İsviçre Medeni Kanunu

İsviçre Medeni Kanunu, 1907 yılında Eugen Huber tarafından yaratılmış, 1912 tarihinde İsviçre'de yürürlüğe girmiştir.

1926 yılında ise küçük değişiklikler yapılarak Türkiye'de Türk Kanunu Medenisi olarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Bulgaristan, Peru, Arnavutluk, Çin, Polonya gibi ülkelerde kendi medeni kanunlarına kısmen uyarlamıştır.