Liberal demokrasi

Liberal demokrasi ya da Batı demokrasisi, liberalizmin temel ilkelerini esas alan, temsili demokrasiye dayalı yönetim şeklidir.

Bir liberal demokraside vatandaşların siyasal katılımı, sadece düzenli aralıklarla yapılan seçimler aracılığıyla temsilcilerini seçmekle sınırlı değildir. Klasik demokrasi modeline benzer bir şekilde, siyasal otorite kimi önemli kamusal meselelerde referandum uygulayarak halkın doğrudan iradesine başvurabilir. Bunun yanı sıra, liberal demokrasilerde vatandaşlar sahip oldukları kısıtlı toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi sivil özgürlükler sayesinde sivil toplum örgütleri, medya ve işveren kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlar aracılığıyla kamusal meseleler hakkında belli bir kamuoyu oluşturarak siyasal iktidara etkide bulunurlar. Liberal demokrasi cumhuriyet yönetiminde uygulanabildiği gibi meşrutiyet yönetiminde de uygulanabilir. Avustralya, Belçika ve Kanada gibi ülkeler buna örnektir.

Liberal demokrasiler evrensel seçim hakkını savunur; bütün yetişkinlerin ırk, cinsiyet, dil, din veya sosyal statü ayırmaksızın seçime katılmalarına izin verir.

Ayrıca bakınızDüzenle