Yüksek Seçim Kurulu (Türkiye)

Türkiye'de seçim işleriyle ilgili en yüksek devlet kurumu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye Cumhuriyeti'nde, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.[2]

Türkiye Cumhuriyeti
Yüksek Seçim Kurulu
YSK
YSK logo.png
Map
Kuruluş 21 Şubat 1950 (73 yıl önce) (1950-02-21)[1]
Yargı Üst yargı organı[2]
Yer Ankara
Oluşum türü Seçimlerin genel yönetimi ve denetimi[2]
Yargısal seçim denetimi[2]
Dil Türkçe
Website ysk.gov.tr
Başkan
Mevcut Ahmet Yener
Görev başı 26 Ocak 2023
Başkan Vekili
Mevcut Ekrem Özübek
Görev başı 26 Ocak 2023
Yüksek Seçim Kurulu binası, Çankaya, Ankara

KuruluşuDeğiştir

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Görev ve yetkileriDeğiştir

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

TeşkilatlanmasıDeğiştir

YSK teşkilatı merkezde Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğünden oluşur. Taşradaysa her il seçim çevresinde bir İl Seçim Kurulu Başkanlığından, her ilçede bir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından, Seçmen Kütüğü Bürolarından ve seçim bölgelerinde konulacak her sandık için bir Sandık Kurulundan oluşur.

İl Seçim Kurulu BaşkanlıklarıDeğiştir

İl Seçim Kurulu Başkanlıkları, il seçim çevresinde kanunla tespit edilen vazifeleri görür. Seçimleri düzenle yürütür. Her il merkezinde ayrı bir İl Seçim Kurulu Başkanlığı bulunur. İl merkezindeki derecesi en yüksek hâkim, kurulun başkanı; diğer iki yüksek dereceli hâkim de üyesidir. Yargı organından iki hâkim de yedek üyedir.

İlçe Seçim Kurulu başkanlıklarıDeğiştir

İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları, her ilçe çevresinde, kanunun verdiği görevleri yapar. Seçimi düzenle yürütür. Her ilçe merkezinde ayrı bir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı bulunur. Kurul, ilçenin en yüksek dereceli hâkiminin başkanlığı ile diğer altı üyeden meydana gelir. Dördü siyasi partilerden ikisi de devlet memurları arasından 10 yıl görev yapan ve o ilçede en çok görev yapanlar arasından kura ile tespit edilir. Kurulda görev yapan altı üyenin yanı sıra altı yedek üyesi de vardır.

Hizmet birimleriDeğiştir

YSK üyeleriDeğiştir

# Adı Görevi Seçildiği tarih Başlama tarihi Kontenjan
1 Ahmet Yener Başkan 16 Ocak 2020 24 Ocak 2020 Yargıtay
2 Ekrem Özübek Başkan Vekili 22 Ocak 2020 24 Ocak 2020 Danıştay
3 Mahmut Akgün Üye 21 Ocak 2020 24 Ocak 2020 Yargıtay
4 Ali Ürker Üye 22 Ocak 2020 24 Ocak 2020 Danıştay
5 Orhan Usta Üye 23 Ocak 2020 24 Ocak 2020 Yargıtay
6 Battal Öğüt Üye 22 Ocak 2020 24 Ocak 2020 Danıştay
7 Feyzi Eroğlu Üye 23 Ocak 2022 26 Ocak 2023 Yargıtay
8 Ali Çopur Üye 17 Ocak 2022 26 Ocak 2023 Danıştay
9 Talip Bakır Üye 25 Ocak 2022 26 Ocak 2023 Yargıtay
10 İsmail Kalender Üye 17 Ocak 2022 26 Ocak 2023 Danıştay
11 Serdar Mutta Üye 26 Ocak 2020 26 Ocak 2023 Yargıtay

YSK başkanları listesiDeğiştir

Ayrıca bakınızDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 12 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 26 Ocak 2021. 
  2. ^ a b c d "YSK Görev ve Yetkileri". 17 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Eylül 2016. 

Dış bağlantılarDeğiştir