Liberal muhafazakârlık

İdeolojik görüş

Liberal muhafazakârlık, özel mülkiyet, serbest ekonomi girişimciliği ile halkın geleneksel, dini, kültürel ve ahlaki değerlerini yönetime dahil eden[1]; anayasal ve temsili hükûmeti[2] savunan muhafazakâr bir ideolojik harekettir.

DipnotlarDüzenle

  1. ^ Johnston, Larry: Politics: An Introduction to the Modern Democratic State. University of Toronto Press, 2007. p.154
  2. ^ Johnston, Larry: Politics: An Introduction to the Modern Democratic State. University of Toronto Press, 2007, p. 154-155