H

Latin alfabesinde bir harf
Latin alfabesi
Hh harfi
H h
H h

Hh, Türk alfabesinin 10. harfidir. Türkçedeki H harfi, yöreden yöreye söyleyiş farklılıkları gösterir. Batıdan doğuya gidildikçe, alışılagelmiş H sesi, boğazın daha derininden gelen ya da daha hırıltılı bir sese dönüşür. Yunancadaki Χχ, Almancadaki ch ve Arapçadaki خ bu sese örnektir. Türkiye'nin tüm komşularında durum böyleyken (Ermenice, Azerice ve Gürcüce de içinde) Türkiye H sesinin böyle kullanıldığı dar bir coğrafyadır. H harfi, İngilizce, Almanca gibi dillerde de Türkçedeki gibi seslendirilir.

Ayrıca Eski Türkçede h sesi yoktur.

ISO temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış H harfi

tarih paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi