Federalizm, iktidarın, merkezi devlet (otorite) ile çevre (federe) devletler (otoriteler) arasında dağılımına dayanan siyasi sistemdir. Federalizmde kendi başlarına bir siyasi hayatı bulunan ve bu statüleri hukuki olarak ortadan kaldırılamayacak veya merkezi otorite tarafından kolayca değiştirilemeyecek olan birimler (devlet, eyalet, kanton) vardır.

  Üniter Devletler
  Federal Devletler