Gastrektomi midenin kısmen veya tamamen ameliyatla alınmasıdır. İlk başarılı gastrektomi Theodor Billroth tarafından 1881'de kanserli bir mideyi alması ile olmuştur. Gastrektomi kanser, ağır mide asidi hastalıkları ve mide duvarı deliklerinin tedavisinde kullanılır. Bu işlem gittikçe daha az kullanılmaya başlanmıştır, çünkü mide asidi tadavileri artık genellikle Helicobacter pylori için antibiyotiklerle veya endoskopi ile yapılmaktadır.

Midenin şekli, farklı bölgeleri göstermekte.

Ağır onikiparmak bağırsak rahatsızlıklarında pilor olarak adlandırılan midenin alt kısmının ve onikiparmak bağırsağı olarak adlandırılan incebağırsağın üst kısmının alınması gerekmektedir. Şayet onikiparmak bağırsağının üst kısmının yeterli kısmı duruyorsa Billroth I işlemi uygulanabilir. Billroth I midenin geri kalan kısmının onikiparmak bağırsağına safra kanalı ve pankreas kanalından önce yeniden eklenmesidir. Şayet mide onikiparmak bağırsağına yeniden eklenemiyorsa Billroth II işlemi uygulanır. Billroth II'de onikiparmak bağırsağının kalan kısmı kapatılır, jejunum olarak adlandırılan ince bağırsağın üst yarısının yanına bir delik açılır ve mide bu delikten yeniden eklenir. Pilor yiyeceği öğütme ve yiyeceği ince bağırsağa yavaşça salma işini yaptığı için, pilorun alınması yiyeceğin ince bağırsağa normalden daha hızlı taşınmasına neden olur ve böylece midesel boşaltma sendromu oluşur.

Eskiden mide asidi hastalığı için gastrektomi uygulaması ile beraber vagotomi uygulanmaktaydı. Vagotomi işleminde vagus siniri midedeki asit üretimini azaltmak için kesilir. Günümüzde bu problemin üstesinden proton pompası inhibitörleri ile gelinmektedir.