Tarafsız Bakış Açısı Bu maddede belli bir devletin bakış açısının ağırlıkta olduğu bir tür sistemik yanlılık sorununun bulunduğu düşünülmektedir.
Maddenin evrenselleştirilmesi ve uygun hâle getirilmesi için lütfen tartışmaya katılınız.
Şablonu maddeden çıkarmadan önce şablonun yardım sayfasını lütfen inceleyiniz. (Mayıs 2013)
Evrenselleştirme

Salt çoğunluk, tek sayılarda yarıdan az olmayan; çift sayılarda yarıdan bir fazla olan çoğunluktur.

Örneğin; TBMM 600 üyeden oluşmaktadır. Bunun salt çoğunluğu 301'dır. 101 üye var ise bunun da salt çoğunluğu 51'dir. Buçuk sonraki sayıya tamamlanarak tam sayı haline getirilir.