A

Alfabenin ilk harfi

A, a Latin ve Türk Alfabesi'nin ilk harfidir. A sesi/harfi dünyanın en yaygın /- Harfi/sesi kabul edilir. Arap alfabesi/Hint-Avrupa alfabeleri/Slav alfabeleri bu harf-sesle başlar.

  • Unicode'da A U+0041 a ise U+0061 ile gösterilir.
  • A harfinin ASCII kodu 65, a'nınki ise 97'dir.
  • Binary'de ise A için 01000001 a için 01100001 kullanılır.

Arapça Ayın ile FarkıDüzenle

Arapçada A sesi ile Elif (ا) harfi ile gösterilir. Ayın (ع) ise gırtlaksı bir ses olup, kesinlikle sessiz bir harftir. Türkçede bu ses yoktur. Normal A sesi ile farkı ortadan kalkmıştır. Bazı Avrupa dillerinde Ayın'a benzer sesler Ă ile gösterilir. Örneğin: Ăyan. Türkçede ise Arapça'dan gelen sözcüklerde çok nadiren kesme işareti ile kullanılır. Örneğin: Măruf (Ma'ruf). Ayın ile aynı kaynaktan çıkan (غ) harfi ise hırıltılı bir G sesidir (Ģ). “Yumuşak-G” (Ğ) harfine benzer ama sert ve titreşimlidir. Örneğin: Maģrur. Buradaki Ğ hırıltılı olarak söylenir.

Ayrıca bakınızDüzenle

ISO standartlarına göre temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış A harfi

tarih paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi