Menahem Hodara (1869, İstanbul - 1926, İstanbul), Osmanlı-Türk dermatoloji uzmanı ve bilim insanı.

Türkiye'nin ilk deri histopatolojisi uzmanı olan Osmanlı hekim. Kendi adıyla anılan bir deri hastalığını tanımlamıştır. Yahudi bir aileden geliyordu. 1890'da Askeri Tıbbiye'yi (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane) bitirdikten sonra uzmanlık öğrenimi için Hamburg'a gönderildi. Bir süre de Viyana'da çalıştı ve 1906'da İstanbul'a döndü. Kasımpaşa'daki Bahriye Merkez Hastanesi'nde (bugün Deniz Hastanesi) emraz-i cildiye (deri) ve zühreviye (Cinsel yolla bulaşan hastalıklar) hekimi olarak görevlendirildi.

Gerek bu görevi gerekse daha sonra getirldiği saray hekimliği sırasında bilimsel araştırmalarını ve deneylerini yoğun bir biçimde sürdürdü. Bir tür trichorrhexis nodosa olan "Hodara Hastalığı"nı tanımlayarak uluslararası tıp literatürüne girdi. Salisik asit, krizarobin ve iyodun, öğrencisi Hulusi Behçet ile birlikte de süblimenin deri üzerindeki etkilerini araştırdı. Çeşitli benlerin, donmaların ve süt çocuklarındaki kalça erimesinin histo-patolojisiyle, "piedra" olarak bilinen hastalığı ilk o tanımladı.

Bakteriyoloji uzmanı Ömer Fuad Bey'le birlikte deri mikozlarını inceleyerek, derideki mantar hastalığı ve deri aspergillozu olgularının saptanmasına öncülük etti. Araştırmalarının sonuçları Fransızca ve Almanca olarak Avrupa'da yayımlandı. Ünlü dermatoloji uzmanı Unna, Hodara'yı "Alman ve Fransız tıp literatürünü yayınlarıyla zenginleştiren kişi" olarak tanımlar.

Eserleri değiştir

Makaleler değiştir

 • Hodara M.,Behçet H. Mutegayyır arpalardan mütevellit ihmirarı indifaat-ı cildiyei hüveysalinin tekvini marazisi hakkında tetkikat. Ist Ser 1922;2(4): 90-94
 • Hodara M.,Behçet H. Tabii ciltte süblimenin tecrübi mutaleat-ı nesciyesi. Ist Ser 1922;2(8): 171-173
 • Hodara M.,Behçet H. Bir iyoderma tüberosum vak'ası. Ist Ser 1922;2(10): 240-243
 • Hodara M.,Behçet H.,Süreyya. Arpa ve hububatı saire tozlarından mütevellid ihmirarı hüveysali indifaatı cildiye-i hakkaviyenin menşei hakkında tetkikatı tecrübeyiye ve muayenatı nesciye. Ist Ser 1923;3(9): 243-248. [Darf Tıp Fak Mec 1923;5(1-2): 52-58]
 • Hodara M.,Behçet H. Cildi bir aspergillus vak'ası. Ist Ser 1925;4(8): 715-717
 • Hodara M.,Behçet H.,Süreyya. Memleketimizde Arpa Uyuzlarının Menşei Hakkında Etüdler. Monografi, 58 sh., Istanbul, 1927
 • Hodara M.,Behçet H. Cildi bir aspergillus vak'ası. Ist Ser 1925;4(8): 715-717
 • Behçet H. Muhterem Hocam Menahem Hodara. Ist Ser 1926;8(4): 319-322

Monografiler değiştir

 • Hodara M.,Behçet H. Etude histologique expérimentale sur le sublimé appliqué sur la peau normale. Monografi, 55 sh., Keçecian Matb., Istanbul, 1921
 • Hodara M.,Behçet H. Recherches sur la pathogénie de la dermatose produites par les poussiéres d'orge altérées. Monografi, Istanbul, 1921
 • Hodara M.,Behçet H. Un cas de iodide noduleuse, pustuleuse, ecthymateuse et vegétante ou ioderma tubéerosum. Monografi, Istanbul, 1921

Kaynakça değiştir

Dış bağlantılar değiştir