Sosyal muhafazakârlık

Siyasi ideoloji

Sosyal muhafazakârlık, geleneksel değerler olarak görülen şeylerin korunmasına odaklanan bir siyasi ideolojidir. Gelenek ve ahlak korunmasıyla ilgili kabul edilen hedefler ve ideolojiler genellikle sosyal muhafazakârlık içinde gruptan gruba değişir. Bu sebepten dolayı ahlak ve geleneksel aile değerlerinin desteklenmesi ve korunması olarak sıralanabilecek ilkeler dışında sosyal muhafazakârlar arasında evrensel bir pozisyon ya da politika yoktur.