Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı

Türkiye'de bir bakanlık

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, adalet ve yargı işlerinden sorumlu olan bakanlık.

Türkiye Cumhuriyeti
Adalet Bakanlığı
Adaletbakanligi yenilogo.svg
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi 1920
Türü Bakanlık
Bağlılığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Adres Milli Müdafaa Caddesi
06659 Kızılay, Ankara
Yıllık bütçe ₺23.973.052.000 (2021)[1]
Yönetici(ler)
 • Abdulhamit Gül, Bakan
 • Uğurhan Kuş, Bakan Yardımcısı
 • Zekeriya Birkan, Bakan Yardımcısı
 • Hasan Yılmaz, Bakan Yardımcısı
 • Yakup Moğul, Bakan Yardımcısı
Web sitesi adalet.gov.tr

GörevleriDüzenle

Adalet Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:[2]

 1. Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak. kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek.
 2. Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hakimler ve Savcılar Kuruluna teklifte bulunmak.
 3. Kamu davasının açılması ile ilgili olarak mevzuatla Adalet Bakanına verilen yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak.
 4. Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek.
 5. Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek.
 6. Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve mevzuat hazırlıklarını yapmak ve görüş bildirmek.
 7. Bakanlıklarca hazırlanan mevzuat taslaklarının Türk hukuk sistemine ve mevzuat tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek.
 8. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca infaz işlerini düzenlemek.
 9. İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas iş ve işlemlerini yürütmek.
 10. Görev alanıyla ilgili olarak uygulamayı takip etmek ve ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak çözüm önerileri geliştirmek.
 11. Ulusal veya uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek, bu nitelikteki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek.
 12. Görev alanıyla ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluşlarla iş birliği yapmak.
 13. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Bağlı BirimlerDüzenle

Merkez TeşkilatıDüzenle

Taşra TeşkilatıDüzenle

Sürekli Kurullar / Bağlı KuruluşlarDüzenle

İlgili KuruluşlarDüzenle

Düzenleyici ve Denetleyici KuruluşlarDüzenle

Adalet BakanlarıDüzenle

LogolarDüzenle

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle