G

Türk alfabesinin 8. harfi
Latin alfabesi
Gg harfi
G g
G g

Gg, Türk alfabesinin 8., Latin alfabesinin ise 7. harfidir.

Grafiti yöntemi ile yazılmış "G" harfi.

Diğer dillerde kullanımları:

Ayrıca bakınız

değiştir
ISO temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış G harfi

tarih paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi