Ana menüyü aç

Marko Paşa ya da asıl adıyla Marko PitsipiosBaba adı Apostol (Yunanca: Μάρκος Πιτσιπιος) Αποστολος (ö. 1888), Rum asıllı Osmanlı hekimiydi.

Marko Paşa ilk ve orta öğrenimini Güney Ege'nin meyve bahçeleri ve bağlarıyla ünlü Siros'ta yaptı. Sonra, ailesi ile birlikte gittiği İstanbul'da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'yi (Askeri Tıbbiye) bitirdi. Mezun olduğu yıl, cerrahi kliniği şefliğine atandı. Kısa sürede iyi bir hekim olarak ün kazandı ve mirlivalığa yükseltilen ilk hekim oldu. 1861'de Sultan Abdülaziz'in hekimbaşılığına getirildi. 1871'de Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Nazırlığı'na atandı.Ölümüne kadar. 1878'de, II. Abdülhamit döneminde Meclis-i Ayan üyeliğine getirildi. 1868 deKırımlı Aziz Bey'Dr.Abdüllah Bey ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa le birlikte Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin (Türkiye Kızılay Derneği) kurulmasında katkıda bulundu.İlk Genel Başkanı oldu.

Marko Paşa hastalarını uzun uzun sabırla dinleyen, dertlerine tıbbi yönden yardımcı olmakla birlikte, onlara manevi huzur ve rahatlık vermeye de özen gösteren bir hekimdi. Marko Paşa'nın ünü halk arasında iyice yayıldı ve zamanla, yakınmayı dinleyecek kimsenin olmadığını vurgulamak için söylenen "anlat derdini Marko Paşa'ya" deyimi ortaya çıktı. Marko Paşa 1888 yılında hayatını kaybetti.