Ayn (harf)

Arap alfabesinden bir harf
İbranice harf için bkz: Ayin (harf)

Ayn (ع ), Arap alfabesinin on sekizinci harfi.

İbranice muadili Ayin harfidir. Ebced hesabındaki değeri 70'tir. Kamerî harflerdendir.

Yazılış

değiştir

Ayn harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir.


Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ـع ـعـ عـ ع‎ ʿ ʕ

Mahreç - Fonetik

değiştir

Ayn'ın sesi, ses telleri sıkıştırılarak ve eşzamanlı bir şekilde dilin kökünü yutakta kısarak çıkarılır. IPA'de /ʕ/ sesine tekabül eder. Ayn sesi, Hemze'nin çıkardığı sesten farklıdır. Ayn /ʕ/ sesini temsil ederken Hemze ise /ʔ/ (Gırtlak vuruşu; Türkçede "a-aaa" gibi bazı ünlemlerde bulunur) sesini temsil eder.

Arapçadaki Ayn (ع) yutaksıl bir ses olup, kesinlikle sessiz bir harftir. Türkçede bu ses yoktur. ISO'nunArapça latinizasyonunda hemze ˈ ile gösterilirken Ayn ise ʿ işaretiyle kullanılır. Başka latinizasyon sistemlerinde de ise hemze için kullanılan kesme işaretinden farklı bir kesme işareti kullanılır. Türkçede bu harfler genelde yazılmaz, yazıldığı zamanlarda da farklı kesme işaretleri kullanılmaz. Örneğin: Saat/Sa'at. İran'da kullanılan Azericede Arapça kökenli kelimelerde sıklıkla rastlanır ve telaffuz edilir.

Benzer Ğayn harfi ise Türkçedeki Ğ harfinin çıkardığı sese benzeyen /ɣ/ sesini temsil eder.