Polis Akademisi (Türkiye)

Ankara'da kurulu devlet üniversitesi

Polis Akademisi veya kısaca PA; Ankara'da bulunan bir devlet üniversitedir. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren akademinin temel amacı hem kamu güvenliğini sağlamaya yönelik nitelikli amir ve polis memurları yetiştirmek hem de güvenlik ve adli bilimler alanlarında yükseköğrenim düzeyinde eğitim vermektir. Bu bağlamda; Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM), Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) gibi alt kuruluşlarında Türkiye genelinde görev yapmak üzere polis adaylarına eğitim verilir. Adli Bilimler Enstitüsü (ABE), Güvenlik Bilimleri Enstitüsü (GBE) ve Trafik Bilimleri Enstitüsü (TBE) ise ilgili bilim dallarında akademik eğitim vererek uzman yetiştirmek üzerine tasarlanmıştır.[2]

Polis Akademisi
SloganBölünmez bütünlüğün, huzurun bekçisiyiz
Kuruluş6 Kasım 1937 (86 yıl, 164 gün önce.)
TürPolis Akademisi
Eğitim dil(ler)iTürkçe , İngilizce
Bağlılıkİçişleri Bakanlığı
BaşkanProf. Dr. Yılmaz Çolak
KonumAnkara,  Türkiye
YerleşkeGölbaşı, Anıttepe
Web sitesipa.edu.tr

Tarihçe değiştir

Polis Akademisi 1937'de Polis Enstitüsü adıyla kurulduğunda amacı polislere bir yıllık meslek içi eğitim vermekti. 1940'tan itibaren iki yıllık yüksekokul olmuş, 1962'den sonra 3 yıllık genel yüksekokul statüsüne geçmiştir. 1984'ten beri lisans eğitimi veren okulun adı da Polis Akademisi'ne dönüştürülmüştür. 1991'de Polis Akademisinin bünyesinde Fakülte ve Yüksekokullar (FYO) adlı bir yapılaşma olmuş, öğrenciler resmen FYO'ya alınmaya başlanmıştır. 2001'deki yeni bir yapılanmanın ardından Polis Akademisinin 4 yıllık lisans eğitimi işlevi, Güvenlik Bilimleri Fakültesine devredildi. Akademi, bünyesindeki Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, çeşitli illerdeki 24 Polis Meslek Yüksekokulu ve, Fakülte ve Yüksekokullar bölümü ile üniversite statüsünü kazanmıştır. 2006'da doktora eğitimine başlanmıştır.

2015 tarihinde tekrar yapılandırılan Polis Akademisinin kapsam ve yetki alanı genişletilerek Emniyet Teşkilatının insan kaynaklarını ve eğitimini tek elden yöneten bir birim haline getirilmiştir. Bu değişikliklerle Güvenlik Bilimleri Fakültesi kapatılarak Polis Amirleri Eğitimi Merkezine dönüştürülmüştür. Fakülte öğrencileri çeşitli üniversitelerin idari ve iktisadi bilimler fakültelerine gönderilerek eğitim gören tüm öğrencilerin Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilişiği kesilmiştir. Eğitim Dairesi Başkanlığının yetkileri Akademiye devredilmiştir. Öğrenci kaynağını üniversitelerin ihtiyaç duyulan bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu Fakülte ve Yüksekokulları (FYO)'da 2015 yılındaki iç güvenlik reformu kapsamında kapatılmıştır.

Bu değişikler neticesinde Polis Akademisi şu eğitim birimlerinden oluşmaktadır: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Eğitim Merkezi (PEM) Güvenlik Bilimleri Enstitüsü (GBE), Adli Bilimler Enstitüsü (ABE), Trafik Enstitüsü (TE).

İdari yapı değiştir

Polis Akademisinin alt birimleri Polis Akademisi Başkanlığı altında örgütlenmiştir. Başkan, cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olan akademik birimler şunlardır:

 • Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, ilk derece amirlik eğitimi vererek Emniyet teşkilatı için orta ve üst düzey yönetici yetiştirir.
 • Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Polis Akademisi Başkanlığının fakülte ve yüksekokullarındaki öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak ve bunun yanında güvenlik bilimleri alanında uzman personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Altı ana bilim dalında (1. Suç Araştırmaları Anabilim Dalı, 2. Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı, 3. Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı, 4. Adli Bilimler Anabilim Dalı, 5. Ceza Adaleti Anabilim Dalı, 6. Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi Anabilim Dalı) ve 2 yüksek lisans programında (Uluslararası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlar programı, İstihbarat Araştırmaları programı) yüksek lisans eğitimi, 2 ana bilim dalında ise (Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi, Uluslararası Güvenlik) doktora eğitimi verilmektedir.
 • Polis Meslek Yüksekokulları, Türkiye'nin çeşitli illerinde toplamda 6 tane bulunan bu okullar, Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyduğu polis memurlarını yetiştirmek için ön lisans eğitimi verir.[3]
 • Polis Meslek Eğitim Merkezi, 1 yıldan daha az eğitimle Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyduğu polis memurlarını yetiştirir.
 • Polis Eğitim Merkezleri, Emniyet Teşkilatının hizmet içi kurslarının verilmesini sağlar.
 • Araştırma Merkezleri Başkanlığına bağlı yedi müdürlük vardır:
 1. Uluslararası Terörizm ve Sınır aşan Suçlar Araştırma Merkezi Müdürlüğü
 2. İstihbarat Bilimleri Merkezi Müdürlüğü
 3. Suç Önleme Araştırma Merkezi Müdürlüğü
 4. Adli Bilimler Araştırma Merkezi Müdürlüğü
 5. Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü
 6. Güvenlik Eğitimi Araştırma Merkezi Müdürlüğü
 7. Güvenlik Yönetimi Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Eğitim değiştir

Polislik eğitimi değiştir

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) değiştir

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 2015 yılında Güvenlik Bilimleri Fakültesinin dönüştürülmesi suretiyle kurulmuştur.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilk derece amir ihtiyacını karşılamak için kurulmuş Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim birimidir.

PAEM'e öğrenci alımı meslek içi ve sivil olmak üzere olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.

İki yılını doldurmuş 45 yaşından gün almamış lisans mezunu Polis memurları, Baş polis memurları ve Kıdemli Baş polis memurları arasında yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavdan başarılı olanlar meslek içi öğrenci alımını oluştururken, 1/1/2020 tarihine kadar KPSS'den belirlenen taban puanını almış lisans mezunları ise sivil öğrenci alımını oluşturmaktadır. Alımlarla ilgili esasları düzenleyen yönetmelikler İçişleri Bakanlığınca hazırlanacaktır.

Polis Teşkilatının ilk kademe amir ihtiyacının bir an önce karşılanması amacıyla 1/1/2020 tarihine kadar sivil öğrenci alımı yapılacak olsa da bu tarihten sonra Polis Teşkilatının amir ihtiyacı tamamen meslek içinden karşılanacaktır.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezinden mezun olan öğrenciler Emniyet Teşkilatının çeşitli kadrolarına komiser yardımcısı rütbesiyle atanırlar.

PAEM, ayrıca Emniyet Teşkilatındaki emniyet amirliği rütbesinden emniyet müdürlüğü rütbesine terfi sınavlarını ve bu çerçevede yönetici eğitimlerini de yapmaktadır.

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) değiştir

Polis Meslek Yüksekokulları, 2001 yılında polis okullarının dönüştürülmesiyle kurulan, öğrenci kaynağını lise ve dengi okul mezunlarının oluşturduğu, 2 yıllık ön lisans eğitimi veren, Polis Akademisine bağlı bir eğitim kurumudur.

Polis Meslek Yüksekokullarından mezun olan öğrenciler Emniyet Teşkilatının çeşitli kadrolarına Polis Memuru rütbesiyle aday polis olarak atanırlar.

Türkiye'nin değişik ilerinde olmak üzere 9 tane Polis Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.[3]

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) değiştir

Öğrenci kaynağını lisans mezunlarının oluşturduğu, kurs nevinden yaklaşık 8 aylık eğitim veren, Polis Akademisine bağlı bir eğitim kurumudur.

Polis Meslek Eğitim Merkezinden mezun olan öğrenciler Emniyet Teşkilatının çeşitli kadrolarına Polis memuru rütbesiyle aday polis olarak atanırlar.

Enstitüler değiştir

Adli Bilimler Enstitüsü değiştir

Adli bilimler, Fen bilimleri, Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik alanlarında araştırma yapmak ve akademik eğitim vererek uzman yetiştirmek amacı ile kurulan eğitim kurumudur.

Enstitü, akademi adına öğretim görevlisi ve uzman personel yetiştimekle görevlidir. Ayrıca polislik üzerine yüksek lisans verilmektedir.[4][5]

Adli Bilimler Enstitüsü 05 Mart 2012'de Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.[4] 2018-2019 eğitim öğretim yılında enstitü yüksek lisans üzerine eğitim vermeye başlamıştır.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü değiştir

Ceza adaleti, Suç Araştırmaları, uluslararası Güvenlik ve Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi alanlarında araştırma yapmak ve akademik eğitim vererek uzman yetiştirmek amacı ile kurulan eğitim kurumudur.

Enstitü, akademi adına öğretim görevlisi ve uzman personel yetiştimekle görevlidir. Ayrıca polislik üzerine yüksek lisans verilmektedir.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü 2001 Yılında lisansüstü eğitim öğretim vermek üzere kurulmuştur.[6] 2017'den itibaren 7 yüksek lisans ve 2 doktora imkanı sunmuştur.[7][8]

Trafik Bilimleri Enstitüsü değiştir

Trafik alanlarında araştırma yapmak ve akademik eğitim vererek uzman yetiştirmek amacı ile kurulan eğitim kurumudur.

Enstitü, akademi adına trafik hizmetlerinde uzman personel yetiştimekle görevlidir. Ayrıca Ulaşım güvenliği ve yönetimi üzerine yüksek lisans verilmektedir.[9]

Trafik Bilimler Enstitüsü, 28 Nisan 2023 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda kurulmuştur.[10][11]

Kaynakça değiştir

 1. ^ Polis Akademisi internet sitesi, "Vizyon" sayfası 13 Haziran 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 2. ^ "Arşivlenmiş kopya". 26 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2007. 
 3. ^ a b "Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri". pa.edu.tr. 2021. 1 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ekim 2021. 
 4. ^ a b "abe.pa.edu.tr/hakkinda.html". 3 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 5. ^ "Polis Akademisi Adli Bilimler Ens. Yüksek Lisans Ve Doktora Program İlanı - Memurlar.Net". ilan.memurlar.net. 7 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2023. 
 6. ^ "gbe.pa.edu.tr/hakkimizda.html". 18 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 7. ^ "Polis Akademisinde yüksek lisans ve doktora imkanı". www.aa.com.tr. 29 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2023. 
 8. ^ "Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans Ve Doktora Programı - Memurlar.Net". ilan.memurlar.net. 12 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2023. 
 9. ^ "trafik.pa.edu.tr/ders-icerikleri.html". 6 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 10. ^ "Uzman trafik personeli enstitüden yetişecek". www.trthaber.com. 1 Mayıs 2018. 12 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2023. 
 11. ^ "'Trafik Enstitüsü' kuruluyor - Son Dakika Haberleri İnternet". CNN TÜRK. 11 Aralık 2018. 29 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2023. 

Dış bağlantılar değiştir