Tanınmayan veya sınırlı şekilde tanınan devletler listesi

Vikimedya liste maddesi

Bu tanınmayan veya kısmen tanınmayan devletler listesi, çağdaş siyasi ve iktisadi coğrafya üzerindeki yönetimler hakkında genel bir bakış sağlaması için, egemen devletlerin uluslararası teamül hukuku (Montevideo Konvansiyonu prensipleri üzerinden) çerçevesinde tanınma durumunun ve tüm dünya üzerinde diplomatik olarak tanınmayan ülkelerin listelendiği maddedir.

  Birleşmiş Milletler üyesi en az bir ülke tarafından tanınmayan Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler
  Birleşmiş Milletler üyesi olmayan fakat en az bir Birleşmiş Milletler üyesi tarafından tanınan ülkeler
  Birleşmiş Milletler üyesi olmayan ve yalnızca Birleşmiş Milletler üyesi olmayan ülkeler tarafından tanınan ülkeler
  Hiçbir Birleşmiş Milletler üyesi tarafından tanınmayan ülkeler

Bu devletler çoğunlukla iki kategoride incelenir. İlk kategorideki oluşumlar üzerinde hak iddia ettikleri toprakları tam veya kısmi olarak kontrol ederler, de facto olarak kendi kendilerini yönetirler ve kalıcı nüfusa sahiptirler. İkinci kategorideki oluşumlar ise üzerinde hak iddia ettikleri toprakların tam kontrolüne sahip değildir, ancak bu topraklar için de jure olarak haklı talebe sahip ülke olarak kabul edilirler. Listedeki Kıbrıs Cumhuriyeti, Çin ve Kore Cumhuriyeti gibi bazı ülkeler, Birleşmiş Milletler üyesi olup çoğunluk ülkeler tarafından tanınmasına rağmen az sayıdaki ülke tarafından tanınmadığından bu listede yer almaktadır.

Bu maddedeki devletler gibi geçmişte var olmuş yönetimler için tarihteki tanınmayan ülkeler listesine, kontrolünde olmayan toprakları yönettiğini iddia eden tanınmayan kabineler için sürgündeki hükûmetler listesine bakınız.

Arka planDeğiştir

Birleşmiş Milletler'de (BM) 193 üye ülke vardır. Ayrıca Vatikan (Kutsal Makam) genellikle uluslararası hukukta egemen bir ülke olarak görülür, fakat Birleşmiş Milletlere üye değildir.[1] Bununla birlikte bazı ülkeler, ülke olma kriterlerini yerine getirir, diğer devletlerin büyük çoğunluğu tarafından tanınır ve Birleşmiş Milletler üyesidir, ancak yine de bu listeye dahil edilmişlerdir çünkü bir veya daha fazla başka devlet, toprak iddiaları veya diğer çatışmalar nedeniyle o devletleri tanımamaktadır.

Bazı devletler, kendilerini resmen tanımayan devletlerle gayriresmi (resmen diplomatik olmayan) ilişkileri sürdürürler. Çin Cumhuriyeti (yaygın adıyla Tayvan), düzenli konsolosluk hizmetlerine izin veren Ekonomik ve Kültürel Ofisleri aracılığıyla diğer birçok devletle gayriresmi ilişkileri sürdürdüğü için böyle bir devlettir. Bu, Çin Cumhuriyeti'nin kendisini resmen tanımayan devletlerle bile ekonomik ilişkilere sahip olmasına izin verir. Almanya,[2] İtalya,[3] Amerika Birleşik Devletleri[4] ve Birleşik Krallık[5] dahil olmak üzere toplam 56 devlet, Tayvan'da bir tür gayriresmi misyon yürütür. Kosova,[6] Dağlık Karabağ,[7] Kuzey Kıbrıs,[8] Abhazya,[9] Transdinyester, Sahra Cumhuriyeti,[10] Somaliland[11] ve Filistin[12] de gayriresmi diplomatik misyonlara ev sahipliği yapmakta ve/veya yurt dışında özel heyetler veya diğer gayriresmi misyonlar bulundurmaktadır.

Hariç tutulan varlıklarDeğiştir

Hiçbir devlet tarafından tanınmayanDeğiştir

İsim Kuruluş tarihi Tanınma durumu Diğer iddialar Daha fazla bilgi Kaynaklar Harita
  Somaliland 1991 Somaliland, 1991'de bağımsızlığını ilan etti. 26 Haziran 1960'tan (Britanya Somalisi'nin Birleşik Krallık'tan tam bağımsızlığını kazandığı zaman) 1 Temmuz 1960'a (Somaliland Devleti, Somali Cumhuriyeti'ni oluşturmak için Somali ile birleştiği tarih) kadar var olan kısa ömürlü bir egemen devlet olan Somaliland Devleti'nin halefi olduğunu iddia ediyor. Birkaç BM üyesi ülke ve Çin Cumhuriyeti ile resmi olmayan ilişkileri sürdürmesine rağmen, hiçbir devlet tarafından resmi olarak tanınmamaktadır. Somaliland genellikle Somali'nin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Somaliland'ın dış ilişkileri (Somaliland'in temsilcilikleri, Somaliland'deki temsilcilikler) [13][14]  

BM üyesi olmayan devletler tarafından tanınanDeğiştir

İsim Kuruluş tarihi Tanınma durumu Diğer iddialar Daha fazla bilgi Kaynaklar Harita
  Transdinyester 1990 Transdinyester (resmi olarak Transdinyester Moldova Cumhuriyeti) 1990 yılında bağımsızlığını ilan etti. BM üyesi olmayan üç ülke tarafından tanınmaktadır: Abhazya, Dağlık Karabağ ve Güney Osetya. Transdinyester genellikle Moldova'nın bir parçası olarak kabul edilmektedir. Transdinyester'in dış ilişkileri, (Transdinyester'in temsilcilikleri, Transdinyester'deki temsilcilikler)
Statü durumu, Transdinyester sorunu
[13][15]  
  Dağlık Karabağ Cumhuriyeti 1991 Artsah (eski adıyla Dağlık Karabağ Cumhuriyeti) 1991'de bağımsızlığını ilan etti. BM üyesi olmayan üç ülke tarafından tanınmaktadır: Abhazya, Güney Osetya ve Transdinyester.[16] Dağlık Karabağ genellikle Azerbaycan'ın bir parçası olarak kabul edilmektedir. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin dış ilişkileri, (Dağlık Karabağ'ın temsilcilikleri, Dağlık Karabağ'daki temsilcilikler)
Uluslararası tanınma, Siyasi statü
[13][17]  

BM tarafından tanınmayan ancak BM üyesi bazı ülkelerce tanınanDeğiştir

İsim Kuruluş tarihi Tanınma durumu Daha fazla bilgi Kaynaklar Harita
  Çin Cumhuriyeti (Tayvan) 1949 Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Cumhuriyeti'nin (ÇC; "Tayvan" olarak anılır) destekledikleri tek Çin politikası nedeniyle de jure olarak Tayvan ve civarındaki sular Çin Halk Cumhuriyeti'nin egemenliğinde ama de facto olarak ise Çin Cumhuriyeti'nin kontrolündeki topraklardır. Çin Cumhuriyeti'ni Çin'in tek meşru hükûmeti olarak BM üyesi 15 devlet ve BM üyesi olmayan Vatikan tanımakta, Birleşmiş Milletler'de ise gözlemci ülke konumundadır.II Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararı ile, ÇHC tüm Çin'in yasal tek meşru hükûmetidir, diğer BM üyesi devletler tarafından da böyle tanınmaktadır. Birçok devletin Çin Cumhuriyeti ile gayriresmî ilişkileri vardır. Tayvan'ın siyasi durumu, Çin Cumhuriyeti'nin dış ilişkileri [18][19]  
  Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti 1976 Batı Sahra üzerinde hak iddiaları vardır: Fas tüm ülkenin kendi hakkı olduğunu iddia ederken, Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti sadece Serbest Bölge'yi kontrol edebilmektedir ama tüm bölge üzerinde hak iddia etmektedir. Batı Sahra'nın SADC'nin kontrolündeki bağımsızlığını 49 BM üyesi ve Afrika Birliği tarafından tanınmaktadır. Batı Sahra'nın de jure olarak Fas'a ait olduğunu 25 BM üyesi ve Arap Birliği kabul etmektedir. Diğer tüm BM üyelerine göre ise de jure olarak sorun bölgeyi kontrol eden hükûmeti ilgilendirmektedir; çünkü 1960'lı yıllarda İspanyol Sahrası olarak Birleşmiş Milletler kendi kendini yönetemeyen bölgeler listesine eklenmişti. Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'nin dış ilişkileri [20]  
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, BM üyesi olan Türkiye tarafından tanınmaktadır. Diğer tüm BM ülkeleri de jure olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bağlı bölge kabul etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İslam İşbirliği Teşkilatı'nda ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci üye olarak yer almaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dış ilişkileri [21][22]  
  Filistin Devleti 1988 Filistin Devleti 103 BM üyesi devlet, BM üyesi olmayan Vatikan (Holy See), Arap Birliği ve İslam Konferansı Örgütü tarafından tanınmaktadır. Filistin Bağımsızlık Deklarasyonu, Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından ilan edilmiştir. Filistin misyonlukları, diplomatik veya özel durum amaçlı olarak diğer 22 BM üyesi ülkelerde ve Avrupa Birliği'nde bulunmaktadır.[23] İsrail yönetimi Filistin Devleti'ni tanımamaktadır. Bununla birlikte Oslo Anlaşması ve İsrail-Filistin Geçici Anlaşması'nın bir sonucu ile, İsrail hükûmeti bazı yetkileri ve kendi sorumluluklarını kendi kendilerini yönetebilmeleri için Filistin Yönetimi hükûmetine verdi ve günümüzde Batı Şeria ve Gazze Şeridi alanlarında etkisi bulunmaktadır. BM'de üye devlet olarak tanınmayan Filistin, gözlemci üye olarak Birleşmiş Milletler görüşmelerinde yer alır. Filistin'in dış ilişkileri [24]  
  Güney Osetya Cumhuriyeti 1991 Güney Osetya'nın bağımsızlığı BM üyesi olan 5 devlet Rusya, Suriye, Nikaragua, Venezuela ve Nauru[25] ile BM üyesi olmayan üç devlet Abhazya, Dağlık Karabağ ve Transdinyester tarafından tanınmaktadır.[26] Diğer tüm BM üyeleri tarafından de jure olarak Gürcistan'a bağlı bölge kabul edilmektedir. Güney Osetya'nın dış ilişkileri, Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlıklarının uluslararası tanınması [27][28][29][30]  
  Abhazya Cumhuriyeti 1992 Abhazya'nın bağımsızlığı BM üyesi olan 6 devlet Rusya, Suriye, Nikaragua, Venezuela, Nauru, Vanuatu ve Tuvalu[31] ile BM üyesi olmayan üç devlet Güney Osetya, Dağlık Karabağ ve Transdinyester tarafından tanınmaktadır.[26] Diğer tüm BM üyeleri tarafından de jure olarak Gürcistan'a bağlı bölge kabul edilmektedir. Abhazya'nın dış ilişkileri, Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlıklarının uluslararası tanınması [27][28][32][33]  
  Kosova 2008 Kosova'nın bağımsızlık ilanı 108 BM üyesi, BM üyesi olmayan Çin Cumhuriyeti ve çeşitli uluslararası kuruluş tarafından tanınmaktadır.I Diğer tüm BM üyeleri de jure olarak Sırbistan'a bağlı olduğunu kabul etmektedir. Birleşmiş Milletler bölgeyi 1999 tarihinden beri Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Misyonu (UNMIK) aracılığıyla kontrol etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1244 sayılı kararına göre "tüm üye ülkeler Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini taahhüt eder" denilmektedir ve Sırbistan onun şu anki ardıl yönetimidir. Kosova'nın dış ilişkileri, Kosova'nın bağımsızlık bildirisine uluslararası tepkiler [34][35]  

BM üyesi olan fakat bazı ülkelerce tanınmayanDeğiştir

İsim Kuruluş tarihi Tanınma durumu Daha fazla bilgi Kaynaklar Harita
  İsrail 1948 İsrail, 26 BM üyesi ile BM üyesi olmayan Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti tarafından tanınmamaktadır.III Bunların yanında Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından tanınır. İsrail'in dış ilişkileri [36]  
  Kuzey Kore 1948 Kuzey Kore; ABD, Botsvana, Estonya, Fransa,[37] İsrail, Japonya[38], Güney Kore,[39] Tayvan, Ukrayna ve Vatikan tarafından tanınmamaktadır. Kuzey Kore'nin dış ilişkileri [40][41][42][43]  
  Güney Kore 1948 Güney Kore, Kuzey Kore tarafından tanınmamaktadır. Güney Kore'nin dış ilişkileri [44][45][46]  
  Çin 1949 Çin Halk Cumhuriyeti, BM üyesi olmayan Çin Cumhuriyeti tarafından tanınmamaktadır. Ayrıca tek Çin politikası nedeniyle, ÇHC'yi 15 BM üyesi ve BM üyesi olmayan Vatikan (Holy See) tanımamaktadır. ÇHC'nin diplomatik ilişkileri, Çin'in dış ilişkileri [47][48]  
  Kıbrıs Cumhuriyeti 1960 Türkiye ve BM üyesi olmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından tanınmamaktadır.IV Türkiye tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adıyla hitap edilmektedir.[49] Kıbrıs Cumhuriyeti'nin dış ilişkileri [50][51][52]  
  Ermenistan 1991 Ermenistan'ın bağımsızlığı Karabağ Savaşı sebebiyle Pakistan tarafından tanınmamaktadır. Ermenistan'ın dış ilişkileri [53][54]  

Ayrıca bakınızDeğiştir

NotlarDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

 1. ^ "Non-member States and Entities" (İngilizce). Birleşmiş Milletler. 26 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2009. 
 2. ^ "Germany – Countries A to Z". Auswaertiges-amt.de. 28 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Haziran 2010. 
 3. ^ "Ambasciate Consolati e Uffici di promozione". Esteri.it. Erişim tarihi: 29 Nisan 2011. [ölü/kırık bağlantı]
 4. ^ U.S. Department of State Websites of U.S. Embassies, Consulates, and Diplomatic Missions 6 Mayıs 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Retrieved 3 February 2011
 5. ^ "Find an Embassy". Fco.gov.uk. 14 Mart 2008. 26 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Haziran 2010. 
 6. ^ "Foreign Missions in Kosovo". Government of Kosovo, Ministry of Foreign Affairs. 24 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Kasım 2010. 
 7. ^ "Permanent Representations". Nagorno-Karabakh Republic, Ministry of Foreign Affairs. 18 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Kasım 2010. 
 8. ^ "Representative Offices Abroad". Turkish Republic of Northern Cyprus, Public Information Office. 28 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Kasım 2010. 
 9. ^ "Abkhazia in the system of international relations". Government of Abkhazia, Ministry of Foreign Affairs. 24 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2017. 
 10. ^ "Pagina nueva 1". 10 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 11. ^ "Contacts and addresses of the Somaliland Representative Offices around the world". Government of Somaliland. 24 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2015. 
 12. ^ "Embassies, Missions, General and Special Delegations of Palestine abroad". WebGaza.net. 26 Haziran 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Kasım 2010. 
 13. ^ a b c Ker-Lindsay, James (2012). The Foreign Policy of Counter Secession: Preventing the Recognition of Contested States. Oxford University Press. s. 53. ISBN 9780199698394. 7 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2022. ...there are three other territories that have unilaterally declared independence and are generally regarded as having met the Montevideo criteria for statehood but have not been recognized by any states: Transnistria, Nagorny Karabakh, and Somaliland. 
 14. ^ BBC Country Profiles: Regions and territories: Somaliland 16 Aralık 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Retrieved 14 September 2009.
 15. ^ "Abkhazia: Ten Years On". BBC 2. 2001. 21 Aralık 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Haziran 2008. 
 16. ^ "Вице-спикер парламента Абхазии: Выборы в НКР соответствуют всем международным стандартам". Ararat-online.ru - Армянский информационный интернет портал. 11 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2022. 
 17. ^ BBC Country Profiles: Regions and territories: Nagorno-Karabakh 30 Kasım 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Retrieved 14 September 2009.
 18. ^ Lewis, Joe (4 Ağustos 2002). "Taiwan Independence" (İngilizce). Digital Freedom Network. 31 Aralık 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Şubat 2008. 
 19. ^ "Африканская республика Малави перестала признавать суверенитет Тайваня" (Rusça). NEWSru.com. 14 Kasım 2008. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2009. 
 20. ^ Sahrawi Arab Democratic Republic (27 Şubat 1976). "Sahrawi Arab Democratic Republic" (İngilizce). Western Sahara Online. 29 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Şubat 2008. 
 21. ^ Hadar, Leon (16 Kasım 2005). "In Praise of 'Virtual States'" (İngilizce). AntiWar. 16 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Şubat 2008. 
 22. ^ "Абхазия откроет свое представительство в Северном Кипре" (Rusça). Lenta.ru. 10 Ocak 2008. 11 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2009. 
 23. ^ "International Recognition of the State of Palestine" (İngilizce). Palestinian National Authority. 4 Nisan 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Haziran 2009. 
 24. ^ "3.10 - How many countries recognize Palestine as a state?" (İngilizce). Institute for Middle East Understanding. 2007. 13 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Şubat 2008. 
 25. ^ "Республика Науру признала независимость Южной Осетии" (Rusça). Lenta.ru. 16 Aralık 2009. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Aralık 2009. 
 26. ^ a b "South Ossetia opens embassy in Abkhazia" (İngilizce). The Tiraspol Times. 31 Ağustos 2008. 17 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2009. 
 27. ^ a b "Russia recognises Georgian rebels" (İngilizce). BBC News. 26 Ağustos 2008. 10 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2009. 
 28. ^ a b "Венесуэла признает Южную Осетию и Абхазию - Чавес" (Rusça). РИА Новости. 10 Eylül 2009. 13 Eylül 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Eylül 2009. 
 29. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; charlesking isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 30. ^ Stojanovic, Srdjan (23 Eylül 2003). "OCHA Situation Report" (İngilizce). Center for International Disaster Information. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Şubat 2008. 
 31. ^ "Georgia mocks Nauru's recognition of Abkhazia" (İngilizce). Globak Security. 15 Aralık 2009. 7 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 32. ^ Clogg, Rachel (2001). "Abkhazia: Ten Years On" (İngilizce). Conciliation Resources. 5 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 33. ^ "Venezuela Recognizes South Ossetia and Abkhazia Independence" (İngilizce). novinite.com. 31 Ağustos 2008. 8 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2009. 
 34. ^ "Kosovo MPs proclaim independence" (İngilizce). BBC News. 17 Şubat 2008. 25 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Şubat 2008. 
 35. ^ CIA World Factbook (6 Mayıs 2009). "Kosovo" (İngilizce). Amerikan Merkezi Haber Alma Ajansı. 1 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Haziran 2009. 
 36. ^ Government of Israel (14 Mayıs 1948). "Declaration of Israel's Independence 1948" (İngilizce). Yale Üniversitesi. 1 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Şubat 2008. 
 37. ^ "Address of the North Korean diplomatic representation in France" (Fransızca). North Korean diplomatic representation in France. 25 Mayıs 2005. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Haziran 2009. 
 38. ^ "Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea" (İngilizce). Tokyo Üniversitesi. Erişim tarihi: 27 Ekim 2008. [ölü/kırık bağlantı]
 39. ^ "Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea" (İngilizce). 11 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ekim 2008. 
 40. ^ "Declaration of Independence" (İngilizce). TIME. 19 Ağustos 1966. 27 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Şubat 2008. 
 41. ^ Scofield, David (4 Ocak 2005). "Seoul's double-talk on reunification" (İngilizce). Asia Times. 19 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Şubat 2008. 
 42. ^ "12ème législature" (Fransızca). French National Assembly. 25 Mayıs 2005. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Haziran 2009. 
 43. ^ The World Factbook (13 Mayıs 2009). "Korea, North" (İngilizce). Central Intelligence Agency. 1 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Haziran 2009. 
 44. ^ US Library of Congress (7 Ekim 2000). "World War II and Korea" (İngilizce). Country Studies. 10 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Şubat 2008. 
 45. ^ Sterngold, James (3 Eylül 1994). "China, Backing North Korea, Quits Armistice Commission" (İngilizce). The New York Times. 5 Mart 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Şubat 2008. 
 46. ^ The World Factbook (30 Nisan 2009). "Korea, South" (İngilizce). Central Intelligence Agency. 1 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Haziran 2009. 
 47. ^ "Constitution of the People's Republic of China" (İngilizce). International Human Rights Treaties and Documents Database. 25 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Şubat 2008. 
 48. ^ The World Factbook (27 Mayıs 2009). "China" (İngilizce). Central Intelligence Agency. 1 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Haziran 2009. 
 49. ^ "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi´nin Doğu Akdeniz´deki Ülkelerle Deniz Yetki Alanlarını İlgilendiren İkili Anlaşmalar Yapma Gayretlerini hk". Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. 30 Ocak 2007. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2009. 
 50. ^ CIA World Factbook (28 Mayıs 2009). "Cyprus" (İngilizce). Amerikan Merkezi Haber Alma Ajansı. 26 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Şubat 2008. 
 51. ^ "Cyprus exists without Turkey's recognition: president" (İngilizce). XINHUA. 1 Ekim 2005. 12 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mart 2008. 
 52. ^ "ЕС: Турцию не примут в Евросоюз, пока она не признает Кипр" (Rusça). Grani.ru. 21 Eylül 2005. 12 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Haziran 2009. 
 53. ^ Pakistan Worldview - Report 21 - Visit to Azerbaijan 19 Şubat 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Senate of Pakistan - Senate foreign relations committee, 2008
 54. ^ Nilufer Bakhtiyar: "For Azerbaijan Pakistan does not recognize Armenia as a country" 13 Ağustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 13 September 2006 [14:03] - Today.Az

Dış bağlantılarDeğiştir