Süleyman Numan Paşa

Süleyman Numan Paşa, (d. 1868, Selanik - ö. 20 Temmuz 1925, İstanbul), Osmanlı askeri hekim.

Süleyman Numan Paşa
Ön sıra soldan ikinci Sıhhiye Dairesi Başkanı Süleyman Numan Paşa
Kişisel bilgiler
Doğum 1868
Selanik, Osmanlı İmparatorluğu
Ölüm 20 Temmuz 1925
İstanbul

23 Şubat 1891 günü Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye’den yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuş ve 1894-1900 yılları arasında Almanya'da ihtisas yapmıştır.[1] I. Dünya Savaşı boyunca yaptığı hizmetler için asistanı ve meslektaşı Tevfik Sağlam, şunları yazmıştır:

“(...) Umumi harp, Türk hekimliğine rüşt ve kifayetinin beratını verdi. Bu harpte Sıhhiye-i Askeriye başında S.Numan kudret ve karakterinde bir insan olmasaydı, o zaman yetişmiş olan insanlar ikinci ve üçüncü derecedeki işlerde körlenmiş ve bu büyük yerler müttefiklerimizin büyük istekle gönderecekleri ecnebiler elinde kalmış olacaktı. Ordular kumandanlıklarını ve erkânıharbiye riyasetlerini esirgemeyen başkumandanlık, sıhhat gibi mübrim bir ihtiyaç karşısında, sıhhiyenin bütün büyük makamlarını da ecnebilere tevdi etmekte tereddüt etmeyecekti. İşte Süleyman Numan’ın hiçbir hizmeti olmasa, yalnız bu muvaffakiyet kendini Türk hekimliği tarafından ebediyen takdis ettirmeye kâfidir.(...)”

— Sağlam, 1935:28-29

Savaşın bitimi ve Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla birlikte İstanbul’a gelen İtilaf Devletleri, birçok resmi binayı olduğu gibi hastaneleride kontrol altında bulundurmaya başlamışlardır. Süleyman Numan Paşa, 4 Kasım 1919 Gülhane Tababet-i Askeriye Tatbikat-ı Mektep ve Seririyat-ı Sertababet ve Müdüriyetine tayin olunmuştur. Fakat bir süre sonra tutuklanarak Malta sürgünleri arasında yer almıştır. İstanbul’a dönen Süleyman Numan Paşa, Tıp Fakültesi’nde kısa bir süre Seririyat-ı Dahiliye hocası olarak çalıştıysa da 28 Nisan 1923’te kendi isteğiyle askeri hekimlikten emekliye ayrılmıştır. 20 Temmuz 1925’te karaciğer kanserinden, Gülhane'de yapılan bir ameliyat sonrasında ölmüştür. Cenazesi II. Mahmud Türbesi haziresi’ne defnedilmiştir[1]

 
Grave of Süleyman Numan Paşa'nın anıt mezarı

Kaynakça

değiştir
  1. ^ a b As, Efdal (Aralık 2015). "Birinci Dünya Savaşı'nın Sıhhiye Dairesi Reisi ve Ordu Sıhhiye Müfettiş-i Umumisi Süleyman Numan Paşa (1868 –1925)'nın Hayatı ve Askerî Faaliyetleri". International Journal Of Eurasia Social Sciences (Makale). 6 (21). ss. 105 - 120. 26 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mayıs 2021.