Osmanlı Hanedanı

Osmanlı İmparatorluğu'nu yöneten aile
(Osmanoğulları sayfasından yönlendirildi)


Osmanlı Hanedanı (Osmanlıcaحاندان-آل عثمان‎, romanizeHanedan-ı Âl-i Osman ), Osmanlı İmparatorluğu'nu yaklaşık 623 yıl yöneten hanedandır. Osmanlılar, Osmanoğulları, Âl-i Osman ve Hanedan-ı Âl-i Osman olarak da bilinir. Hanedan, adını Osmanlı Beyliği’nin kurucusu olan Osman Bey’den alır. Osmanlı Hanedanı’nın 1299 yılında başlayan yönetimi, 1922 yılında Ankara Hükûmeti'nin saltanatı kaldırmasıyla son bulmuş ve "Osmanlı Hanedan Defteri"ne kaydedilen son hanedan üyesi[1] Neslişah Osmanoğlu 2012 yılında ölmüştür.[2]

Osmanlı Hanedanı
حاندان-آل عثمان‎

Hanedan-ı Âl-i Osman
Hanedanlık ailesi
Coat of arms of the Ottoman Empire (1882–1922).svg
Ülke  Osmanlı İmparatorluğu
Milliyet Türk
Kuruluş 1299
Kurucu Osman Gazi
Güncel durumu Aktif değil
Devriliş
Son hükümdar
 • VI. Mehmed (Osmanlı Padişahı)
 • Abdülmecid Efendi (İslam Halifesi)
 • Unvan(lar)
 • Padişah
 • Sultan
 • Paşa
 • Bey
 • Han
 • Gazi
 • Şehzade
 • Efendi
 • Çelebi
 • Halife
 • İki kutsal caminin hizmetkârı
 • Emîrü'l-mü'minîn
 • Alt kolları Osmanoğulları ailesi
  Rukiye Sabiha Sultan’ın düğün günü, 29 Nisan 1920, soldan sağa: Fatma Ulviye Sultan, Hatice Hayriye Ayşe Dürrüşehvar Sultan, Emine Nazikeda Kadınefendi, Rukiye Sabiha Sultan, Mehmed Ertuğrul Efendi, Şehsuvar Hanımefendi

  Osmanlı Hanedanı’ndan hükümdar olanlar yaygın olarak padişah olarak bilinir. Ancak kuruluş yıllarında hükümdarlık unvanı bey ve gazi idi ve bunun yerine daha sonra han unvanı kullanıldı. Sultan unvanı da Osmanlı Hanedanı’nda yaygın kullanılan bir unvandı; ama bu unvan erkek hükümdarların yanı sıra kadınlar için de kullanılıyordu.

  Osmanlı saltanatında unvanlar babadan oğla geçer, padişah oğulları "şehzade", kızları "sultan"dır. Şehzadelerin çocukları yine şehzade, kızları yine sultandır. Sultanların çocukları Osmanlı hanedan üyesi sayılmazlar. Sultanların erkek çocukları "beyzade" olarak anılırlardı. Akrabalığı olan kimselerdir; ama silsile itibarıyla hanedandan düşerler.[3]

  Osmanlı Devleti’nin kuruluşuDeğiştir

  Osmanlı Hanedanı’nın kurucusu Osman Bey, Anadolu Selçuklu Devleti’nin uç beylerinden biriydi. Bizans sınırına yakın bir bölgede Anadolu Selçuklu Devleti’ne uç beyi olarak hizmet ediyordu. Başarıların ardından Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Osman Bey bulunduğu bölgenin kendisine sancak ve tuğ verilerek eyalet beyi ilan edildi. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra küçük bir uç beyliğinin çekirdeğini oluşturduğu bu eyalet bağımsız kaldı ve zamanla Osmanlı Beyliği olarak adlandırıldı. Kendisi de bu devletin ve hanedanın ilk hükümdarı oldu. Osman Bey’den sonra devletin başına oğlu Orhan Bey geçti.

  Fatih KanunnamesiDeğiştir

  Fatih Sultan Mehmet’in saltanatının son yıllarında oluşturulan "Kanunname-i Âli Osman", daha önceki padişahların yazılı kurallarını bir araya getirmekle birlikte, devlet yönetimini aşırı merkeziyetçi bir yapıya dönüştürmüş ve padişahı mutlak hakim kılmıştır. Fatih Kanûnnâmesi olarak anılan bu düzenlemede, tahta çıkan şehzadenin, erkek kardeşlerini devletin zarar görmesini engellemek için öldürmesine yasallık kazandırmıştır.

  Hanedanın sonuDeğiştir

  Osmanlı Hanedanı’ndan son padişah olan Vahidettin, I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmış Osmanlı İmparatorluğu’nun da son hükümdarıydı. Anadolu topraklarının bölünmesini öngören Sevr Antlaşması’na karşı Anadolu’da gelişen Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasının ardından padişah, çevresiyle birlikte İstanbul'dan ayrılan İtilaf Devletlerinin donanması ile TBMM kararıyla Türkiye dışında istediği yere gitmek üzere sürgün edildi.[4]

  GünümüzDeğiştir

   
  Aralarında Ömer Faruk Efendi ve Sabiha Sultan'ın da olduğu hanedan üyeleri

  Günümüzde Osmanlı Hanedanı ile soy bağı olanların bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı ise yurt dışında değişik ülkelerde yaşamaktadırlar.[5][6] Bu kişilerden şehzade unvanını devam ettiren erkek çocukların en yaşlısı ve kıdemli üyesi ise "Hanedan reisi" adıyla adlandırılmaktadır.[7] Osmanlı Hanedanlığı ise 1922 yılında Ankara Hükûmeti tarafından saltanatın kaldırılması ile son bulmuştur. Osmanlı Hanedanı 1922 tarihine kadar hâlen Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'nde muhafaza edilen Osmanlı Hanedan Defteri'ne kaydediliyordu. Bu deftere kaydedilen[1] son hanedan üyesi Neslişah Sultan 2 Nisan 2012 tarihinde ölmüştür.[2] Bu nedenle günümüzdeki kayıtları aile içerisinde tutulan Osmanoğulları ailesindeki "Hanedan reisi" kullanımı ile "Osmanlı Hanedanı"ndaki kayıtları "Osmanlı Hanedan Defteri"ne kaydolan "Hanedan reisi" kullanımı birbirlerinden farklıdır.

  Osmanlı sultanları ve halifeleriDeğiştir

  İlhanlı Hanı Hülagü, 1258’da halifeliğin merkezi konumundaki Bağdat’ı fethetmiş, Abbasi soyundan gelenleri de öldürerek bu makama son vermişti. Fakat fetih sırasında kaçan bazı Abbasi üyeleri, Memlüklüler’e sığınarak burada halifeliği tekrar ilan ettiler (13. yüzyıl). Bu halifeliğin dini törenlerde protokolde durmaktan başka bir siyasi otoritesi yoktu. Bu şekilde yaklaşık üç yüz yıl devam eden bu durum I. Selim’in Mısır’ı fethetmesiyle sona erdi. Hilâfetin koruyuculuğu Osmanoğullarına geçti. O dönemin halifesi III. Mütevekkil İstanbul’a getirilerek hayatını siyasi yetkisi olmadan burada geçirmiştir.

  1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılmasından sonra da Ankara Hükûmeti halife olarak, TBMM’nin seçtiği Abdülmecid Efendi’den, sadece "Halife-i Müslimîn" (Müslümanların Halifesi) unvanını kullanması ve gösterişli hareketlerde bulunmamasını istemişti. Abdülmecid Efendi, TBMM yönetimi tarafından halife seçildikten sonra kendisine verilen talimata aykırı olarak, Halife-i Müslimîn unvanından başka sıfat ve unvanlar kullanarak, Cumhuriyet hükûmetinin talimatı dışına çıktı. Bir taraftan Abdülmecid Efendi’nin söz konusu davranışları halifeliğin kaldırılması için bahane edilerek ve diğer taraftan da başka sebepler ileri sürülmek suretiyle, Hilâfet müessesesi 3 Mart 1924 tarihli Halifeliğin kaldırılması ve Hanedan-ı Osmaniye’nin Türkiye Cumhuriyeti memâlik-î hariciyesine çıkarılmasına dair kanûn ile sona erdirildi.

  SoyağacıDeğiştir

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Süleyman Şâh
  / Gündüz Âlp[8]
  (?–1227)
   
   
   
  Hayme Hatun
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ertuğrul Gazi[9]
   
  أرطغرل غازی
  (1227–1281)
   
   
   
  Halime Hatun
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  1.
  (Gazi-Bey)
  I. Osman[10]
   
  عثمان غازى
  1281-1326
   
   
   
  Malhun Hatun
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  2.
  (Gazi-Bey)
  Orhan Gazi
   
  اورخان غازی
  1326-1359
   
   
   
  Nilüfer Hatun
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  3.
  (Hüdâvendigâr)
  I. Murad Han
   
  مراد اول خداوندگار
  1359-1389
   
   
   
  Gül-Çiçek Hatun
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  4.
  (Yıldırım-Gazi)
  I. Bayezid
   
  ییلدیرم بايزيد الأول
  1389-1403
   
   
   
  Devlet Hatun
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  5.
  (Çelebi-Kirişçi)
  I. Mehmed
   
  چلبی محمد
  1421-1423
   
   
   
  Emine
  Valide Hatun
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  6.
  (Koca Sultân)
  II. Murad
   
  مراد ثانى
  1421-1451
   
   
   
  Hadice Âlime
  Hümâ
  Valide Hatun
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  7.
  (Fatih Sultân)
  II. Mehmed
   
  محمد الثانى الفاتح
  1432-1481
   
   
   
  Emîne
  Gül-Bahar
  Valide Hatun

  (Öz Anne)[11][12]
  &
  Sitt-î Mükrîme
  Hatun

  (Üvey Anne)[13]
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  8.
  (Sultân Bayezid-î
  Velî Han)

  II. Bayezid
   
  بايزيد ثانى
  1481-1512
   
   
   
  Gül-Bahar Hatun
  (Üvey Anne)[14]
  &
  Ayşe Hatun
  (Öz Anne)[15][16]
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  9.
  (Yavuz Sultân
  Selim Han)

  I. Selim Gazi
   
  سليم الأول
  1512-1520
   
   
  İlk Osmanlı Halifesi
  (1517-1520)
   
   
   
  Hafîze
  (Hafsa)
  Vâlide Sultân

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
  10.
  (Kanûnî Sultân
  Süleyman Han)

  Muhteşem
  Süleyman

   
  القانونى‎ سليمان
  1520-1566
   
   
   
  Hürrem
  Haseki Sultân

   
  خرم سلطان
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
  11.
  (Sarı Selim)
  II. Selim Han
   
  سليم ثانى
  1566-1574
   
   
   
  Afîfe Nûr-Banû
  Vâlide Sultân
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
  12.
  (Sefih Sultân)
  III. Murad
   
  مراد ثالث
  1574-1595
   
   
   
  Sâfiye
  Vâlide Sultân
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Handan
  Vâlide Sultân

  (Öz Anne)
   
   
   
       
  13.
  (Adlî)
  III. Mehmed
   
  محمد ثالث
  1595-1603
   
   
   
  Hâlime / Fûl-Dâne
  Vâlide Sultân

  (I.Mustafa’nın Öz /
  Mânevî Annesi)
  [17]
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Mâhirûze Hadice
  Vâlide Sultân
  ‎ماہ فروز خاتون
  [18][19]
   
   
   
       
  14.
  (Bakhtî)
  I. Ahmed
   
  احمد اول
  1603-1617
   
   
   
  Mâh-Peyker Kösem
  Vâlide Sultân
  [19]
   
  كوسم سلطان
   
   
   
   
   
       
  15.
  (Deli)
  I. Mustafa
   
  مصطفى اول
  1617-1618
  1622-1623
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
  16.
  (Genç - Şehid)
  II. Osman
   
  عثمان ثانى
  1618-1622
   
   
   
       
  17.
  (Bağdad Fatihi,
  Sahib-î-Kıran)

  IV. Murad
   
  مراد رابع
  1623-1640
   
   
   
  Turhan Hatice
  Vâlide Sultân

   
  تورخان سلطان‎
   
       
  18.
  (Girit Fâtihi,
  Şehid Han)

  İbrahim Gazi

   
  ابراهيم اول
  1640-1648
   
  Sâliha
  Dil-Âşûb
  Vâlide Sultân
  صالحہ دل اشوب سلطان‎
  [20][21]
   
   
  Hatice Mû’azzez
  İkinci
  Haseki Sultân

  معزز سلطان‎
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Meh-Pâre
  Ummetullah
  (Emetullah)
  Râbi’a Gül-Nûş
  Vâlide Sultân
  [22]
   
  رابعه کلنوش سلطان‎
   
       
  19.
  (Avcı-Gazi)
  IV. Mehmed Han

   
  محمد رابع
  1648-1687
  Vak’a-i Vakvakiye:
  26 Şubat 1656
   
       
  20.
  (Gazi-Han)
  II. Süleyman
   
  سليمان ثانى
  1687-1691
   
       
  21.
  (Gazi-Han)
  II. Ahmed
   
  احمد ثانى
  1691-1695
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sâliha Sebkat-î
  Vâlide Sultân
  صالحہ سلطان‎
  [23][24][25]
   
       
  22.
  (Gazi-Han)

  II. Mustafa
   
  مصطفى ثانى
  1695-1703
  Edirne Vak’ası:
  15 Temmuz 1703
  - 22 Ağustos 1703
   
  Şâh-Süvar
  Vâlide Sultân
  شھسوار سلطان‎
   
   
  Emine
  Mihr-î-Şâh
  İkinci
  Kadın Efendi
  امینه مھرشاہ قادین
   
   
   
   
   
       
  23.
  (Lâle Devri
  Padişâhı, Gazi)

  III. Ahmed Han

   
  احمد ثالث
  1703-1730
  Patrona Halil İsyanı:
  28 Eylül 1730
   
   
   
   
   
  Râbi’a Şerm-î
  Kadın Efendi
  رابعہ شرمی قادین
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
  24.
  (Kambur-Gazi)
  I. Mahmud
   
  محمود اول
  1730-1754
   
       
  25.
  (Sofu Sultân)
  III. Osman
   
  عثمان ثالث
  1754-1757
   
   
   
   
  Mihr-î-Şâh
  Vâlide Sultân
  مھرشاہ سلطان‎
   
       
  26.
  (Yenilikçi Sultân)
  III. Mustafa
   
  مصطفى<ثالث
  1757-1774
   
  Ayşe
  Sine-Pervar
  (Seniyeperver)
  Vâlide Sultân

  عایشه سینه پرور سلطان
  (Öz Anne)[26]
  ‎ &
  Baş İkbâl
  Nüzhet-Zâde

  Nükhet-Sedâ
  Hânım Efendi

  (Üvey Anne)
   
       
  27.
  (Islâhatçı Sultân)

  Gazi-Han

  I. Abdülhamid
   
  عبد الحميد اول
  1774-1789
   
  Nakş-î-Dil
  [27][28][29][30]
   
  Vâlide Sultân
  نقش دل سلطان‎
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
  28.
  (Bestekâr Sultân,
  Nizâmî, Şehid)

  III. Selim
   
  سليم ثالث
  1789-1807
  Kabakçı Mustafa
  İsyanı:

  25 Mayıs 1807
   
   
   
       
  29.
  (Bî-gâne Sultân)
  IV. Mustafa
   
  مصطفى رابع
  1807-1808
   
   
   
   
  Bezm-î Âlem
  Vâlide Sultân
   
   
   
       
  30.
  (İnkılâpçı Sultân)
  II. Mahmud
   
  محمود ثانى
  1808-1839
  Vak’a-i Hayriye:
  16 Haziran 1826
   
   
   
  Pertav-Nihâl
  (Pertevniyâl)
  Vâlide Sultân
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Şevk-Efzâ
  Vâlide Sultân

   
   
   
  Tîr-î-Müjgan
  Üçüncü
  Kadın Efendi

  (Öz Anne)
  &
  Rahîme Pîristû
  Vâlide Sultân

  (Mânevî Anne)
   
       
  31.
  (Tanzimâtçı Sultân)
  Abdülmecid
   
  عبد المجيد اول
  1839-1861
   
  Gül-Cemâl
  Dördüncü
  Kadın Efendi
   
   
  Gül-İstü
  (Gülistan Münire)
  Dördüncü
  Kadın Efendi

   
   
   
   
   
   
       
  32.
  (Bedbaht - Şehid)
  Abdülaziz Han
   
  عبد العزيز
  1861-1876
   
  Hayrân-î-Dil
  Kadın Efendi
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
  33.
  (Deli)

  V. Murad

   
  مراد خامس
  1876
   
       
  34.
  (Ulû Sultân)
  Gazi

  II. Abdülhamid
   
  عبد الحميد ثانی
  31 Ağustos 1876
  - 27 Nisan 1909

  I. Meşrûtiyyet:
  23 Kasım 1876 -
  13 Şubat 1878
  II. Meşrûtiyyet:
  3 Temmuz 1908
  31 Mart Vak’ası:
  13 Nisan 1909
   
       
  35.
  (Sultân Reşâd)
  V. Mehmed
   
  محمد خامس
  1909-1918
  Çanakkale Savaşı:
  18 Mart 1915
   
       
  36.
  (Vahîdü'd-Dîn)
  VI. Mehmed
   
  محمد سادس
  4 Temmuz 1918 -
  18 Kasım 1922

  Mondros Mütarekesi:
  30 Ekim 1918

  İstanbul'un işgali:
  13 Kasım 1918
  Sevr Antlaşması:
  10 Ağustos 1920
  Saltanat’ın Lağvı:
  1 Kasım 1922
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  (Son Halife)
  Abdülmecid Efendi
   
  عبد المجيد الثانى
  18 Kasım 1922 -
  Hilâfet’in Lağvı:
  3 Mart 1924
   
   
   

  Osmanoğulları ailesiDeğiştir

  Ayrıca bakınızDeğiştir

  NotlarDeğiştir

  KaynakçaDeğiştir

  1. ^ a b Ortaylı, İlber (5 Şubat 2011). "Prenseslik zor meslek". milliyet. 20 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2013. Hanedan defterine yapılan son kayıt Neslişah Sultan’ın ismidir. Ondan sonra doğan hanedan üyeleri artık saltanat kalktığı için aile içinde kayıtlıdır. 
  2. ^ a b "Onunla bir dönem sona erdi!". gazetevatan. 2 Nisan 2012. 14 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2013. Neslişah Sultan, saltanat altında doğan ve Osmanlı Hanedan Defteri’ne kaydedilen son hanedan mensubuydu. 
  3. ^ Osmanlı Sarayında Hayat, ISBN 978-9944-766-04-3, sf: 29, Yitik Hazine Yayınları-2008, İlber Ortaylı
  4. ^ Armağan, Mustafa (2009). Vahdettin kaçtı mı, kaçırıldı mı?. Zaman. 
  5. ^ "Sürüldüler ama bitmediler". turkiyegazetesi. 10 Mart 2013. 22 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2013. 
  6. ^ "Osmanlı Hanedanı dört kıtada yaşıyor". milliyet. 15 Temmuz 2010. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2013. 
  7. ^ "95'i gören ilk Osmanlı". sabah. 20 Ağustos 2006. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2013. 
  8. ^ İnalcık, Halil (Ağustos 2007). "Osmanlı Beyliği'nin Kurucusu Osman Beg". Belleten, 261. sayı. Ankara. ss. 487-490. 25 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mayıs 2020. 
  9. ^ "Diyanet İslâm Ansiklopedisi, cilt: 11, sayfa: 314-315, 1995". 16 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mayıs 2020. 
  10. ^ "Diyanet İslâm Ansiklopedisi, cilt: 33, sayfa: 443-453, 2007". 23 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mayıs 2020. 
  11. ^ Sakaoğlu, Necdet (2008). Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. Oğlak Yayıncılık. s. 112. ISBN 978-9-753-29623-6. 27 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Nisan 2020. .
  12. ^ Sakaoğlu, Necdet (2008). Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. Oğlak Yayıncılık. s. 136. ISBN 978-9-753-29623-6. 6 Mart 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Nisan 2020. .
  13. ^ Sakaoğlu, Necdet (2008). Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. Oğlak Yayıncılık. ss. 113-117. ISBN 978-9-753-29623-6. 4 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Nisan 2020. .
  14. ^ Sakaoğlu, Necdet (2008). Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. Oğlak Yayıncılık. ss. 135-136. ISBN 978-9-753-29623-6. 27 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Nisan 2020.  (Âişe ile Gül-Bahar adlarının iki ayrı kişiyi mi işaret ettiği, yoksa Yavuz Sultan Selim'in annesi öz olan aynı şahsın iki ayrı isimleri mi olduğu tartışmalı bir konudur).
  15. ^ Sakaoğlu, Necdet (2008). Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. Oğlak Yayıncılık. s. 136. ISBN 978-9-753-29623-6. 27 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Nisan 2020.  (Yavuz Sultan Selim'in öz annesinin ismi İ. H. Danişmend'in İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi'nde Dülkadir Hanedanı'ndan Âişe Hâtûn olarak kaydedilmiştir).
  16. ^ "Diyanet İslâm Ansiklopedisi, cilt: 36, sayfa: 407-414, 2009 (Âişe Hâtûn Dülkadiroğulları Beyliği'nden Alaüddevle Bozkurt Bey'in kızıdır. (Bazı kaynaklarda annesi Gülbahar binti Abdüssamed diye gösterilirse de bunun bir yakıştırmadan ibaret olduğu anlaşılır)". 23 Şubat 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Nisan 2020. 
  17. ^ Sakaoğlu, Necdet (2008). Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. Oğlak Yayıncılık. s. 221. ISBN 978-9-753-29623-6. 
  18. ^ Sakaoğlu, Necdet (2008). Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. Oğlak Yayıncılık. s. 238. ISBN 978-9-753-29623-6. . (Mâh-i Rûze adı Farsça Mâh=Ay ile Rûz=Gündüz kelimelerinden oluşmuştur.)
  19. ^ a b Sakaoğlu, Necdet (2008). Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. Oğlak Yayıncılık. s. 224. ISBN 978-9-753-29623-6. .
  20. ^ Sakaoğlu, Necdet (2008). Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. Oğlak Yayıncılık. s. 280. ISBN 978-9-753-29623-6. .
  21. ^ Sakaoğlu, Necdet (2008). Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. Oğlak Yayıncılık. ss. 253-254. ISBN 978-9-753-29623-6. .
  22. ^ Diyanet İslâm Ansiklopedisi, cilt: 14, sayfa: 248-249, 1996. 3 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Farsça Meh=Ay ile Pâre=Parça kelimelerinden oluşmuş olan Meh-Pâre adı "Ay parçası" demektir.)
  23. ^ "Diyanet İslâm Ansiklopedisi, cilt: 36, sayfa: 45, 2009". 28 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mayıs 2020. 
  24. ^ Sakaoğlu, Necdet (2008). Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. Oğlak Yayıncılık. s. 326. ISBN 978-9-753-29623-6. .
  25. ^ Sakaoğlu, Necdet (2008). Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. Oğlak Yayıncılık. s. 286. ISBN 978-9-753-29623-6. . İstanbul'un Azapkapı semtindeki yoksul bir ailenin kızıdır.
  26. ^ Sakaoğlu, Necdet (2008). Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. Oğlak Yayıncılık. s. 380. ISBN 978-9-753-29623-6. 3 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Nisan 2020. .
  27. ^ Diyanet İslâm Ansiklopedisi, cilt: 32, sayfa: 343-344, 2006 (Kafkas kökenlidir. 7 Nisan 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Fransız kraliyet ailesine mensup Aimée du Buc de Rivéry olduğu bilgisi doğru değildir.)
  28. ^ Necdet Sakaoğlu (2008). Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. Oğlak Yayıncılık. s. 356. ISBN 978-9-753-29623-6.  (Marthe Aimée du Buc de Rivéry.)
  29. ^ Necdet Sakaoğlu (2008). Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. Oğlak Yayıncılık. s. 355. ISBN 978-9-753-29623-6. 2 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Nisan 2020.  (Nakşîdil Sultan Çerkes asıllıdır).
  30. ^ Necdet Sakaoğlu (2008). Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. Oğlak Yayıncılık. s. 356. ISBN 978-9-753-29623-6. 25 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Nisan 2020.  (Nakşîdil Sultan Gürcü asıllıdır).

  BibliyografyaDeğiştir

  Dış bağlantılarDeğiştir