Doçent

profesör ile yardımcı doçent arasında akademik unvan ve rütbe

Doçentlik, bir üniversite akademik unvanı olup Doktor ile Profesör arasında yer almaktadır.

Doçent olabilmek için, adayın doktora ya da tıpta uzmanlık derecesi alındıktan sonra kişinin lisansüstü çalışmalarına bağımlı kalmadan çalışma yapabildiğini ispat etmesi gerekir. Bu nedenle, yılda iki defa Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca doçentlik sınavı açılmakta ve 3 ya da 5 kişiden oluşan jüri üyelerince adayın yaptığı çalışmalar incelenmektedir. Genelde branşa göre belirlenen asgari koşullar bulunmakta ve juri üyeleri tarafından bu koşulların sağlanıp sağlanmadığı öncelikli olarak kontrol edilmektedir.

Kaynakça

değiştir

1. Üniversiteler Arası kurul Başkanlığı Web Sitesi: http://www.uak.gov.tr 1 Şubat 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.