Baltık-Slav dilleri

dil ailesi

Baltık-Slav dilleri, Hint-Avrupa dil ailesinin bir dalıdır. Geleneksel olarak Baltık ve Slav dillerini içerir. Baltık ve Slav dilleri, başka Hint-Avrupa dil ailelerinde bulunmayan ve ortak bir gelişim dönemine işaret eden birçok dil özelliğini paylaşmaktadır.

Baltık-Slav dilleri
Coğrafi dağılımDoğu, Güneydoğu, Kuzey ve Orta Avrupa
SınıflandırmaHint-Avrupa dilleri
  • Baltık-Slav dilleri
Alt bölümler
Baltık-Slav dillerinin resmi dil olduğu ülkeler:
  Doğu Slavca
  Batı Slavca
  Güney Slavca
  (Doğu) Baltık

Günümüzde Baltık ve Slav dillerini tek bir dalda sınıflandırmak, dilbilimciler arasında genel bir fikir birliğine varmasına rağmen, ilişkilerinin niteliği ile ilgili bazı ayrıntılar genellikle siyasi nedenlerden ötürü bazı çevrelerde tartışmalı bir konu olmaktadır.[1]

Bazı dilbilimciler (Kortlandt, Derksen), Baltık-Slav dillerinin Doğu Baltık, Batı Baltık (soyu tükenmiş) ve Slav olmak üzere üç gruba ayrılmasını önermiştir.[2][3]

Baltık-Slav dillerinin ortak özellikleri değiştir

Baltık ve Slav dillerinin ilişki derecesi, diğer Hint-Avrupa dilleriyle paylaşılmayan bir dizi ortak özellikle ve bu özelliklerin görece kronolojisi ile belirtilebilir. Baltık ve Slav dilleri aynı zamanda bazı ortak kökenli kelimeleri paylaşmaktadır. Bu kelimeler diğer Hint-Avrupa dillerinde bulunmamaktadır. Eğer bulunuyorsa bile kelimelerin Proto-Hint-Avrupa dilinden miras alındığı ve diğer Hint-Avrupa dilleriyle karşılaştırıldığında anlamlarında kendi içlerinde benzer değişiklikler meydana geldiği gözlemlenmektedir.[4] Bu ortak özellikler Baltık ve Slav dillerinin kökensel açıdan Proto-Baltık-Slav dilinden türediğini göstermektedir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Balto-Slavic languages. Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online". Encyclopædia Britannica Inc. 24 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Aralık 2012. Those scholars who accept the Balto-Slavic hypothesis attribute the large number of close similarities in the vocabulary, grammar, and sound systems of the Baltic and Slavic languages to development from a common ancestral language after the breakup of Proto-Indo-European. Those scholars who reject the hypothesis believe that the similarities are the result of parallel development and of mutual influence during a long period of contact. 
  2. ^ Kortlandt, Frederik (2009), Baltica & Balto-Slavica, s. 5, Though Prussian is undoubtedly closer to the East Baltic languages than to Slavic, the characteristic features of the Baltic languages seem to be either retentions or results of parallel development and cultural interaction. Thus I assume that Balto-Slavic split into three identifiable branches, each of which followed its own course of development. 
  3. ^ Derksen, Rick (2008), Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon, s. 20, "I am not convinced that it is justified to reconstruct a Proto-Baltic stage. The term Proto-Baltic is used for convenience’s sake. 
  4. ^ Mažiulis, Vytautas. "Baltic languages". Britannica Online Encyclopedia. 8 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2008. 

Dış bağlantılar değiştir