Yönetim biçimleri

Yönetim biçimleri, devletlerin idare şeklidir. Devlet şekli cumhuriyet olan, yani halk egemenliği olan devletlerde, yönetim biçimi bununla özdeş olarak demokrasi olmayabilir. Yönetim biçimi ile devletin kuruluşunun ve milletlerin hayat tarzlarının, dünya görüşünün derin bir ilgisi vardır.

Liberalizm Otoriter yönetimler Solcu yönetimler Sağcı yönetimler Faşizm Monarşik düzenler Oligarşik yönetimler Federatif yönetimler Anarşi Diğer