Ana menüyü aç

Yargıtay, Türkiye'nin altı yüksek yargı organından birisidir. Adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir.

Türkiye Cumhuriyeti
Yargıtay Başkanlığı
Yargitaylogo.gif

Ankara'da bulunan Yargıtay ana binası.
Kuruluş 6 Mart 1868 (151 yıl önce) (1868-03-06)
Tür Adli yargı
Yasal statü Yüksek mahkeme
Merkez Ankara
Genel sekreter Yaşar Şimşek
Birinci Başkan İsmail Rüştü Cirit
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca
Birinci Başkanvekili Seyit Çavdar (Hukuk)
Abdülhalik Yıldız (Ceza)
Cumhuriyet Başsavcıvekili Halil Adıgüzel
Ana organ Büyük Genel Kurul
Bütçe ₺382.750.000 (2017)[1]
Resmî site yargitay.gov.tr
Eski adı Divan-ı Ahkâm-ı Adliye (1868)
Mahkeme-i Temyiz (1879)
Muvakkat Temyiz Heyeti (1920)
Temyiz Mahkemesi (1924)

TarihçeDüzenle

Osmanlı dönemiDüzenle

II. Mahmut tarafından 1837 yılında Meclisi Vâlây-ı Ahkâmı Adliye adında ve günümüz Danıştay’ı ile Yargıtay’ının temelleri olan bir yüksek mahkeme kurulmuş; daha sonra 1868 yılında Sultan Abdülaziz döneminde bu yüksek mahkeme (Meclisi Vâlây-ı Ahkâmı Adliye) ikiye ayrılarak Şuray-ı Devlet adıyla Danıştay ve Meclisi Ahkâmı Adliye adıyla Yargıtay kurulmuş; böylelikle, yargı ve yürütme birbirinden ayrılmıştır. Bu iki yargı organından Şura'yı Devlet'e hem kanun tasarılarını hazırlama hem de idarî uyuşmazlıklara çözüm getirme şeklinde hem "kanun tasarı hazırlama" hem "yargı" görevi olarak iki görev verilmişken, Divan­ı Ahkâm­ı Adliye'ye ise yalnızca "yargı" görevi verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti dönemiDüzenle

Kurtuluş Savaşı'nın başlamasıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince 1920 yılında Sivas'ta "Muvakkat Temyiz Heyeti" adıyla kuruldu. Cumhuriyet'in ilanı ile beraber, 1924 yılında bu mahkemenin adı "Temyiz Mahkemesi" olarak değiştirilerek Eskişehir'e taşındı.

1924 yılında kabul edilen Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun adı 10 Ocak 1945 tarihinde "Anayasa" olarak değişirilirken, Eskişehir'de bulunan temyiz mahkemesinin adı da "Yargıtay" olarak değiştirildi.

YapısıDüzenle

2011 yılında Yargıtay'ın daire sayısı 32'den 38'e, üye sayısıysa 250'den 387'ye çıkarılmıştır. 2014 yılında daire ve üye sayıları tekrar arttırılarak daire sayısı 46 üye sayısıysa 516 yapılmıştır.[2] 2016 yılı itibarıyla Yargıtay'ın daire sayısı 44, üye sayısıysa 310'dur.

BirimleriDüzenle

Yargıtay mevcut yönetimiDüzenle

Görevi Adı Görev Başlangıcı Görev Bitişi Seçiliş Ayrılış
Birinci Başkan İsmail Rüştü Cirit 10 Şubat 2015 23 Mart 2020 19 Temmuz 2004 23 Mart 2020
Başsavcı Mehmet Akarca 21 Mayıs 2015 21 Mayıs 2023 18 Ocak 2010 21 Ocak 2028
Birinci Başkanvekili (Ceza) Abdülhalik Yıldız 2 Eylül 2016 2 Eylül 2020 24 Şubat 2011 1 Ocak 2021
Birinci Başkanvekili (Hukuk) Mehmet Kürtül 10 Ekim 2017 1 Ocak 2021 25 Temmuz 2005 1 Ocak 2021
Başsavcıvekili Halil Adıgüzel 4 Nisan 2016 4 Nisan 2020 24 Şubat 2011 15 Eylül 2034
Genel Sekreter Yusuf Ziyaattin Cenik 6 Haziran 2017 23 Mart 2020 22 Aralık 2011 25 Temmuz 2028
1. Ceza Dairesi Başkanı Ali Altınkaya 17 Ocak 2019 2021 15 Aralık 2014 2021
2. Ceza Dairesi Başkanı Haydar Sami Kuzu 17 Ocak 2018 17 Ocak 2022 15 Aralık 2014 ?
3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay 17 Ocak 2019 17 Ocak 2023 22 Aralık 2011 25 Temmuz 2028
4. Ceza Dairesi Başkanı İbrahim Şahbaz 26 Temmuz 2016 1 Ekim 2020 15 Nisan 2007 1 Ekim 2020
5. Ceza Dairesi Başkanı Şakir Aktı Kasım 2017 1 Nisan 2022 24 Şubat 2011 1 Nisan 2022
6. Ceza Dairesi Başkanı Erkan Öztürk 18 Ocak 2016 18 Ocak 2020 25 Temmuz 2005 1 Aralık 2020
7. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Mutlu 14 Eylül 2011 10 Haziran 2022 19 Temmuz 2004 10 Haziran 2022
8. Ceza Dairesi Başkanı Haydar Metiner 23 Kasım 2015 23 Kasım 2019 15 Nisan 2007 10 Şubat 2021
9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu 16 Kasım 2015 16 Kasım 2019 24 Şubat 2011 1 Eylül 2024
10. Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu 2 Eylül 2016 2 Eylül 2020 18 Ocak 2010 2022
11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin 12 Haziran 2019 12 Haziran 2023 15 Aralık 2014 26 Şubat 2028
12. Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Er 16 Kasım 2015 16 Kasım 2019 24 Şubat 2011 28 Nisan 2025
13. Ceza Dairesi Başkanı Vuslat Dirim 16 Şubat 2015 18 Şubat 2023 24 Şubat 2011 1 Mart 2026
14. Ceza Dairesi Başkanı Bekir Şahin 30 Mayıs 2019 30 Mayıs 2023 16 Aralık 2013 1 Mart 2025
15. Ceza Dairesi Başkanı Sami Öztürk 17 Ocak 2019 17 Ocak 2023 24 Şubat 2011 25 Temmuz 2028
16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil 22 Aralık 2014 24 Aralık 2022 24 Şubat 2011 8 Nisan 2024
17. Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Kemal Semercioğlu 26 Eylül 2016 26 Eylül 2020 24 Şubat 2011 25 Temmuz 2028
18. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Dinler 11 Eylül 2018 11 Eylül 2022 15 Aralık 2014 25 Temmuz 2028
19. Ceza Dairesi Başkanı Ramazan Özkepir 22 Aralık 2014 2 Ocak 2020 15 Nisan 2007 2 Ocak 2020
20. Ceza Dairesi Başkanı İlmettin Köklü 22 Aralık 2014 14 Şubat 2020 13 Temmuz 2008 14 Şubat 2020
1. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Kaya 9 Mayıs 2019 9 Mayıs 2023 16 Aralık 2013 25 Temmuz 2028
2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan 26 Ocak 2015 29 Ocak 2023 25 Temmuz 2005 24 Ekim 2023
3. Hukuk Dairesi Başkanı Mete Duman 10 Ekim 2016 10 Ekim 2020 18 Ocak 2010 ?
4. Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu 5 Nisan 2017 5 Nisan 2021 15 Nisan 2007 8 Nisan 2021
5. Hukuk Dairesi Başkanı Erdoğan Buyurgan 7 Eylül 2015 14 Ağustos 2020 19 Temmuz 2004 14 Ağustos 2020
8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin 22 Aralık 2014 24 Aralık 2022 18 Ocak 2010 1 Haziran 2027
9. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Çamur 2 Eylül 2016 2 Eylül 2020 18 Ocak 2010 2026
10. Hukuk Dairesi Başkanı Halil Özdemir 2 Eylül 2016 2 Eylül 2020 24 Şubat 2011 25 Temmuz 2028
11. Hukuk Dairesi Başkanı Ahmet Özgan 27 Mayıs 2015 3 Ağustos 2020 2 Kasım 2000 3 Ağustos 2020
12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal 10 Nisan 2018 10 Nisan 2022 22 Aralık 2011 25 Temmuz 2028
13. Hukuk Dairesi Başkanı Ali Selman Erkuş 2 Eylül 2016 2 Eylül 2020 24 Şubat 2011 2023
14. Hukuk Dairesi Başkanı Hikmet Onat 11 Eylül 2019 11 Eylül 2023 15 Aralık 2014 ?
15. Hukuk Dairesi Başkanı Muammer Öztürk 22 Aralık 2016 22 Aralık 2020 19 Temmuz 2004 4 Şubat 2021
16. Hukuk Dairesi Başkanı Camal Baş 21 Şubat 2011 25 Şubat 2023 19 Temmuz 2004 25 Nisan 2023
17. Hukuk Dairesi Başkanı Şahabettin Sertkaya 7 Eylül 2015 28 Nisan 2022 25 Temmuz 2005 28 Nisan 2022
19. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk 20 Kasım 2017 2 Kasım 2021 16 Aralık 2013 2 Kasım 2021
20. Hukuk Dairesi Başkanı Rıza Sarıtaş 26 Eylül 2016 26 Eylül 2020 15 Nisan 2007 3 Mayıs 2024
21. Hukuk Dairesi Başkanı Mesut Balcı 23 Ocak 2012 2 Eylül 2020 15 Nisan 2007 14 Haziran 2021
22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş 3 Nisan 2014 4 Nisan 2022 24 Şubat 2011 10 Haziran 2033
23. Hukuk Dairesi Başkanı Murat Kıyak 2 Nisan 2019 2 Nisan 2023 24 Şubat 2011 3 Mart 2024

Yargıtay Birinci Başkanlık KuruluDüzenle

Görevi Unvanı Adı Görev Başlangıcı Görev Bitişi
Başkan Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit 10 Şubat 2015 23 Mart 2020
Asıl üye 4. Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu 19 Temmuz 2018 19 Temmuz 2020
Asıl üye 13. Hukuk Dairesi Başkanı Ali Selman Erkuş 19 Temmuz 2018 19 Temmuz 2020
Asıl üye 10. Hukuk Dairesi Başkanı Halil Özdemir 19 Temmuz 2018 19 Temmuz 2020
Asıl üye 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu 19 Temmuz 2018 19 Temmuz 2020
Asıl üye 5. Ceza Dairesi Başkanı Şakir Aktı 19 Temmuz 2018 19 Temmuz 2020
Asıl üye 2. Ceza Dairesi Başkanı Haydar Sami Kuzu 19 Temmuz 2018 19 Temmuz 2020
Asıl üye 22. Hukuk Dairesi Üyesi Türkan Erturan 19 Temmuz 2018 19 Temmuz 2020
Asıl üye 5. Hukuk Dairesi Üyesi Sinan Zeki Piyale 19 Temmuz 2018 19 Temmuz 2020
Asıl üye 21. Hukuk Dairesi Üyesi Doğan Korkmaz 19 Temmuz 2018 19 Temmuz 2020
Asıl üye 19. Ceza Dairesi Üyesi Memiş Selçuk Güney 19 Temmuz 2018 19 Temmuz 2020
Asıl üye 16. Ceza Dairesi Üyesi Muhsin Şentürk 19 Temmuz 2018 19 Temmuz 2020
Asıl üye 6. Ceza Dairesi Üyesi Hüseyin Kocabey 19 Temmuz 2018 19 Temmuz 2020
Yedek üye 17. Hukuk Dairesi Başkanı Şahabettin Sertkaya 19 Temmuz 2018 19 Temmuz 2020
Yedek üye 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin 19 Temmuz 2018 19 Temmuz 2020
Yedek üye 10. Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu 19 Temmuz 2018 19 Temmuz 2020
Yedek üye 14. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Demirdağ 19 Temmuz 2018 19 Temmuz 2020
Yedek üye 3. Hukuk Dairesi Üyesi Hikmet Kanık 19 Temmuz 2018 19 Temmuz 2020
Yedek üye 14. Hukuk Dairesi Üyesi Suat Arslan 19 Temmuz 2018 19 Temmuz 2020
Yedek üye 15. Ceza Dairesi Üyesi Murat Esen 19 Temmuz 2018 19 Temmuz 2020
Yedek üye 20. Ceza Dairesi Üyesi Ender Şener 19 Temmuz 2018 19 Temmuz 2020

Yargıtay başkanlarıDüzenle

Yargıtay eski daire başkanlarıDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "2017 Yılı TBMM Bütçe Görüşmeleri". tbmm.gov.tr. 6 Aralık 2016. 14 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Aralık 2016. 
  2. ^ 10 soruda Yargıtay satrancı

Dış bağlantılarDüzenle