Yüksek mahkeme

Yüksek mahkeme, birçok hukuk sisteminde mahkemelerin hiyerarşisinde en yüksek mahkemedir. Bu tür mahkemelere yönelik diğer tanımlar arasında; son başvuru mahkemesi, yüce mahkeme ve en yüksek (veya nihai) temyiz mahkemesi adlandırmaları sayılabilir. Genel olarak, bir yüksek mahkemenin kararlarının başka bir alt mahkeme tarafından gözden geçirilmesi mümkün değildir. Yüksek mahkemeler tipik olarak temyiz mahkemeleri, daha düşük mahkemelerin veya orta dereceli temyiz mahkemelerinin kararlarından temyiz başvuruları üzerinden görev yaparlar.[1]

KaynakçaDüzenle