Siyasi özgürlük

Batı tarihi ve siyasi öğretisinde konsept

Siyasi özgürlük ya da politik özerklik demokratik toplumların en önemli özelliklerinden biri olarak görülür. Tarih ve politik düşünce içerisinde merkez bir kavramdır. Boyundurluk ya da baskı rejiminden özgür olma (muaf) ilişkisi olarak tanımlanır.

Hannah Arendt, siyasi özgürlük konsepti kökenlerinin Antik Yunanistan'daki politik uygulamalardan izler taşıdığını söyler.