Ana menüyü aç

Oo, Türk alfabesinin 18. harfidir. Öz Türkçede sözcük köklerinde birinci heceden sonra O harfi bulunmaz. Önek ve soneklerden hariç içinde birinci heceden başka yerde O harfi geçen tüm sözcükler yabancı kökenlidir.

İlk hecede bulunma durumuDüzenle

Okul

Orman

Sonek olarakDüzenle

Yapıyor

Gidiyorsun

Önek olarakDüzenle

Mosmor

Koskocaman

Yabancı kökenli sözcükDüzenle

Psikoloji

Telefon

Ayrıca O Türkçede, tek başına iken üçüncü tekil şahıs zamiri, işaret zamiri ve işaret sıfatı olarak kullanılır.

O dün gitti.

O bu sabah kapıya bırakılmış.

O kitabı istiyorum.

ISO standartlarına göre temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış O harfi

tarih paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi