Ters şapka imi

Latin alfabesi kullanan ayırıcı im
(Haçek sayfasından yönlendirildi)

Haçek, karon veya ters şapka işareti (ˇ), Latin alfabesi kullanan bazı dillerde bulunan bir ayırıcı imdir. Üzerine eklendiği harfin okunuşunu değiştirmek amacıyla kullanılır.

Ǧǧ Čč Šš Žž Ňň Ťť Ďď Řř

Ünsüz harflerde

değiştir

Harflerin ses değerini değiştirerek yeni harfler oluşturur. Örneğin:

Ünlü harflerde

değiştir

Kaynakça

değiştir
  • Kuhn, Markus (7 May 2001). "Apostrophe and acute accent confusion". Computer Laboratory, University of Cambridge. Retrieved 4 June 2012.