(Ana Sayfa sayfasından yönlendirildi)

Vikipedi'ye hoş geldiniz!

Herkesin katkıda bulunabildiği özgür ansiklopedi

Türkçe Vikipedi'deki madde sayısı: 427.316

Sketch of the Panagia Church, Cunda.jpg
Panayia Kilisesi, Panaya Kilisesi, Panagia Kilisesi (YunancaΕκκλησία Της Παναγίας) ya da Koimesis Theotokou Kilisesi (YunancaΕκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου); Türkiye'nin Balıkesir ilindeki Ayvalık'a bağlı Cunda'da, harabe hâlindeki bulunan eski bir Rum Ortodoks kilisedir.

Meryem'in ölümüne atfedilen ve o dönem adada var olan Moshonisi adlı kasabanın katedral kilisesi konumundaki yapının inşa tarihi bilinmemekle birlikte, bilinen en eski bahsi 1793 yılına aittir. 1821'de patlak veren Yunan İsyanı sırasında hasar görmesinin ardından, 1834 civarına kadar süren çalışmalar sonrasında tekrar inşa edildi. 1865'te, kasabadaki diğer kiliselerle birlikte Panayia Kilisesi'ne de bir çan kulesi eklendi. Taksiyarhis Kilisesi'nin inşasının 1873'te tamamlanmasıyla birlikte bu kilise kasabanın katedrali hâline geldi. Zaman içerisinde harabeye dönüşerek kullanılmayacak hâle geldiği gerekçesiyle, 1834 civarında tamamlanan yapıya benzer bir şekilde yeniden inşa edilmesine yönelik 1882'de yapılan talep üzerine, 1883'te tamamlanan çalışmalar sonucunda aynı arsa üzerinde yeniden inşa edildi. Cumhuriyetin 1923'teki ilanı sonrasında atıl hâle geldi. 1944'te gerçekleşen depremde ağır hasar gören bina, 1954'te yıktırıldı. Kilisenin bulunduğu arsada günümüzde, enkaz yığınından oluşan bir harabe yer alır.(Devamı...)

Hakimler ve savcılar yüksek kurulu.JPG
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Türkiye'deki hâkimlerin ve savcıların özlük işlerini yürüten ve bunlarla ilgili itirazları inceleyen bir idari birimdir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun yargılama yetkisi bulunmadığından mahkeme statüsünde değildir.

1961 Anayasası gereğince 20 Temmuz 1961'de, "Yüksek Hâkimler Kurulu" adıyla kuruldu. Hâkimlerin bağımsızlığını sağlamak için kurulan kurul, hâkimlerin atanması, nakli gibi özlük işlerinin yanı sıra, hâkimlerle ilgili şikayetleri de inceleme ve karar merciiydi. On sekiz asıl, beş yedek olmak üzere yirmi üç üyeli olmak üzere kurulun üyeleri Yargıtay, Meclis ve Senato tarafından belirlenmekteydi. Kurulun yapısı, çalışma usulü ve esaslarına ilişkin olarak 1962 yılında 45 Sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu çıkarıldı. 12 Mart Muhtırasını takiben anayasada ve kanunlarda yapılan değişikler uyarınca, üye sayısı on bir asıl ve üç yedek olarak on dörde düşürüldü. Kurulun bütün üyeleri Yargıtay Genel Kurulu üyeleri arasından seçilecek, dört yıl olan görev süreleri değişmez iken görev süresi biten üyelerin tekrar seçilebileceği hüküm altına alınmıştı. (Devamı...)

Symbol category class.svg

Herkesi "Kırmızı bağlantıya sahip ana madde şablonu içeren maddelerdeki eksik ana maddelerin tamamlanması" konulu iş birliği projesine davet ediyoruz!

16 EylülUluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü

N Ostrovskiy.jpg

4 milyondan fazla maddeye sahip dil sürümleri:
2 milyondan fazla maddeye sahip dil sürümleri:
1 milyondan fazla maddeye sahip dil sürümleri:
500 binden fazla maddeye sahip dil sürümleri:
250 binden fazla maddeye sahip dil sürümleri:
20120604 Edirne view from the top of the Minaret of Selimiye Mosque Edirne Turkey Panoramic.jpg
Türkiye'deki Edirne şehrinin, Selimiye Camii minaresinden çekilen panoraması.
Dil