Čč


Č, Boşnakçada yer alır ve özellikle Türkçeden bu dile geçen kelimelerin yazımında kullanılır. Türkçedeki Ç sesini karşılamaktadır (örn: Čanak = Çanak). Kiril alfabesinin latinizasyonunda ise Türkçedeki J harfini karşılar (örn: Čilet, Čandarma, Ečder).

ISO standartlarına göre temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış C harfi

tarih paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi