Haçek, karon veya ters şapka işareti (ˇ), Latin alfabesi kullanan bazı dillerde bulunan bir ayırıcı imdir. Üzerine eklendiği harfin okunuşunu değiştirmek amacıyla kullanılır.

Ǧǧ Čč Šš Žž Ňň Ťť Ďď Řř

Ünsüz harflerdeDeğiştir

Harflerin ses değerini değiştirerek yeni harfler oluşturur. Örneğin:

Ünlü harflerdeDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

  • Kuhn, Markus (7 May 2001). "Apostrophe and acute accent confusion". Computer Laboratory, University of Cambridge. Retrieved 4 June 2012.