Mustafa Fevzi Bozer

Mustafa Fevzi Bozer (d. 1887, İbradı, Antalya) - (ö. 1953), Türk hukukçu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1910 yılında bitirdikten sonra, Kasım 1910 tarihinde Adana İstinaf Mahkemesi Aza Mülâzımı olarak mesleğe başlamış, bu mesleğini; Erbil, Gazze, Bağdat, Kerbelâ, Suriye, Trablus, Şam, Konya, Urfa, Diyarbakır, Antep ve Adana'da Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı olarak sürdürmüştür.

Bir ara Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü görevinde de bulunmuştur. 5 Eylül 1926'da Yargıtay Üyeliğine; 11 Ocak 1934'te Yargıtay İkinci Başkanlığına getirilmiş; 5 Haziran 1950 tarihinde de Yargıtay Birinci Başkanlığına atanmıştır. 13 Temmuz 1952 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığı görevinden emekliye ayrılmış, 1953 yılının Eylül ayında İstanbul'da ölmüştür. Vasiyeti üzerine, cenazesi Ankara'ya getirilerek 6 Eylül 1953 günü, yeni 1. Başkan atanmış olan Mehmet Bedrettin Köker'in ilk adli yılı açış söylevinden sonra Yargıtay Başkan ve Üyelerinin katıldığı törenle Asrî mezarlığa gömülmüştür. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku öğretim üyelerinden eski Tekel ve Dışişleri bakanı ve başbakan yardımcısı Prof. Dr. Ali Bozer'in ve göğüs ve kalp - damar cerrahı, Hacettepe Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. A. Yüksel Bozer'in babasıdır.

Kaynakça

değiştir
Mahkeme görevi
Önce gelen:
Halil İbrahim Özyörük
Türkiye Yargıtay Başkanı
5 Haziran 1950 - 13 Temmuz 1952
Sonra gelen:
Selim Nafiz Akyollu