Ş

Türk alfabesinin 23. harfi
Latin alfabesi
Şş harfi
Ş ş
Ş ş

Ş, ş, başta Türk dilleri olmak üzere çeşitli dillerin alfabelerinde yer alan bir harftir. Türkçeden başka Azeri, Brohi,[1] Çeçen, Gagavuz, Kırım Tatar, Kürt, Tatar ve Türkmen dillerinin Latin alfabelerinde de kullanılır. Ötümsüz artdişyuvasıl sürtünmeli ünsüz (/ʃ/) sesini göstermek için kullanılır. Türkçe olmayan Q klavyede tuş vuruşu çoğu zaman alt+0222'dir. Türkçe klavyede (F klavye) <y> ve <x> harflerinin arasında yer alır. Diğer dillerde denkleri, 'sch', 'sh', 'sz' ve 'ch' gibi birleşik harflerdir. Kiril alfabesinde de aynı sesi veren "Ш" harfi mevcuttur.

RumenceDüzenle

Unicode'un ilk sürümlerinde Rumence Ș (S-virgül) harfi, Ş'nin bir glif değişkesi olarak muamele edildi ve dolayısıyla Unicode Standard'da yer almadı. Windows 1250 (Merkez Avrupa) kod sayfası [en]nda da yer almamaktdır. Bu harf ancak Unicode 3.0 sürümündeki standarda eklendi, ve Rumencede yazılan bazı metinlerde S-virgülün yerine hâlen Ş kullanılır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Bráhuí Báşágal, Ketta: Brahui Language Board, Belucistan Üniversitesi, Nisan 2009, erişim tarihi: 29 Haziran 2010 
ISO temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış S harfi

tarih paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi