O

Türk alfabesinin 18. harfi
Latin alfabesi
Oo harfi
O o
O o

Oo, Türk alfabesinin 18. harfidir. Latin alfabesinin ise 15. harfidir. Öz Türkçede sözcük köklerinde birinci heceden sonra O harfi bulunmaz. Ön ek ve son eklerden hariç içinde birinci heceden başka yerde O harfi geçen tüm sözcükler yabancı kökenlidir.

İlk hecede bulunma durumu değiştir

Okul

Orman

Son ek olarak değiştir

Yapıyor

Gidiyorsun

Ön ek olarak değiştir

Mosmor

Koskocaman

Yabancı kökenli sözcük değiştir

Psikoloji

Telefon

Ayrıca O Türkçede, tek başına iken üçüncü tekil şahıs zamiri, işaret zamiri ve işaret sıfatı olarak kullanılır.

O dün gitti.

O bu sabah kapıya bırakılmış.

O kitabı istiyorum.

ISO temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış O harfi

tarih paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi