenel 1986-1991
 9. Prof. Dr. Osman Hürol İnsel 1991-1994
 10. Prof. Dr. Nafi Oruç 1994-1996
 11. Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal 1996-2002
 12. Prof. Dr. Fikret Sipahioğlu 2002-2005
 13. Prof. Dr. Özgün Enver 2006-2006
 14. Prof. Dr. Halil Yanardağ 2006-2009
 15. Prof. Dr. Özgün Enver 2009-2016
 16. Prof. Dr. Alaattin Duran 2016-2018

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanları (2018-Günümüz)

değiştir
 1. Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen 2018-2024
 2. Prof. Dr. Oğuz Çetinkale 2024-Görevde

Ünlü mezun ve mensuplar

değiştir
 • Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi, (1774-1834), III. Selim ve II. Mahmud'un saray hekimi, Tıphane-i Amire'nin ilk nazırı.
 • Hekimbaşı Abdülhak Molla, (1789-1854), şair, II. Mahmud ve Abdülmecid'in saray hekimi, Tıphane-i Amire ikinci nazırı.
 • Dr. İstefanaki Karatodori, (1789-1867), Tıphane-i Amire ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane hocası, II. Mahmud'un saray hekimi.
 • Dr. Abdullah Bey (Karl Eduard Hammerschmidt), (1800-1874), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane hocası, Kızılay kurucusu.
 • Dr. Konstantinos Karatodori, (1802-1879), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane hocası, Abdülmecid ve Abdülaziz'in saray hekimi.
 • Hekim İsmail Paşa, (1807-1880), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane nazırı, nafia nazırı (bayındırlık bakanı), ticaret nazırı, Aydın valisi, İşkodra valisi, Girit valisi, Selanik valisi, İstanbul belediye başkanı
 • Dr. Charles Ambroise Bernard, (1808-1844), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane reformisti.
 • Ecz. Francesko Della Suda (Faik Paşa), (1814-1866), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ecza mezunu. Türkiye’ye modern eczacılığı getirenlerdendir.
 • Dr. Serviçen Efendi, (1815-1897), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Tıbbi Kanuni (adli tıp) kürsüsü kurucusu, Kızılay kurucusu, Meclis-i Ayan üyesi.
 • Hekimbaşı Salih Efendi, (1816-1895), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Abdülmecid'in saray hekimi, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane nazırı.
 • Dr. Spiridon Mavroyeni Paşa, (1817-1902), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane hocası, II. Abdülhamid'in saray hekimi ve Meclis-i Ayan üyesi.
 • Hekimbaşı Hayrullah Efendi, (1818-1866), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, şair, tarihçi, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane nazırı.
 • Dr. Antranik Gırcikyan Paşa, (1819-1894), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası üyesi.
 • Hekimbaşı Marko Paşa, (1824-1888), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Abdülaziz'in saray hekimi, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane nazırı, Meclis-i Ayan üyesi, Kızılay kurucusu.
 • Dr. Dimitri Zambako Paşa, (1831-1913), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, II. Abdülhamid'in saray hekimi, Osmanlı Meclis-i Mebusan kurucusu.
 • Dr. Sava Paşa, (1832-1904), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Galatasaray Lisesi müdürü, Cezâyir-i Bahr-i Sefîd valisi, Şarki Rumeli valisi, Girit valisi, nafia nazırı (bayındırlık bakanı), hariciye nazırı (dışişleri bakanı).
 • Ecz. Giorgio Della Suda (Faik Paşa II), (1835-1913), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ecza hocası, Kızılay kurucusu. Türkiye’ye modern eczacılığı getirenlerdendir.
 • Dr. Kırımlı Aziz Bey, (1840-1878), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye ilk nazırı, Kızılay kurucusu.
 • Dr. Alexander Zoeros Paşa, (1842-1917), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane hocası.
 • Paul-Louis Simond, (1858-1947), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin içerisindeki Bakteriyolojihane-i Şahane hocası.
 • Dr. Şerafettin Mağmumi, (1860-1931), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, İttihat ve Terakki kurucusu.
 • Prof. Dr. Robert Rieder Paşa, (1861-1913), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane müfettişi ve hocası, 1898-1904 arası Gülhane Seririyat Hastanesi müdürü.
 • Prof. Dr. Besim Ömer Akalın Paşa, (1862-1940), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Darülfünun Tıp Fakültesi reisi, İstanbul Üniversitesi rektörü, Kızılay genel başkanı, TBMM 5. ve 6. dönem milletvekili, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası büyük üstadı, Türkiye'ye modern ebeliği getirmiştir. Titanik'e bilet almasına rağmen binemeyen tek yolcu olmasıyla tanınır.
 • Dr. Maurice Nicolle, (1862-1932), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin içerisindeki Bakteriyolojihane-i Şahane hocası.
 • Dr. Eşref Akman, (1862-1938), Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye mezunu, Adana Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyesi, TBMM 1. dönem milletvekili.
 • Dr. İsmail Besim Ardakut Paşa, (1862-1931), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, TBMM 3. dönem milletvekili.
 • Dr. Paşayan Karabet Efendi, (1864-1915), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Nasıreddin Şah ve Muzaffereddin Şah'ın özel doktoru, Osmanlı Meclis-i Mebusan 4. dönem milletvekili.
 • Dr. Hüseyinzade Ali Turan, (1864-1940), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, ressam, yazar, İttihat ve Terakki üyesi.
 • Dr. Esat Işık Paşa, (1865-1936), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Türkiye'ye modern oftalmolojiyi getirmiştir.
 • Prof. Dr. Franz Georg Deycke Paşa, (1865-1938), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane hocası, 1904-1907 arası Gülhane Seririyat Hastanesi müdürü.
 • Dr. İbrahim Temo, (1865-1945), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, İttihat ve Terakki kurucusu.
 • Ord. Prof. Dr. Cemil Topuzlu Paşa, (1866-1958), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, II. Abdülhamid'in saray hekimi, Darülfünun Tıp Fakültesi reisi, İstanbul Belediye Başkanı, Osmanlı Nafia Nazırı (Bayındırlık Bakanı). 1958'de Harbiye Açıkhava Tiyatrosuna ve Cerrahpaşa Genel Cerrahi servislerinden birine adı verilmiştir.
 • Dr. Hamparsum Boyacıyan, (1867-1915), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Osmanlı Meclis-i Mebusan 3. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Julius Wieting Paşa, (1868-1922), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane hocası, 1907-1914 arası Gülhane Seririyat Hastanesi müdürü.
 • Dr. İshak Sükuti, (1868-1902), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, İttihat ve Terakki kurucusu.
 • Dr. Hamit Hüsnü Kayacan, (1868-1952), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Fenerbahçe SK başkanı.
 • Dr. Süleyman Numan Paşa, (1868-1925), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Darülfünun Tıp Fakültesi hocası.
 • Dr. Abdullah Cevdet, (1869-1932), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, şair, tercüman, İttihat ve Terakki kurucusu.
 • Dr. Rıza Tevfik Bölükbaşı, (1869-1949), Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye mezunu, şair, filozof, Osmanlı Meclis-i Mebusan 3. dönem milletvekili ve maarif-i umumiye nazırı (eğitim bakanı), İttihat ve Terakki üyesi.
 • Dr. Menahem Hodara, (1869-1926), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu dermatolog. Hulusi Behçet’in hocalığını yapmıştır.
 • Dr. Arif İsmet Bey, (1870-1911), Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye mezunu, İttihat ve Terakki üyesi, Osmanlı Meclis-i Mebusan 3. dönem milletvekili.
 • Dr. Ömer Şevki Purut, (1870-1928), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, TBMM 2. dönem milletvekili.
 • Dr. Tunalı Hilmi, (1871-1928), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Son Osmanlı Meclis-i Mebusan milletvekili, TBMM 1., 2. ve 3. dönem milletvekili.
 • Dr. Paul Remlinger, (1871-1964), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin içerisindeki Bakteriyolojihane-i Şahane hocası.
 • Dr. Nazım Bey, (1872-1926), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, İttihat ve Terakki kurucusu, Fenerbahçe SK Başkanı, maarif-i umumiye nazırı (eğitim bakanı).
 • Dr. Ziya Nuri Birgi Paşa, (1872-1936), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Darülfünun Tıp Fakültesi reisi, TBMM 4. ve 5. dönem milletvekili, Türkiye'ye modern kulak, burun ve boğaz hastalıklarını getirenlerdendir.
 • Dr. Ahmet Refik Güran, (1873-1963), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Bakteriyolojihane-i Şahane hocası, TBMM 3.,4., 5., 6. ve 7. dönem milletvekili.
 • Ord. Prof. Dr. Mustafa Hayrullah Diker, (1873-1950), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, TBMM 6. ve 7. dönem milletvekili. Türkiye'ye modern nörolojiyi getirenlerdendir. Atatürk'ün doktorlarındandır.
 • Prof. Dr. Hamdi Suat Aknar, (1873-1936), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Türkiye'ye modern patolojiyi getirmiştir.
 • Dr. Bahaddin Şakir, (1874-1922), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, İttihat ve Terakki üyesi, Teşkilat-ı Mahsusa kurucusu, Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi'nin özel doktoru.
 • Tosyavizade Dr. Rıfat Osman, (1874-1933), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyesi. Esad Feyzi Bey ile Türkiye'de ilk röntgen uygulamasını yapmıştır.
 • Dr. Esad Feyzi Bey, (1874-1901), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu. Rıfat Osman Bey ile Türkiye'de ilk röntgen uygulamasını yapmıştır.
 • Ecz. Rıza Saltuğ, (1874-1948), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ecza mezunu, İttihat ve Terakki üyesi, TBMM 6. ve 7. dönem milletvekili.
 • Dr. İbrahim Tali Öngören, (1875-1952), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, TBMM 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. dönem milletvekili, Polonya büyükelçisi.
 • Dr. Şekip Ahmet Ediz, (1875-1957), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, TBMM 5. dönem milletvekili.
 • Dr. Tevfik Marlalı, (1875-1942), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, TBMM 2. dönem milletvekili.
 • Vet. Osman Nuri Eralp, (1876-1940), Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye mezunu, bakteriyolog, ilk Türk bilim kurgu yazarı.
 • Prof. Dr. Siegfried Oberndorfer, (1876-1944), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD öğretim üyesi.
 • Dr. Şükrü Şenozan, (1876-1954), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, TBMM 5. dönem milletvekili.
 • Ord. Prof. Dr. Akil Muhtar Özden, (1878-1949), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Darülfünun Tıp Fakültesi Reisi, TBMM 8. dönem milletvekili, Atatürk'ün doktorlarındandır.
 • Dr. Mehmet Kâmil Berk, (1878-1958), Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye mezunu, Cerrahpaşa Başhekimi. Türkiye'ye modern gastroenterolojiyi getirenlerdendir. Atatürk'ün doktorlarındandır.
 • Dr. Ahmet Fikri Tüzer, (1878-1942), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, TBMM 3., 4., 5. ve 6. dönem milletvekili, içişleri bakanı.
 • Ord. Prof. Dr. Wilhelm Liepmann, (1878-1939), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları AD öğretim üyesi.
 • Dr. Mustafa Cantekin, (1878-1955), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, TBMM 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. dönem milletvekili. Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurmuştur.
 • Dr. Abravaya Marmaralı, (1879-1953), Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye mezunu, TBMM 6. dönem milletvekili. Atatürk'ün doktorlarındandır.
 • Prof. Dr. Joseph Igersheimer, (1879-1965), Cerrahpaşa Göz Kliniği sorumlusu.
 • Dr. Yanko Dimitroviç, (1879-1946), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Osmanlı Meclis-i Mebusan 3. ve 4. dönem milletvekili.
 • Ecz. Hagop Terziyan, (1879-1915), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ecza mezunu, yazar.
 • Dr. Hüsamettin Kural, (1879-1944), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Kızılay genel başkanı, TBMM 5., 6. ve 7. dönem milletvekili.
 • Dr. Hilmi Oytaç, (1879-1942), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, TBMM 2., 3., 4., 5. ve 6. dönem milletvekili. Mustafa Kemal Paşa’nın karargah doktorluğunu yapmıştır.
 • Dr. Suat Soyer, (1879-1942), Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye mezunu, Osmanlı Meclis-i Mebusan 4. dönem milletvekili, TBMM 1. ve 4. dönem milletvekili
 • Dr. Zeynel Abidin Atak, (1879-1939), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Düzce Kaymakamı, TBMM 1. dönem milletvekili.
 • Dr. Rıza Nur, (1879-1942), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, yazar, Osmanlı Meclis-i Mebusan 1. dönem milletvekili, TBMM 1. ve 2. dönem milletvekili, milli eğitim bakanı, sağlık bakanı.
 • Prof. Dr. Hans Winterstein, (1879-1963), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD öğretim üyesi.
 • Prof. Dr. Erich Ruttin, (1880-1940), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları AD öğretim üyesi.
 • Dr. Ali Haydar Bey, (1880-1923), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, TBMM 1. ve 2. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Salim Ali Dilemre, (1880-1954), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Türk dili araştırmacısı, yazar.
 • Dr. Kamil Rıfkı Urga, (1880-1966), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Atatürk’ün doktorlarındandır. Atatürk’ün isteği ile Afganistan’da ilk tıp fakültesi olan Kabil Tıp Fakültesi’ni kurmuştur.
 • Dr. İbrahim Etem Ulagay, (1880-1943), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, ünlü kimyager.
 • Dr. Emin Erkul, (1881-1964), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Kuva-yı Milliyeci, TBMM 1. dönem milletvekili, İstanbul belediye başkanı.
 • Dr. Mehmet Fazıl Tümtürk, (1881-1940), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, hukukçu, Osmanlı Meclis-i Mebusan 3. dönem milletvekili, TBMM 3. dönem milletvekili.
 • Dr. Mehmet Şükrü Sekban, (1881-1960), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi kurucusu.
 • Dr. Refik Saydam, (1881-1942), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, TBMM 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. dönem milletvekili, sağlık bakanı, içişleri bakanı, Türkiye Cumhuriyeti başbakanı. Mustafa Kemal Paşa ile Samsun’a çıkmış, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılmıştır.
 • Prof. Dr. Friedrich Dessauer, (1881-1963), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD öğretim üyesi.
 • Ord. Prof. Dr. Hugo Braun, (1881-1963), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD öğretim üyesi.
 • Dr. Hulusi Alataş, (1882-1964), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, TBMM 5., 6., 7. ve 8. dönem milletvekili, İzmir belediye başkanı, sağlık bakanı.
 • Ord. Prof. Dr. Nurettin Ali Berkol, (1882-1955), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Darülfünun Tıp Fakültesi Reisi, TBMM 3. dönem milletvekili.
 • Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp, (1882-1948), Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye mezunu, Darülfünun Tıp Fakültesi Reisi ve Cerrahpaşa I. ve II. Dahiliye Kliniği sorumlusu, İstanbul Üniversitesi rektörü, TBMM 5. dönem milletvekili, Türkiye'ye modern kardiyolojiyi getirmiştir. 1948'te Cerrahpaşa'nın tarihi amfisine adı verilmiştir. Atatürk'ün kişisel doktoru olup vefatına değin yanında bulunmuş ve vefat raporunda şu satırları bildirmiştir:

Reisi Cumhur Atatürk’ün umumi hallerindeki vehamet, dün gece saat 24’te neşir edilen tebliğden sonra her an artarak bugün, 10 İkinci Teşrin 1938 sabahı saat dokuzu beş geçe Büyük Şefimiz derin koma içinde terki hayat etmişlerdir. 10 İkinciteşrin 1938.

— Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp, Prof. Dr. Nihat Reşat Belger, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Ord. Prof. Dr. Mustafa Hayrullah Diker, Ord. Prof. Dr. Akil Muhtar Özden, Prof. Dr. Süreyya Hidayet Serter, Dr. Asım Arar, Dr. Abravaya Marmaralı, Dr. Mehmet Kâmil Berk
 • Prof. Dr. Nihat Reşat Belger, (1882-1961), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Kızılay genel başkanı, TBMM 9. dönem milletvekili, sağlık bakanı. Atatürk'ün doktorlarındandır ve siroz teşhisini koymasıyla tanınır.
 • Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam, (1882-1963), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, İstanbul Üniversitesi rektörü, Verem Savaş Derneği Kurucusu, Türkiye'ye modern pulmonolojiyi getirenlerdendir.
 • Dr. Adnan Adıvar, (1882-1955), Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye mezunu, yazar, tarihçi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucusu, TBMM 1., 2. ve 8. dönem milletvekili, sağlık bakanı. Yazar Halide Edib Adıvar’ın eşidir.
 • Prof. Dr. Tibor Peterfi, (1883-1953), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD öğretim üyesi.
 • Prof. Dr. Mim Kemal Öke, (1884-1965), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası büyük üstadı. Atatürk'ün doktorlarındandır.
 • Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Usman, (1884-1951), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Türkiye'ye modern psikiyatriyi getirmiştir. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine adı verilmiştir.
 • Prof. Dr. Lütfi Aksu, (1884-1952), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Atatürk'ün naaşını tahnit etmesiyle tanınır.
 • Dr. Mazhar Germen, (1884-1967), Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye mezunu, Kuva-yı Milliyeci, TBMM 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. dönem milletvekili, sağlık bakanı.
 • Dr. Mithat Altıok, (1884-1962), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, İttihat ve Terakki üyesi, Bursa Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti üyesi, Osmanlı Meclis-i Mebusan 2. dönem milletvekili, TBMM 5. dönem milletvekili, Diyarbakır valisi.
 • Ord. Prof. Dr. Erich Frank, (1884-1957), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye AD öğretim üyesi.
 • Prof. Dr. Max Sgalitzer, (1884-1973), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD öğretim üyesi.
 • Dr. Burhanettin Binzet, (1884-1953), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, TBMM 3. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Süreyya Hidayet Serter, (1885-1945), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, Atatürk'ün doktorlarındandır.
 • Dr. Fuat Umay, (1885-1963), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Çocuk Esirgeme Kurumu kurucusu, TBMM 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. dönem milletvekili.
 • Dr. Tevfik Aslan, (1885-1954), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunu, TBMM 5. ve 6. dönem milletvekili.
 • Dr. Ekrem Hayri Üstündağ, (1886-1956), Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye mezunu, TBMM 9. ve 10. dönem milletvekili, sağlık bakanı.
 • Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan, (1886-1977), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucu dekanı.
 • Dr. Fikret Onuralp, (1887-1946), Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye mezunu, TBMM 1., 2. ve 3. dönem milletvekili, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası büyük üstadı.
 • Dr. Hüseyin Avni Ercan, (1888-1939), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 4., 5. ve 6. Dönem milletvekili, Muğla belediye başkanı.
 • Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel, (1889-1986), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucu dekanı, Ege Üniversitesi rektörü. Ege Üniversitesi amfilerinden birine adı verilmiştir.
 • Prof. Dr. Hulusi Behçet, (1889-1948), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi dermatoloji kliniği kurucusu. Behçet hastalığını ilk defa tarif etmiştir.
 • Dr. Lütfi Kırdar, (1889-1961), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Manisa valisi, İstanbul valisi, TBMM 5., 8., 10. ve 11. dönem milletvekili, İstanbul belediye başkanı, sağlık bakanı. Şişli Kongre ve Sergi Sarayına ve Kartal Şehir Hastanesine adı verilmiştir.
 • Prof. Dr. Hasan Vasıf Somyürek, (1889-1944), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 5., 6. ve 7. dönem milletvekili.
 • Dr. Saip Özer, (1889-1956), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9. ve 10. dönem milletvekili.
 • Ord. Prof. Dr. Burhaneddin Toker, (1890-1951), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Cerrahpaşa Cerrahi Kliniği sorumlusu, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası üyesi. Türkiye'de ilk distal mide rezeksiyonu, ilk total gastrektomi, ilk fenni kan naklini yapmıştır. Türkiye'ye modern travmatolojiyi, kalp-akciğer cerrahisi (kardiyotorasik cerrahi), nöroşirurji ve anesteziyolojiyi getirenlerdendir. Cerrahpaşa amfilerinden birine adı verilmiştir.
 • Dr. Asım Arar, (1890-1955), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Atatürk'ün doktorlarındandır.
 • Dr. Salim Serçe, (1890-1957), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9. ve 10. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Berta Ottenstein, (1891-1956), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD öğretim üyesi.
 • Dr. Hasan Ferit Cansever, (1891-1969), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, yazar.
 • Prof. Dr. Karl Hellmann, (1892-1959), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları AD öğretim üyesi.
 • Dr. Ahmet Ruhi Yeşilyurt, (1892-1976), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 6. ve 7. dönem milletvekili, Burdur belediye başkanı.
 • Dr. Zihni Ülgen, (1892-1948), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 6., 7. ve 8. dönem milletvekili.
 • Dr. Bahaddin Kökdemir, (1892-?), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 7. dönem milletvekili.
 • Dr. Ali Şükrü Şavlı, (1892-1980), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Werner Lipschitz, (1892-1948), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD öğretim üyesi.
 • Dr. Fazıl Doğan, (1892-1951), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Batı Anadolu’da ilk müdafaa-i vatan cemiyetini kurmuştur.
 • Dr. Reşit Galip, (1893-1934), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Türk Dil Kurumu başkanı, TBMM 2., 3. ve 4. dönem milletvekili, milli eğitim bakanı.
 • Dr. Ali Naci Duyduk, (1893-1980), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9., 10. ve 11. dönem milletvekili, Giresun belediye başkanı.
 • Dr. Hüseyin Hulki Cura, (1893-1982), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 6., 7. ve 8. dönem milletvekili.
 • Dr. Behçet Uz, (1893-1986), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 6., 7., 8., 10. ve 11. dönem milletvekili, İzmir belediye başkanı, ticaret bakanı, sağlık bakanı.
 • Dr. Ali Rıza Levent, (1893-1974), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Teşkilat-ı Mahsusa üyesi, TBMM 5., 6. ve 7. dönem milletvekili.
 • Dr. Zakar Tarver, (1893-1960), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 10. ve 11. dönem milletvekili.
 • Dr. Mehmet Ali Ağakay, (1893-1965), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 5., 6. ve 7. dönem milletvekili.
 • Ord. Prof. Dr. Philipp Schwartz, (1894-1977), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD öğretim üyesi.
 • Ord. Prof. Dr. Fahri Arel, (1894-1993), Cerrahpaşa III. Cerrahi Kliniği sorumlusu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası üyesi. Cerrahpaşa Genel Cerrahi servislerinden birine adı verilmiştir.
 • Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil, (1894-1969), Cerrahpaşa Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği sorumlusu. Türkiye'de modern jinekoloji ve obstetriğin öncülerindendir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi amfilerinden birine adı verilmiştir.
 • Dr. Hasan Hüseyin Ülkü, (1894-1986), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 6., 9., 10. ve 11. dönem milletvekili, Niğde belediye başkanı.
 • Ord. Prof. Dr. Julius Hirsch, (1894-1955), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hıfzısıhha öğretim üyesi.
 • Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu, (1895-1965), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Türkiye’de fiziksel tıp ve rehabilitasyonun öncülerindendir.
 • Dr. Zekai Muammer Tunçman, (1895-1980), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu. Kuduz hastalığına karşı verdiği mücadele sebebi ile “Türkiye’nin Pasteur’ü” olarak tanınır.
 • Dr. Şerif Korkut, (1895-1957), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 8. dönem milletvekili.
 • Dr. Fahri Celal Göktulga, (1895-1975), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, yazar.
 • Prof. Dr. Rudolf Nissen, (1896-1981), Cerrahpaşa I. Cerrahi Kliniği sorumlusu. Antireflü ameliyatı Nissen fundoplikasyonunu bulup dünyada ilk defa uygulamıştır. Albert Einstein'ın antireflü ameliyatı esnasında tamir ettiği abdominal aort anevrizması ile Einstein'ın ömrünü 7 yıl uzatması ile tanınır.
 • Dr. Fahri Ecevit, (1896-1951), Darülfünün Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 7. ve 8. dönem milletvekili. Başbakan Bülent Ecevit'in babasıdır.
 • Prof. Dr. Felix Michael Haurowitz, (1896-1987), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD öğretim üyesi.
 • Dr. Cemal Kazancıoğlu, (1897-1954), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 7. ve 8. dönem milletvekili.
 • Dr. Cemil Şener, (1897-1978), Darülfünün Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 11. dönem milletvekili.
 • Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, (1898-1986), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Cerrahpaşa Tıp Tarihi ve Deontoloji AD kurucusu, yazar.
 • Dr. Hami Dilek, (1898-1969), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Türkiye’ye modern nöroşirurjiyi getirmiştir.
 • Dr. Şükrü Emed, (1898-1970), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 6. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Müfide Küley, (1899-1995), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, ilk Türk kadın hekimlerdendir.
 • Prof. Dr. Zdenko Stary, (1899-1968), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD öğretim üyesi.
 • Dr. Kamil Tayşi, (1899-1962), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9. ve 11. dönem milletvekili.
 • Dr. Fazıl Şerafettin Bürge, (1899-1970), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 7. ve 8. dönem milletvekili, ticaret bakanı.
 • Prof. Dr. İbrahim Şevki Atasagun, (1899-1984), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Cumhuriyet Senatörü, Cumhuriyet Senatosu başkanı.
 • Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, (1900-1987), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 12. dönem milletvekili, İstanbul valisi, sağlık bakanı.
 • Dr. Kamil İdil, (1900-1982), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 8. dönem milletvekili, Güney Kore büyükelçisi.
 • Dr. Ruhi Soyer, (1900-1970), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 12. ve 13. dönem milletvekili.
 • Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren, (1900-1973), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 12. dönem milletvekili.
 • Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli, (1901-1980), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı, İstanbul Üniversitesi rektörü. Türkiye'de ilk gastroskopi ve karaciğer fonksiyon prosedürlerini gerçekleştirmiştir.
 • Dr. Hikmet Boran, (1901-1945), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Sivas Kongresi'ne tıbbiyelileri temsilen katılması ve kongrede yaptığı manda karşıtı şu konuşma ile tanınır:

Paşam, murahhası bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya istiklâl davamızı başarma yolundaki mesaiye katılmak üzere gönderdiler, mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa, bunlar her kim olurlarsa olsunlar şiddetle red ve takbih ederiz. Farz-ı mahal, manda fikrini siz kabul ederseniz, sizi de reddeder, Mustafa Kemal’i vatan kurtarıcısı değil vatan batırıcısı olarak adlandırır ve tel’in ederiz.

 • Ord. Prof. Dr. Naci Bengisu, (1901-1978), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, ünlü oftalmolog.
 • Prof. Dr. Nusret Karasu, (1902-1987), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Kızılay genel başkanı, sağlık bakanı.
 • Dr. Muhlis Bayramoğlu, (1902-1974), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9. ve 10. dönem milletvekili.
 • Ord. Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan, (1902-1963), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Türk Kardiyoloji Derneği kurucusu.
 • Dr. Talat Vasfi Öz, (1902-1982), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9. ve 10. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Yusuf İzzet Birant, (1902-1968), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Ankara Üniversitesi rektörü.
 • Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk, (1902-1974), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Türk Tıp Tarihi Kurumu kurucusu.
 • Prof. Dr. Derviş Manizade, (1903-2003), Cerrahpaşa Ortopedi AD kurucusu, Türkiye'ye modern ortopediyi getirmiştir.
 • Dr. Cezmi Türk, (1903-1972), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9. dönem milletvekili.
 • Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu, (1903-1983), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, antropolog, Ankara Üniversitesi kurucu rektörü, Türk Tarih Kurumu başkanı.
 • Dr. Kemali Bayazıt, (1903-1972), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 6., 7., 8., 11., 12. ve 13. dönem milletvekili, sağlık bakanı.
 • Dr. Fatma Şakir Memik, (1903-1991), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 5., 6. ve 7. dönem milletvekili. TBMM ilk kadın milletvekillerindendir.
 • Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp, (1904-2005), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı, Türkiye'ye modern plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahiyi getirmiştir. Cüneyt Arkın'ın cerrahı olmasıyla tanınır.
 • Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, (1904-1990), Darülfünun Tıp Fakültesi Mezunu, TBMM 7. ve 8. dönem milletvekili, çalışma bakanı, Türkiye Cumhuriyeti başbakanı.
 • Dr. Edip Somunoğlu, (1904-1982), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, sağlık bakanı.
 • Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan, (1905-1972), Darülfünün Tıp Fakültesi mezunu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı, İstanbul Üniversitesi rektörü, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası üyesi. Cerrahpaşa Genel Cerrahi servislerinden birine adı verilmiştir.
 • Prof. Dr. Kamile Şevki Mutlu, (1906-1987), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Türkiye'nin ilk kadın tıp profesörü ve ilk kadın patologu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucularındandır. Atatürk'ün kabrinin taşınması amacıyla tabutun açılması ve tahnitin çözülmesini işlemini yürütmesiyle tanınır.
 • Dr. Kenan Çığman, (1906-1989), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9. ve 10. dönem milletvekili.
 • Dr. Muhit Tümerkan, (1906-1977), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9. ve 10. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Reşat Garan, (1907-1992), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahiliye AD öğretim üyesi. Cerrahpaşa Dahiliye amfilerinden birine adı verilmiştir.
 • Dr. Muzaffer Canbolat, (1907-1967), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 7., 8. ve 12. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Suphi Artunkal, (1907-1978), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, Türkiye’de nükleer tıbbın öncülerindendir.
 • Dr. Cavit Kavurmacıoğlu, (1908-1966), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 10. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Hakkı Ogan, (1909-1984), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahiliye AD öğretim üyesi. Cerrahpaşa Dahiliye Salonuna adı verilmiştir.
 • Dr. Nafiz Körez, (1909-1993), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9., 10. ve 11. dönem milletvekili, sağlık bakanı.
 • Dr. Asım Okur, (1909-1997), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 10. dönem milletvekili.
 • Dr. Fatin Dalaman, (1909-1961), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9. ve 10. dönem milletvekili.
 • Dr. Necati Çelim, (1909-1986), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 10. ve 11. dönem milletvekili.
 • Dr. Recai Ergüder, (1909-1994), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Türk Gastroenteroloji Derneği kurucusu, TBMM 13. dönem milletvekili.
 • Dr. Hatice Açıkalın, (1909-2003), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Türk Kardiyoloji Derneği kurucusu.
 • Dr. Mükerrem Sarol, (1909-1995), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9., 10. ve 11. dönem milletvekili, devlet bakanı.
 • Dr. Süleyman Suat Seren, (1910-1985), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, sağlık bakanı.
 • Dr. Pakize Tarzi, (1910-2004), Darülfünun Tıp Fakültesi mezunu, İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçen ilk kadındır.
 • Dr. Kemal Satır, (1911-1991), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 7., 8., 11., 12., 13. ve 14. dönem milletvekili, ulaştırma bakanı, başbakan yardımcısı.
 • Dr. Namık Gedik, (1911-1960), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9., 10. ve 11. dönem milletvekili, içişleri bakanı.
 • Dr. Niyazi Manyera, (1911-1999), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, KKTC sağlık bakanı.
 • Dr. Sıtkı Salim Burçak, (1911-1993), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9., 10. ve 11. dönem milletvekili.
 • Dr. Tahsin Tola, (1911-1983), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9. ve 10. dönem milletvekili.
 • Dr. Fehmi Cumalıoğlu, (1912-1996), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 13., 15. ve 16. dönem milletvekili, çalışma bakanı.
 • Dr. Samih İnal, (1912-1980), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9., 10. ve 11. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Feyyaz Berkay, (1913-1991), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirurji AD kurucusu. 1940'larda ABD'den Dr. Ata Topaloğlu'na yazdığı mektupta "Cerrahpaşa'daki faaliyetlerden nöroşirurjinin yeterli olmadığını, kalp ve toraks cerrahisinin ABD şartları ile aynı olduğunu, fakat gastrointestinal cerrahide Cerrahpaşa'nın ABD'den de ileride bulunduğunu" belirtmiştir.
 • Prof. Dr. Celal Ertuğ, (1913-2001), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 16. dönem milletvekili, sağlık bakanı.
 • Dr. Hasan Numanoğlu, (1913-1967), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 10. ve 11. dönem milletvekili.
 • Dr. Fahri Atabey, (1913-1994), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, İstanbul belediye başkanı.
 • Dr. Makbule Dıblan, (1913-1970), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 8. dönem milletvekili.
 • Dr. Muharrem Esir Tunçay, (1913-1988), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9., 10. ve 11. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Bülent Tarcan, (1914-1991), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, besteci, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirurji AD kurucusu.
 • Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat, (1914-1998), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD kurucusu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Bilimler amfilerinden birine adı verilmiştir.
 • Dr. Kamil Kırıkoğlu, (1914-1979), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 10., 11., 13., 14. ve 15. dönem milletvekili.
 • Dr. Ali Tanrıyar, (1914-2017), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 17. ve 18. dönem milletvekili, Galatasaray SK başkanı, içişleri bakanı.
 • Dr. Hüseyin Otan, (1914-1999), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Burdur belediye başkanı.
 • Prof. Dr. Nusret Fişek, (1914-1990), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Türk Tabipleri Birliği başkanı, Atatürkçü Düşüncü Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucusu, sağlık bakanı.
 • Prof. Dr. Salih Ragıp Üner, (1914-1994), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 15. dönem milletvekili, sağlık bakanı, içişleri bakanı.
 • Dr. Sedat Barı, (1914-2004), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Adnan Menderes’in özel doktoru, TBMM 9. ve 10. dönem milletvekili.
 • Dr. Fikret Ürgüp, (1914-1977), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, yazar.
 • Dr. Baha Akşit (1914-1995), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9., 10. ve 11. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Meliha Terzioğlu, (1915-1995), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji AD kurucusu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Bilimler amfilerinden birine adı verilmiştir.
 • Prof. Dr. Bedii Gorbon, (1915-1980), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, kürekçi, Cerrahpaşa I. Cerrahi Kliniği sorumlusu. Cerrahpaşa Genel Cerrahi servislerinden birine adı verilmiştir.
 • Prof. Dr. İhsan Doğramacı, (1915-2010), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Hacettepe Üniversitesi kurucusu, Bilkent Üniversitesi kurucusu, Ankara Üniversitesi rektörü, ODTÜ mütevelli heyeti başkanı.
 • Dr. Lebit Yurdoğlu, (1915-1978), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 12., 13. ve 14. dönem milletvekili.
 • Dr. Sait Sina Yücesoy, (1915-1989), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 12. ve 13. dönem milletvekili.
 • Dr. Abdülbaki Ökdem, (1915-1997), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9. ve 10. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Muzaffer Aksoy, (1915-2001), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, ünlü hematolog.
 • Dr. Mecit Bumin, (1916-1985), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9., 10. ve 11. dönem milletvekili.
 • Dr. Feridun Ayalp, (1916-1979), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9. ve 10. dönem milletvekili.
 • Dr. Faruk İlker, (1916-1996), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9. dönem milletvekili.
 • Dr. İrfan Aksu, (1916-2009), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9., 10. ve 13. dönem milletvekili, Yalvaç belediye başkanı.
 • Dr. Mehmet Mutlugil, (1916-1992), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 10. dönem milletvekili, Mut belediye başkanı.
 • Dr. Talat Oran, (1916-1977), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9. ve 10. dönem milletvekili.
 • Dr. Mustafa Gülcügil, (1917-2008), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9., 10. ve 12. dönem milletvekili, içişleri bakanı.
 • Dr. Ali Münif İslamoğlu, (1917-1998), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 11. ve 19. dönem milletvekili, sağlık bakanı, cumhurbaşkanı başdanışmanı.
 • Dr. Yusuf Azizoğlu, (1917-1970), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9., 10., 12., 13. ve 14. dönem milletvekili, Silvan belediye başkanı, sağlık bakanı.
 • Dr. Ali Münif İslamoğlu, (1917-1998), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 11. ve 19. dönem milletvekili.
 • Dr. Etem Karakapıcı, (1917-1973), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 11. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Talia Bali Aykan, (1918-2003), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD öğretim üyesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Bilimler amfilerinden birine adı verilmiştir.
 • Dr. Selahattin Akçiçek, (1918-1977), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 11. dönem milletvekili, İzmir belediye başkanı.
 • Dr. Sedat Baran, (1918-1998), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9., 10. ve 11. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı, (1918-2006), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı, Dokuz Eylül Üniversitesi rektörü.
 • Prof. Dr. Selahattin Erbakan, (1918-2011), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Başbakan Necmettin Erbakan’ın ağabeyidir.
 • Dr. Lokman Başaran, (1919-2019), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 12. dönem milletvekili.
 • Dr. Ceyhun Atuf Kansu, (1919-1978), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, şair.
 • Dr. Dursun Akçaoğlu, (1919-1986), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 11. ve 13. dönem milletvekili.
 • Dr. Rasim Hancıoğlu, (1919-2013), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 15. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Siyami Ersek, (1920-1993), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, ünlü kalp damar cerrahı. İstanbul Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesine adı verilmiştir.
 • Dr. Ratip Kazancıgil, (1920-2017), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Edirne belediye başkanı.
 • Dr. Abbas Gigin, (1920-2002), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9. dönem milletvekili.
 • Dr. Bilal Taranoğlu, (1920-2005), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 4. ve 5. dönem milletvekili.
 • Dr. Ahmed İhsan Kırımlı, (1920-2011), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 12., 13., 14. ve 15. dönem milletvekili.
 • Dr. Fahri Keçecioğlu, (1920-?), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 9. dönem milletvekili.
 • Dr. Hasan Erdoğan, (1920-2008), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 10., 11. ve 12. dönem milletvekili.
 • Dr. Sadettin Bilgiç, (1920-2012), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 12., 13., 14., 15. ve 16. dönem milletvekili, ulaştırma bakanı, milli savunma bakanı.
 • Dr. Servet Bilir, (1920-1997), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Ankara Üniversitesi rektörü, TBMM 11. dönem milletvekili.
 • Dr. Şevket Köksal, (1920-2001), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 11. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Celal Öker, (1921-1976), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekanı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucusu. Cerrahpaşa Dahiliye amfilerinden birine adı verilmiştir.
 • Prof. Dr. Sami Zan, (1921-1984), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, ünlü anatomist.
 • Dr. Kemal Demir, (1921-2010), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 12., 13., 14. ve 15. dönem milletvekili, Kızılay genel başkanı, sağlık bakanı.
 • Dr. Nizamettin Alkumru, (1921-2008), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, yazar.
 • Dr. Mehmet Faruk Sükan, (1921-2005), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 12., 13., 14., 15. ve 16. dönem milletvekili, sağlık bakanı, içişleri bakanı, başbakan yardımcısı.
 • Dr. Cevdet Geboloğlu, (1921-2005), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 13. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Sadi Sun, (1922-1995), Cerrahpaşa Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD kurucusu, Türkiye'ye modern anesteziyolojiyi getirmiştir. Cerrahpaşa Yoğun Bakım servisine adı verilmiştir.
 • David Filiba, (1922-?), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, basketbolcu.
 • Dr. Ahmet Koyuncu, (1922-2002), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 10. ve 11. dönem milletvekili.
 • Dr. Muzaffer Döşemeci, (1922-1989), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 12. ve 13. dönem milletvekili.
 • Dr. Orhan Asena, (1922-2001), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, şair, tiyatro yazarı.
 • Dr. Selahattin İçli, (1923-2006), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, besteci, müzisyen.
 • Dr. Ali İhsan Balım, (1923-2013), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 12., 13., 14. ve 15. dönem milletvekili.
 • Dr. Fikri Arığ, (1923-2011), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 10. ve 11. dönem milletvekili.
 • Dr. Vedat Ali Özkan, (1923-1977), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 12., 13. ve 14. dönem milletvekili, sağlık bakanı.
 • Dr. Abdulvahap Dizdaroğlu, (1923-2010), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 11., 12. ve 18. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Orhan Nuri Ulutin, (1923-2011), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Türk Hematoloji Derneği kurucusu.
 • Prof. Dr. Mecdi Ramazanoğlu, (1924-1981), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Türkiye’de ilk böbrek naklini gerçekleştirmiştir. Türkiye Jokey Kulübü tarafından her yıl adına koşu düzenlenmektedir.
 • Prof. Dr. Sermet Akgün, (1924-2008), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Ege Üniversitesi rektörü.
 • Prof. Dr. Deha Gürsey Owen, (1924-2012), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, fizikçi Feza Gürsey’in kardeşidir.
 • Doç. Dr. Kriton Dinçmen, (1924-2008), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, yazar. Vefatının ardından bedenini diseksiyon çalışmaları için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne bağışlamıştır.
 • Prof. Dr. Tarık Minkari, (1925-2010), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, yazar, "virtüöz cerrah" olarak tanınır. Türkiye'de ilk suni mide ameliyatını gerçekleştirmiştir. Cerrahpaşa Genel Cerrahi amfilerinden birine adı verilmiştir.
 • Dr. Arif Şevket Bilgin, (1925-2020), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 17. dönem milletvekili.
 • Dr. Hasan Celalettin Ezman, (1925-2009), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 15. ve 16. dönem milletvekili.
 • Dr. Cevdet Aykan, (1925-2023), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 13. dönem milletvekili, sağlık bakanı.
 • Prof. Dr. Rıdvan Ege, (1925-2017), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı.
 • Prof. Dr. Cevad Heyet, (1925-2014), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Türkolog.
 • Prof. Dr. Ahmet Karadeniz, (1925-2020), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Trakya Üniversitesi kurucu rektörü.
 • Prof. Dr. Melih Tahsinoğlu, (1925-1980), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD öncülerindendir.
 • Prof. Dr. Hüsamettin Gökay, (1926-2021), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, ünlü beyin cerrahı.
 • Prof. Dr. M. Orhan Öztürk, (1926), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, ünlü psikiyatrist.
 • Prof. Dr. Behbud Cevanşir, (1926-1999), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü başkanı.
 • Dr. Cevat Küçük, (1926-1991), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 14. dönem milletvekili.
 • Dr. Celal Ahmet Sungur, (1926-1987), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 12., 13. ve 14. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, (1926-2021), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Türk Sanat Müziği sanatçısı.
 • Prof. Dr. Ayhan Songar, (1926-1997), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, ünlü psikiyatrist. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri AD dersliğine adı verilmiştir.
 • Prof. Dr. Cem'i Demiroğlu, (1927-2002), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekanı, İstanbul Üniversitesi rektörü, Türk Kardiyoloji Derneği kurucusu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumuna adı verilmiştir.
 • Prof. Dr. Olcay Neyzi, (1927-2022), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, ünlü pediatrist.
 • Dr. Vefa Tanır, (1927-2023), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 12., 13., 14., 15., 18. ve 19. dönem milletvekili, sağlık bakanı, bayındırlık bakanı, orman bakanı, milli savunma bakanı, cumhurbaşkanı başdanışmanı.
 • Dr. Nuri Kemal Bayar, (1927-1989), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 13., 14., 15. ve 16. dönem milletvekili, sanayi ve teknoloji bakanı.
 • Dr. Halil İbrahim Bahar, (1928-2010), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, şair, yazar.
 • Prof. Dr. Nurhan Avman, (1928-1988), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji AD kurucusu.
 • Prof. Dr. Özcan Köknel, (1928-2022), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, yazar.
 • Dr. Ayhan Sökmen, (1929-2013), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, besteci.
 • Dr. Aysima Altınok, (1929), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, ilk Türk kadın beyin cerrahı.
 • Prof. Dr. Fikri Alican, (1929-2015), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, ünlü cerrah.
 • Prof. Dr. Abdülmecit Doğru, (1929-1991), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, dağcı.
 • Prof. Dr. Kemal Bayazıt, (1930-2019), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Türkiye’de ilk açık kalp ameliyatını yapmıştır.
 • Dr. Erdal Atabek, (1930), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, yazar, Türk Tabipleri Birliği başkanı.
 • Prof. Dr. Fevzi Aksoy, (1930-2020), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, spor yazarı.
 • Dr. Haydar Dümen, (1930-2022), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, ünlü psikiyatr.
 • Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık, (1931), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi, Türk Diyabet Cemiyeti Başkanı, İsmet İnönü'nün, Cemal Gürsel'in, Cevdet Sunay'ın, Süleyman Demirel'in ve Rauf Denktaş'ın doktorluğunu yapmıştır.
 • Dr. Mehmet Muhlis Arıkan, (1931-2016), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 17. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Nuran Hariri, (1931), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, şair.
 • Prof. Dr. Bülent Berkarda, (1932), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekanı, İstanbul Üniversitesi rektörü. Türkiye'ye modern onkolojiyi getirenlerdendir.
 • Prof. Dr. Nevzat Bilgin, (1932-2005), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Türkiye’de ilk akrabalar arası böbrek naklini gerçekleştirmiştir.
 • Prof. Dr. Engin Geçtan, (1932-2018), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, yazar.
 • Prof. Dr. Türe Tunçbay, (1932), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM Danışma Meclisi üyesi.
 • Prof. Dr. Feriha Öz, (1933-2020), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD öncülerindendir. COVID-19 pandemisinde ölmüştür.
 • Prof. Dr. Türkan Saylan, (1935-2009), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurucusu, aktivist. Lepra (cüzzam) hastalığına karşı verdiği mücadele ile tanınır.
 • Dr. Toksöz Bayram Karasu, (1935), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, ünlü psikiyatrist.
 • Dr. Ahmet Küçükel, (1936-2009), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 18. ve 19. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Selçuk Erez, (1936), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, yazar.
 • Dr. Teoman Önaldı, (1936), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, besteci.
 • Cüneyt Arkın, (1937-2022), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, oyuncu, senarist, yapımcı ve yönetmen.
 • Prof. Dr. Nurettin Sözen, (1937), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekanı, İstanbul belediye başkanı, TBMM 22. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Agop Kotoğyan, (1937-2018), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Cerrahpaşa Dermatoloji AD öğretim üyesi, ünlü dermatolog.
 • Prof. Dr. Ayhan Kızıl, (1937-2015), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Uludağ Üniversitesi rektörü.
 • Dr. Gad Nassi, (1937-2016), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, yazar.
 • Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, (1938-2020), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Akdeniz Üniversitesi rektörü.
 • Dr. Serol Teber, (1938-2004), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, radyocu.
 • Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, (1938), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi, yazar, şair. Cerrahpaşa Dahiliye Amfileri okuma salonuna adı verilmiştir.
 • Dr. Derviş Eroğlu, (1938), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, KKTC Cumhuriyet Meclisi 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. dönem milletvekili, KKTC başbakanı, KKTC cumhurbaşkanı.
 • Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, (1939), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Cerrahpaşa Genel Cerrahi AD Başkanı, İstanbul Üniversitesi rektörü.
 • Prof. Dr. Gençay Gürsoy, (1939), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Türk Tabipleri Birliği başkanı.
 • Dr. Mehmet Özlek, (1939), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 22. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Can Özşahinoğlu, (1939-2020), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Çukurova Üniversitesi rektörü.
 • Prof. Dr. Üstün Korugan, (1940-2004), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, tiyatrocu.
 • Dr. Asım Akin, (1940), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası büyük üstadı.
 • Prof. Dr. Mehmet Özaydın, (1940), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Dicle Üniversitesi rektörü.
 • Prof. Dr. Mesut Parlak, (1940), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, İstanbul Üniversitesi rektörü.
 • Dr. Ertuğrul Hasipoğlu, (1941), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, KKTC Cumhuriyet Meclisi 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. dönem milletvekili, KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı, KKTC sağlık bakanı.
 • Dr. Muzaffer Remzi Kurtulmuşoğlu, (1941), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 22. dönem milletvekili.
 • Dr. Ali Kemal Başaran, (1942), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 19., 20. ve 21. dönem milletvekili.
 • Dr. Sabri Öztürk, (1942), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 16. dönem milletvekili.
 • Dr. Mehmet Özbay, (1942-2001), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 12. dönem milletvekili.
 • Dr. Ali Uyar, (1942), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 18., 19. ve 20. dönem milletvekili.
 • Dr. Mehmet Akdemir, (1942), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 18. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Canan Karatay, (1943), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, ünlü kardiyolog.
 • Dr. Nazım Baş, (1943), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 15. ve 16. dönem milletvekili.
 • Öztekin Öztekiner, (1943), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, müzisyen.
 • Dr. Mustafa Güven Karahan, (1943-2013), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 20. ve 21. dönem milletvekili, sağlık bakanı.
 • Dr. Sema Kürklü, (1944), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Türk Kalp Vakfı kurucusu.
 • Prof. Dr. Sevil Atasoy, (1949), Cerrahpaşa Biyokimya AD ihtisaslı, Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü kurucusu, ünlü kriminolog.
 • Dr. Mehmet Sılay, (1949), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 20. dönem milletvekili.
 • Dr. Mustafa Arabacıoğlu, (1949), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, KKTC Cumhuriyet Meclisi 3., 4., 5., 6. ve 7. dönem milletvekili, KKTC sağlık bakanı, KKTC milli eğitim bakanı.
 • Dr. Abdurrahman Arıcı, (1951), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, futbol hakemi, TBMM 23. dönem milletvekili.
 • Dr. Ahat Andican, (1951), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 20., 21. ve 27. dönem milletvekili, devlet bakanı.
 • Dr. Refik Algan, (1952), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, yazar.
 • Dr. Tansel Barış, (1952), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 23. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Nadir Paksoy, (1952), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, gezgin.
 • Prof. Dr. Nevzat Tarhan, (1952), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü.
 • Dr. Ahmet Feyzi İnceöz, (1953), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 19. ve 20. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Necmettin Pamir, (1953), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, Acıbadem Üniversitesi kurucu rektörü.
 • Dr. Reşat Doğru, (1953), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 21., 23. ve 24. dönem milletvekili, devlet bakanı.
 • Dr. Gaffar Yakın, (1954), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 19. ve 21. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Hikmet Koçak, (1954), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, Atatürk Üniversitesi rektörü.
 • Dr. Ertuğrul Sevsay, (1954), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, besteci.
 • Dr. Mehmet Müezzinoğlu, (1955), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 23., 24., 25. ve 26. dönem milletvekili, sağlık bakanı.
 • Doç. Dr. Ahmet Çetinsaya, (1956), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, Eminönü belediye başkanı.
 • Prof. Dr. Yunus Söylet, (1956), Cerrahpaşa Çocuk Cerrahisi AD ihtisaslı, İstanbul Üniversitesi rektörü.
 • Prof. Dr. Nur Ahmet Erözenci, (1956), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, yazar.
 • Dr. Fatma Ekenoğlu, (1956), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, KKTC Cumhuriyet Meclisi 5., 6. ve 7. dönem milletvekili, KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı.
 • Dr. Mehmet Telek, (1957), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 21. dönem milletvekili.
 • Mustafa Altıoklar, (1958), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu.
 • Dr. Turhan Alçelik, (1958), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 20., 21. ve 25. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Sadettin Hülagü, (1959), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, Cerrahpaşa Gastroenteroloji BD yan dal ihtisaslı, Kocaeli Üniversitesi rektörü, cumhurbaşkanı başdanışmanı, TBMM 28. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, (1959), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, Türk Tabipleri Birliği başkanı.
 • Dr. Cemalettin Kani Torun, (1959), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 25. ve 26. dönem milletvekili.
 • Dr. Mehmet Hilal Kaplan, (1959), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 24. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Oğuz Polat, (1959), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD ihtisaslı, yazar.
 • Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, (1960), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı, TBMM 21. ve 25. dönem milletvekili.
 • Dr. Sibel Siber, (1960), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, KKTC Cumhuriyet Meclisi 7. ve 8. dönem milletvekili, KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı, ilk ve tek kadın KKTC başbakanı.
 • Dr. Yüksel Özkan, (1960), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 27. dönem milletvekili.
 • Dr. Mehmet Çerçi, (1960), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 22. ve 23. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Cem Alhan, (1961), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, Türkiye’de ilk robotik kalp kapakçığı değişim ameliyatını gerçekleştirmiştir.
 • Dr. Arif Bulut, (1963), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 24. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Mustafa Kibar, (1964), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, Çukurova Üniversitesi rektörü.
 • Küçük İskender, (1964-2019), şair, eleştirmen ve oyuncu.
 • Dr. Remzi Özgökçe, (1965), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 25. dönem milletvekili.
 • Dr. Serpil Bulut, (1965), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 25. dönem milletvekili.
 • Dr. Fahrettin Koca, (1965), Cerrahpaşa Çocuk Hastalıkları AD ihtisaslı, sağlık bakanı.
 • Dr. Karabey Kadri Karaoğlu, (1966), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 25. dönem milletvekili.
 • Dr. Muharrem Işık, (1966), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 24. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, (1967), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, Trakya Üniversitesi rektörü.
 • Dr. Orhan Düzgün, (1967), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 24. ve 25. dönem milletvekili.
 • Dr. Mustafa Baloğlu, (1967), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 24., 25. ve 26. dönem milletvekili.
 • Dr. Ali Şeker, (1968), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, 1991 Mezuniyet Komitesi üyesi, TBMM 26. ve 27. dönem milletvekili.
 • Dr. Mehmet Ali Ediboğlu, (1968), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 24. dönem milletvekili.
 • Dr. Mehmet İlker Çitil, (1969), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 25. ve 26. dönem milletvekili.
 • Kanat Güner, (1970-1998), yazar.
 • Dr. Gülsüm Kav, (1971), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji AD ihtisaslı, yazar, aktivist, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu kurucusu.
 • Dr. Metin İlhan, (1972), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 27. dönem milletvekili.
 • Prof. Dr. Nuri Aydın, (1977), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa rektörü.
 • Prof. Dr. Mehmet Karakoç, (1979), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, Dicle Üniversitesi rektörü.
 • Prof. Dr. Şansın Tüzün, (1980), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, şarkıcı, yazar.
 • Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, (1981), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, TBMM 26. ve 27. dönem milletvekili, aile ve sosyal hizmetler bakanı.

Kaynakça

değiştir
 1. ^ Gülten Dinç. Evolution of the medical faculty from Tıphane to Cerrahpaşa Medical Faculty (1827–2019). Cerrahpaşa Medical Journal 2020; 44(1) https://cerrahpasamedj.org/en/evolution-of-the-medical-faculty-from-tiphane-to-cerrahpasa-medical-faculty-1827-2019-16980 31 Temmuz 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 2. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2023. 
 3. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2023. 
 4. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2023. 
 5. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2023. 
 6. ^ Adnan Ataç. 14 Mart 1827’de açılan tıp okulunun açılışı ile ilgili dört belge. YTTA 1996-97; 2-3: 242-257.
 7. ^ Osman Ergin. İstanbul tıp mektepleri, enstitüleri ve cemiyetleri. İst., 1940, İÜ Tıb Tarihi Enst. Yay., s. 1-3
 8. ^ Ayten Altıntaş. Tıp eğitimi 14 Mart Tıp Bayramı. Tıp Tarihi ve Tıp Etiği ders kitabı. İçinde, İst., 2007, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. Yay., 225-238
 9. ^ Ayten Altıntaş. Tıbhane’de eğitim. Hzl.: H Hatemi, A Altıntaş. Türk Tıp Eğitiminin Önemli Adımları. İçinde. İst., 2006, CSA Global Publishing, s. 61-66.
 10. ^ Bedi N. Şehsuvaroğlu Türkiye'de Tıp Öğretimi. İÜ Tıp Fakültesi Mecmuası 1959; 22 (2): 735-752
 11. ^ Ekrem Kadri Unat, Mustafa Samastı. Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (Sivil Tıp Mektebi) 1867-1909. İst., 1990, İÜ Cerr Tıp Fak Yay., s. 14, 35.
 12. ^ EK Unat. Kadırga’daki Tıp Fakültesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi; 12 (2): 210-220.
 13. ^ Ekrem Kadri Unat. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin son yılı. Cerrahpaşa Tıp fak. Dergisi, 1984; 15 (1): 171-182
 14. ^ Tarık Minkari. 1923’den 1998’e Cerrahpaşa’da cerrahi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi., 1998; 29 (Özel 1) Cumhuriyet’in 75. Yılı Özel sayısı: 13-22
 15. ^ Zuhal Özaydın. İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi (1909-1933) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (1933-1967). Kuruluşundan günümüze Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1827-1967-2007. İçinde. Ed. N Sarı, Z Özaydın, B Akgün. İst., 2009, Nobel Tıp Kitabevleri, s. 29-63
 16. ^ Aykut Kazancıgil. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültelerinin (İstanbul-Cerrahpaşa) tarihçesi Türkiye’de çağdaş tıp eğitiminin başlangıcı. Tıp Tarihi Araştırmaları 1999; 9: 254-309
 17. ^ Nil Sarı. Mekteb-i Tıbbiye (1827-1909). Kuruluşundan günümüze Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1827-1967-2007. İçinde. Ed. N Sarı, Z Özaydın, B Akgün. İst., 2009, Nobel Tıp Kitabevleri, s. 7-28
 18. ^ Bedi N. Şehsuvaroğlu. Türk İstanbul’da tıp öğretimi. Türk İstanbul’da Tıp Öğretiminin 500. Yılı. İçinde. İst., 1971, Fen Fak. Mtb., s. 36-57
 19. ^ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarihçe ve gelişimi. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde 140+30 yıl, 1967-1997: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. İçinde. İst., 1997, Üniform Mtb., s. Giriş bl.
 20. ^ "Arşivlenmiş kopya". 17 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Temmuz 2023. 
 21. ^ https://cerrahpasa.iuc.edu.tr/tr/content/fakultemiz/tarihce 19 Temmuz 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. [yalın URL]
 22. ^ https://cerrahpasa.iuc.edu.tr/tr/haber/cerrahpasa-tip-fakultesi-fakulte-kurulu-tarafindan-alinan-kararla-14-aralik-cerr-5A006800760071006B005700570046007A007000620039007900700046006200610041004F003200370077003200#:~:text=24.12.2019%20tarihinde%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilen%20Cerrahpa%C5%9Fa,Atat%C3%BCrk%20G%C3%BCn%C3%BC%E2%80%9D%20olarak%20ilan%20edildi. [yalın URL]
 23. ^ Gürkan Kİ. Cerrahpaşa Hastanesi tarihçesi. Cerrahpaşa Tıp Bült 1967; 1: 9-54
 24. ^ Süheyl Ünver: Eski Hekimbaşılar Listesi. Türk Tıp Tarihi Arşivi, c.5
 25. ^ a b Esin Kahya, On Dokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nda Tıp Eğitimi ve Kalburüstü Hekimlerimiz, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1997. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/696843 24 Temmuz 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 26. ^ a b Yasemin Öztuna Şirin, Osmanlı salnamelerinde 1908 tarihine kadar tıp eğitimi, 1999.