Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi

ABD Kongresi'nin alt kanadı

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin alt kanadıdır. Toplam sandalye sayısı 435 olan Temsilciler Meclisi, her iki yılda bir yapılan seçimlerle yenilenir. Temsilciler Meclisinin üyeleri federal halkı temsil ederler. Her eyaletten seçilen üyelerin sayısı o eyaletin nüfusuna bağlıdır. Her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımına göre eyaletlerin Temsilciler Meclisine yolladıkları üye sayısı değişebilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri
Temsilciler Meclisi

United States
House of Representatives
118. Dönem
Meclis Arması
ABD Temsilciler Meclisi Arması
Flag of the United States House of Representatives
ABD Temsilciler Meclisi Bayrağı
Tür
Tür
Dönem sınırı
Yok
Tarih
Yeni dönem başlangıcı
3 Ocak 2023 (2023-01-03)
Başkanlık
Başkan
Mike Johnson (R)
25 Ekim 2023 tarihinden beri
Çoğunluk Grup Başkanı
Steve Scalise (R)
3 Ocak 2023 tarihinden beri
Azınlık Grup Başkanı
Hakeem Jeffries (D)
3 Ocak 2023 tarihinden beri
Çoğunluk Grup Başkan Vekili
Tom Emmer (R)
3 Ocak 2023 tarihinden beri
Azınlık Grup Başkan Vekili
Katherine Clark (D)
3 Ocak 2023 tarihinden beri
Yapı
Sandalye435 üye
6 oy hakkı olmayan üye
Siyasi gruplar
Çoğunluk (219)
  •   Cumhuriyetçi (220)

Azınlık (213)

Görev süresi
İki yıl
Seçimler
Oy çokluğu sistemi
Son seçim
8 Kasım 2022
Sonraki seçim
5 Kasım 2024
Toplantı yeri
Temsilciler Meclisi Salonu
Amerikan Kongre Binası
Washington, Amerika Birleşik Devletleri
Website
house.gov

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisinin neredeyse tamamı Amerika Birleşik Devletleri siyasetinin 2 ana partisi olan Demokratik Parti ve Cumhuriyetçi Parti'den oluşur. Meclis Başkanı (Speaker of the House) çoğunlukta olan partiden seçilir. Ayrıca Meclis komisyonlarının başkanları da çoğunluk partisinden seçilir. O yüzden azınlıkta olan partinin Temsilciler Meclisi kararları üzerindeki etkisi çok azdır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sistemi yasama ve yürütme organlarını tamamen birbirinden ayırmıştır. Hükûmet Meclis içinden değil, başkanlık seçimleriyle seçilir. Meclis seçimleri başkanlık seçimlerinden ayrı olarak yapılır. Bunun sonucu olarak Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran parti ile hükûmeti yöneten partinin iki ayrı parti olması mümkündür.

Temsilciler Meclisi alt meclis olarak görev yapar. Senato ise üst meclistir. Yasa tasarıları her iki mecliste ayrı ayrı tartışılır ve oylanır. Eğer her iki mecliste kabul edilen yasa tasarıları arasında farklar varsa bunlar karma bir komisyon tarafından uzlaştırılır ve ortaya çıkan yasa önerisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanının onayına sunulur. Başkanın veto yetkisi vardır. Başkan bu yetkiyi kullanmayarak tasarıyı imzalarsa tasarı yasalaşmış olur.

Sandalyelerin eyaletlere göre dağılımı

değiştir

Üye sayısının eyaletlere göre dağılımı 1920 yılından bu yana aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi değişmiştir:

  1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Alabama 10 9 9 9 8 7 7 7 7
Alaska -- -- -- 1 1 1 1 1 1
Arizona 1 1 2 2 3 4 5 6 8
Arkansas 7 7 7 6 4 4 4 4 4
Kaliforniya 11 20 23 30 38 43 45 52 53
Colorado 4 4 4 4 4 5 6 6 7
Connecticut 5 6 6 6 6 6 6 6 5
Delaware 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Florida 4 5 6 8 12 15 19 23 25
Georgia 12 10 10 10 10 10 10 11 13
Hawaii -- -- -- 1 2 2 2 2 2
Idaho 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Illinois 27 27 26 25 24 24 22 20 19
Indiana 13 12 11 11 11 11 10 10 9
Iowa 11 9 8 8 7 6 6 5 5
Kansas 8 7 6 6 5 5 5 4 4
Kentucky 11 9 9 8 7 7 7 6 6
Louisiana 8 8 8 8 8 8 8 7 7
Maine 4 3 3 3 2 2 2 2 2
Maryland 6 6 6 7 8 8 8 8 8
Massachusetts 16 15 14 14 12 12 11 10 10
Michigan 13 17 17 18 19 19 18 16 15
Minnesota 10 9 9 9 8 8 8 8 8
Mississippi 8 7 7 6 5 5 5 5 4
Missouri 16 13 13 11 10 10 9 9 9
  1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Montana 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nebraska 6 5 4 4 3 3 3 3 3
Nevada 1 1 1 1 1 1 2 2 3
New Hampshire 2 2 2 2 2 2 2 2 2
New Jersey 12 14 14 14 15 15 14 13 13
New Mexico 1 1 2 2 2 2 3 3 3
New York 43 45 45 43 41 39 34 31 29
Kuzey Karolina 10 11 12 12 11 11 11 12 13
Kuzey Dakota 3 2 2 2 2 1 1 1 1
Ohio 22 24 23 23 24 23 21 19 18
Oklahoma 8 9 8 6 6 6 6 6 5
Oregon 3 3 4 4 4 4 5 5 5
Pensilvanya 36 34 33 30 27 25 23 21 19
Rhode Island 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Güney Karolina 7 6 6 6 6 6 6 6 6
Güney Dakota 3 2 2 2 2 2 1 1 1
Tennessee 10 9 10 9 9 8 9 9 9
Teksas 18 21 21 22 23 24 27 30 32
Utah 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Vermont 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Virginia 10 9 9 10 10 10 10 11 11
Washington 5 6 6 7 7 7 8 9 9
Batı Virjinya 6 6 6 6 5 4 4 3 3
Wisconsin 11 10 10 10 10 9 9 9 8
Wyoming 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Toplam: 435 435 435 437 435 435 435 435 435

Kaynakça

değiştir