Ww


W ya da w, Türk alfabesinde bulunmayan Latince kökenli bir harftir. İngilizcede sahip olduğu ses, dudaklar büzülerek söylenen V harfi gibidir (Davul, Avukat, Havlu, Kavun sözcüklerinde dudaklarımızın meğilli olduğu yuvarlaklık gibi). Fakat Lehçe, Türkmence, Almanca gibi birçok dilde V harfinin yerine kullanılır. W, internet sayesinde dünyaçağında sıkça kullanılan harflerden biri hâline gelmiştir. Günlük hayattaki yaygın kullanımı üzerine Türk Dil Kurumu bu harfi "çift v" adıyla tanımlamıştır.

Türkî alfabeler içerisinde Tatarca’da ve Türkmence’de kullanılır. Tatarca'da tıpkı Arapçadaki gibi açık bir V harfidir.

V ile W harfinin farkıDüzenle

W harfi klasik V sesinden farklıdır. V harfinde dudak ile diş birbirine değerken, bu seste (W harfinde) tıpkı U sesinde olduğu gibi dudakların birbirine değmesi söz konusu değildir. Arapçadaki Vav (و) ve batı dillerindeki w sesi başlıca örneklerdir. Örneğin: Tatarcadaki Yawaş (Yavaş) kelimesi. Uygur Türkçesindeki V harfine benzeyen bir sesi karşılamak için üç noktalı ۋ harfi kullanılır. Yani aslında harflerin doğru ses değerleri şunlardır:

EvrimDüzenle

               
Mısırca G43 (bıldırcın) Mısırca T3 (topuz) Protosinaitik Waw Fenikece Waw Yunanca İpsilon Etrüskçe U/V/Y Latince V/U Latince W
ISO standartlarına göre temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış W harfi

tarih paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi