Tek hücreli canlı

sadece bir hücreden oluşan organizma
(Tek hücreliler sayfasından yönlendirildi)

Tek hücreli organizma olarak da bilinen tek hücreli canlı, birden fazla hücreden oluşan çok hücreli bir organizmanın aksine, tek bir hücreden oluşan bir organizmadır. Organizmalar iki genel kategoriye ayrılır: prokaryotik organizmalar ve ökaryotik organizmalar. Prokaryotların çoğu tek hücrelidir ve bakteri ve arkea olarak sınıflandırılır. Birçok ökaryot çok hücrelidir, ancak protozoa, tek hücreli algler ve tek hücreli mantarlar gibi bazıları tek hücrelidir. Tek hücreli organizmaların yaşamın en eski formu olduğu düşünülmektedir; ilk protoseller muhtemelen 3.8-4.0 milyar yıl önce ortaya çıkmıştır.[1][2]

Tek hücreli canlı
Çapı tipik olarak 1 ile 4 santimetre arasında değişen bir alg türü olan Valonia ventricosa, en büyük tek hücreli türler arasındadır

Bazı prokaryotlar koloniler halinde yaşasa da farklı işlevlere sahip özelleşmiş hücreler değildirler. Bu organizmalar birlikte yaşar ve her bir hücre hayatta kalmak için tüm yaşam süreçlerini yürütmelidir. Bunun aksine, en basit çok hücreli organizmalarda bile hayatta kalmak için birbirlerine bağımlı olan hücreler vardır.

Çok hücreli organizmaların çoğunda tek hücreli bir yaşam döngüsü aşaması vardır. Örneğin gametler, çok hücreli organizmalar için üreme tek hücreleridir.[3] Buna ek olarak, çok hücreliliğin yaşam tarihinde birçok kez bağımsız olarak evrimleştiği görülmektedir.

Dictyostelium discoideum gibi bazı organizmalar kısmen tek hücrelidir. Ek olarak, tek hücreli organizmalar Caulerpa, Plasmodium ve Myxogastria gibi çok çekirdekli olabilir.

Evrimsel hipotez

değiştir

İlkel protoseller günümüzün tek hücreli organizmalarının öncüleriydi. Yaşamın kökeni büyük ölçüde hala bir gizem olsa da RNA dünyası hipotezi olarak bilinen şu anda geçerli olan teoriye göre, erken RNA molekülleri organik kimyasal reaksiyonları katalize etmek ve kendi kendini kopyalamak için temel oluşturmuş olmalıdır.[4]

Bölümlere ayırma, kimyasal reaksiyonların daha olası olması ve dış çevre ile reaksiyonları farklılaştırmak için gerekliydi. Örneğin, erken bir RNA replikatör ribozimi, ayrı tutulmadığı takdirde farklı RNA dizilerine sahip diğer replikatör ribozimleri replike edebilirdi.[5] Normal DNA genomu yerine RNA genomuna sahip bu tür hipotetik hücrelere 'ribosel' veya 'ribosit' adı verilir.[4]

Lipitler gibi amfifiller suya konulduğunda, hidrofobik kuyruklar, hidrofilik uçları dışa bakacak şekilde miseller ve veziküller oluşturmak üzere toplanır.[2][5] İlkel hücreler muhtemelen kimyasal reaksiyonları ve çevreyi ayırmak için kendi kendine birleşen yağ asidi veziküllerini kullanmıştır.[5] Basitlikleri ve suda kendi kendilerine bir araya gelme yetenekleri nedeniyle, bu basit zarların diğer erken biyolojik molekül formlarından önce ortaya çıkmış olması muhtemeldir.[2]

Prokaryotlar

değiştir

Prokaryotlar mitokondri veya çekirdek gibi zara bağlı organellerden yoksundur.[6] Bunun yerine çoğu prokaryot, nükleoit olarak bilinen DNA içeren düzensiz bir bölgeye sahiptir.[7] Prokaryotların çoğu, tipik olarak doğrusal kromozomlara sahip olan ökaryotların aksine tek, dairesel bir kromozoma sahiptir.[8] Beslenme açısından prokaryotlar, metabolizmada kullanılmak üzere sülfür, selüloz, amonyak veya nitrit dahil olmak üzere çok çeşitli organik ve inorganik materyalleri kullanma yeteneğine sahiptir.[9] Prokaryotlar çevrede nispeten her yerde bulunur ve bazıları (ekstremofiller olarak bilinir) aşırı ortamlarda gelişir.

Bakteriler

değiştir
 
Shark Bay, Batı Avustralya'daki modern stromatolitler. Bir stromatolitin 5 cm büyümesi bir yüzyıl sürebilir.[10]

Bakteriler dünyanın en eski yaşam formlarından biridir ve doğada hemen hemen her yerde bulunurlar.[9] Birçok yaygın bakteri, bakteriyel kromozomdan ayrı, kısa, dairesel, kendi kendini kopyalayan DNA molekülleri olan plazmidlere sahiptir.[11] Plazmidler yeni yeteneklerden sorumlu genler taşıyabilir, bunların arasında antibiyotik direnci kritik öneme sahiptir.[12] Bakteriler ağırlıklı olarak ikili fisyon adı verilen bir süreçle eşeysiz olarak ürerler. Bununla birlikte, yaklaşık 80 farklı tür doğal genetik transformasyon olarak adlandırılan cinsel bir süreçten geçebilir.[13] Transformasyon, DNA'nın bir hücreden diğerine aktarılması için bakteriyel bir süreçtir ve görünüşe göre alıcı hücredeki DNA hasarını onarmak için bir adaptasyondur.[14] Buna ek olarak, plazmidler konjugasyon olarak bilinen bir süreçte pilus kullanımı yoluyla değiş tokuş edilebilir.[12]

Fotosentetik siyanobakteriler tartışmasız en başarılı bakterilerdir ve dünyanın ilk atmosferini oksijenlendirerek değiştirmişlerdir.[15] Kalsiyum karbonat katmanlarından oluşan yapılar olan stromatolitler, siyanobakterilerden ve ilişkili topluluk bakterilerinden arta kalan tortuları hapsetmiş ve geride kapsamlı fosil kayıtları bırakmıştır.[15][16] Stromatolitlerin varlığı, Arkeen (4 milyar ile 2,5 milyar yıl önce), Proterozoyik (2,5 milyar ile 540 milyon yıl önce) ve Fanerozoyik (540 milyon yıl öncesinden günümüze) çağlar boyunca temsil edilen siyanobakterilerin gelişimine ilişkin mükemmel bir kayıt sunmaktadır.[16] Dünyadaki fosilleşmiş stromatolitlerin çoğu Batı Avustralya'da bulunmaktadır.[16] Burada, bazıları yaklaşık 3,430 milyon yıl öncesine kadar uzanan en eski stromatolitlerden bazıları bulunmuştur.[16]

Klonal yaşlanma bakterilerde doğal olarak meydana gelir ve görünüşe göre dış stres faktörlerinin yokluğunda bile meydana gelebilecek hasar birikiminden kaynaklanmaktadır.[17]

Arkealar

değiştir
 
Avrupa Kuzey Kutbu'nun derinliklerinde bulunan dipte yaşayan bir topluluk.[18]

Hidrotermal bacalar ısı ve hidrojen sülfür salgılayarak ekstremofillerin kemolitotrofik büyüme ile hayatta kalmalarını sağlar.[19] Arkealar genellikle görünüş olarak bakterilere benzerler, dolayısıyla orijinal sınıflandırmaları bakteridir, ancak özellikle zar yapıları ve ribozomal RNA'larında önemli moleküler farklılıklar vardır.[20][21] Ribozomal RNA'nın sıralanmasıyla, arkeaların büyük olasılıkla bakterilerden ayrıldığı ve modern ökaryotların öncüleri olduğu ve aslında ökaryotlarla filogenetik olarak daha ilişkili olduğu bulunmuştur.[21] Adından da anlaşılacağı üzere arkea, orijinal, eski veya ilkel anlamına gelen Yunanca archaios kelimesinden gelmektedir.[22]

Bazı arkealar yeryüzündeki biyolojik açıdan en elverişsiz ortamlarda yaşar ve bunun bazı yönlerden yaşamın maruz kaldığı erken, zorlu koşulları taklit ettiğine inanılır.[kaynak belirtilmeli] Bu arkean ekstremofillerinin örnekleri aşağıdaki gibidir:

Metanojenler, arkelerin önemli bir alt kümesidir ve birçok ekstremofili içerir, ancak aynı zamanda sulak alan ortamlarında ve hayvanların geviş getiren ve arka bağırsaklarında da her yerde bulunurlar.[27] Bu süreç, karbondioksiti metana indirgemek için hidrojen kullanır ve enerjiyi kullanılabilir adenozin trifosfat formuna dönüştürür.[27] Metan üretebilen bilinen tek organizmalardır.[28] DNA hasarına neden olan stresli çevresel koşullar altında, bazı arkea türleri bir araya gelir ve DNA'yı hücreler arasında transfer eder.[29] Bu transferin işlevi, alıcı hücredeki hasarlı DNA dizisi bilgisini, verici hücreden gelen hasarsız dizi bilgisi ile değiştirmek gibi görünmektedir.[30]

Ökaryotlar

değiştir

Ökaryotik hücreler mitokondri, çekirdek ve kloroplast gibi zara bağlı organeller içerir. Prokaryotik hücreler muhtemelen 2 ile 1,4 milyar yıl önce ökaryotik hücrelere dönüşmüştür.[31] Bu, evrimde önemli bir adımdı. Prokaryotların aksine ökaryotlar mitoz ve mayoz bölünme yoluyla çoğalırlar. Cinsiyet, ökaryotik yaşamın her yerde bulunan, eski ve doğal bir özelliği gibi görünmektedir.[32] Gerçek bir cinsel süreç olan mayoz bölünme, DNA hasarının etkin rekombinasyonel onarımına[14] ve ebeveynlerin DNA'larını birleştirip ardından rekombinasyon yaparak daha geniş bir genetik çeşitlilik yelpazesine olanak tanır.[31] Ökaryotlardaki metabolik işlevler, belirli süreçleri organellere ayırarak daha da özelleşmiştir.[kaynak belirtilmeli]

Endosimbiyotik teori mitokondri ve kloroplastların bakteriyel kökenleri olduğunu savunur. Her iki organel de kendi DNA setlerini içerir ve bakteri benzeri ribozomlara sahiptir. Modern mitokondrinin bir zamanlar Riketsiya'ya benzer bir tür olması ve bir hücreye girme parazit yeteneğine sahip olması muhtemeldir.[33] Bununla birlikte, bakteri solunum yeteneğine sahip olsaydı, enerji ve oksijen detoksifikasyonu karşılığında parazitin yaşamasına izin vermek daha büyük hücre için faydalı olurdu.[33] Kloroplastlar muhtemelen benzer bir dizi olayla simbiyont haline gelmiştir ve büyük olasılıkla siyanobakterilerin torunlarıdır.[34] Tüm ökaryotlarda mitokondri veya kloroplast bulunmamakla birlikte, mitokondri çoğu ökaryotta, kloroplastlar ise tüm bitki ve alglerde bulunur. Fotosentez ve solunum esasen birbirinin tersidir ve fotosentezle birlikte solunumun ortaya çıkması, enerjiye tek başına fermantasyondan çok daha fazla erişim sağlamıştır.[kaynak belirtilmeli]

Protozoalar

değiştir
 
Paramecium tetraurelia, bir siliyat, ağız oluğu görünür halde

Protozoalar büyük ölçüde flagella, sil ve psödopodia dahil olmak üzere hareket yöntemleriyle tanımlanır.[35] Protozoaların sınıflandırılması konusunda çok çeşitli olmalarından kaynaklanan önemli tartışmalar olsa da bir sistemde şu anda protozoa alemi altında tanınan yedi şube bulunmaktadır: Euglenozoa, Amoebozoa, Choanozoa, Loukozoa, Percolozoa, Microspora ve Sulcozoa.[36][37] Protozoalar, bitkiler ve hayvanlar gibi, heterotrof veya ototrof olarak kabul edilebilir.[33] Öglena gibi ototroflar enerjilerini fotosentez kullanarak üretebilirken, heterotrofik protozoalar yiyecekleri ya ağız benzeri bir boğazdan geçirerek ya da bir tür fagositoz olan psödopodlarla yutarak tüketir.[33] Protozoalar çoğunlukla eşeysiz olarak ürerken, bazı protozoalar eşeyli üreme yeteneğine sahiptir.[33] Eşeyli üreme yeteneğine sahip protozoalar arasında patojenik türler olan Plasmodium falciparum, Toxoplasma gondii, Trypanosoma brucei, Giardia duodenalis ve Leishmania türleri bulunmaktadır.[14]

Silliler veya siliyatlar, hareket için silleri kullanan bir grup protistlerdir. Örnekler arasında Paramecium, Stentorlar ve Vorticella bulunur.[38] Siliyatlar, suyun bulunabildiği hemen hemen tüm ortamlarda yaygın olarak bulunur ve siller organizmayı ilerletmek için ritmik olarak atar.[39] Birçok siliyatta, avı yakalamak, kendilerini demirlemek veya savunma için boşaltılabilen mızrak benzeri organeller olan trikosistler bulunur.[40][41] Siliyatlar aynı zamanda eşeyli üreme yeteneğine sahiptir ve siliyatlara özgü iki çekirdek kullanırlar: normal metabolik kontrol için bir makronükleus ve mayoz bölünme geçiren ayrı bir mikronükleus.[40] Bu tür siliyatlara örnek olarak, stresli koşullar altında edinilen DNA hasarını onarmak için muhtemelen mayotik rekombinasyon kullanan Paramecium ve Tetrahymena verilebilir.[kaynak belirtilmeli]

Amebozoa, çevrelerinde hareket etmek için psödopodia ve sitoplazmik akışı kullanır. Entamoeba histolytica amebik dizanteriye neden olur.[42] Entamoeba histolytica mayoz bölünme yeteneğine sahip görünmektedir.[43]

Tek hücreli algler

değiştir
 
Bir diyatomenin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü

Tek hücreli algler bitki benzeri ototroflardır ve klorofil içerirler.[44] Hem çok hücreli hem de tek hücreli türlere sahip grupları içerirler:

 • Öglenalar, genellikle tatlı sularda görülen kamçılı, çoğunlukla tek hücreli alglerdir.[44] Diğer alglerin çoğunun aksine, hücre duvarları yoktur ve miksotrofik (hem ototrofik hem de heterotrofik) olabilirler.[44] Euglena gracilis buna bir örnektir.
 • Chlorophyta (yeşil algler), çoğunlukla tatlı sularda bulunan tek hücreli alglerdir.[44] Chlorophyta özellikle önemlidir çünkü kara bitkilerinin evrimiyle en yakından ilişkili olduklarına inanılmaktadır.[45]
 • Diyatomeler, silisli hücre duvarlarına sahip tek hücreli alglerdir.[46] Tatlı suda da bulunabilmelerine rağmen okyanusta en bol bulunan alg türüdür.[46] Dünyadaki birincil deniz üretiminin yaklaşık %40'ını oluştururlar ve dünyadaki oksijenin yaklaşık %25'ini üretirler.[47] Diyatomeler çok çeşitlidir ve yaklaşık 100.000 türden oluşur.[47]
 • Dinoflagellatalar, bazıları selülozla zırhlanmış tek hücreli kamçılı alglerdir.[48] Dinoflagellatalar miksotrofik olabilir ve kırmızı gelgitten sorumlu alglerdir.[45] Pyrocystis fusiformis gibi bazı dinoflagellatalar biyolüminesans yeteneğine sahiptir.[49]

Tek hücreli mantarlar

değiştir
 
Tomurcuklanan Ogataea polymorpha'nın geçirimli elektron mikroskobu görüntüsü

Tek hücreli mantarlar mayaları içerir. Mantarlar çoğu habitatta bulunur, ancak çoğu karada bulunur.[50] Mayalar mitoz bölünme yoluyla çoğalır ve birçoğu sitoplazmanın çoğunun ana hücre tarafından tutulduğu tomurcuklanma adı verilen bir süreç kullanır. Saccharomyces cerevisiae karbonhidratları karbondioksit ve alkole fermente eder ve bira ve ekmek yapımında kullanılır.[51] S. cerevisiae aynı zamanda yetiştirilmesi kolay bir ökaryotik organizma olduğu için önemli bir model organizmadır. Hücre döngüsünü anlamanın yanı sıra kanser ve nörodejeneratif hastalıkları araştırmak için de kullanılmıştır.[52][53] Ayrıca, S. cerevisiae kullanılarak yapılan araştırmalar, mayotik rekombinasyon mekanizmasının ve mayozun adaptif işlevinin anlaşılmasında merkezi bir rol oynamıştır. Candida spp. ağız ve/veya boğaz (pamukçuk olarak bilinir) ve vajina (yaygın olarak maya enfeksiyonu olarak adlandırılır) enfeksiyonlarına neden olan kandidiyazdan sorumludur.[54]

Makroskopik tek hücreli organizmalar

değiştir

Tek hücreli organizmaların çoğu mikroskobik boyuttadır ve bu nedenle mikroorganizmalar olarak sınıflandırılırlar. Bununla birlikte, bazı tek hücreli protistler ve bakteriler makroskobiktir ve çıplak gözle görülebilir. Örnekler şunları içerir:

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
 1. ^ An Introduction to Cells, ThinkQuest, 16 Şubat 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 30 Mayıs 2013 
 2. ^ a b c Pohorille, Andrew; Deamer, David (23 Haziran 2009). "Self-assembly and function of primitive cell membranes". Research in Microbiology. 160 (7). ss. 449-456. doi:10.1016/j.resmic.2009.06.004. PMID 19580865. 
 3. ^ Coates, Juliet C.; Umm-E-Aiman; Charrier, Bénédicte (1 Ocak 2015). "Understanding "green" multicellularity: do seaweeds hold the key?". Frontiers in Plant Science. Cilt 5. s. 737. doi:10.3389/fpls.2014.00737. PMC 4299406 $2. PMID 25653653. 
 4. ^ a b Lane N (2015). The Vital Question – Energy, Evolution, and the Origins of Complex Life. WW Norton. s. 77. ISBN 978-0-393-08881-6. 
 5. ^ a b c "Exploring Life's Origins: Fatty Acids". exploringorigins.org. 9 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ekim 2015. 
 6. ^ "Prokaryotes". webprojects.oit.ncsu.edu. 16 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2015. 
 7. ^ Kleckner, Nancy; Fisher, Jay K.; Stouf, Mathieu; White, Martin A.; Bates, David; Witz, Guillaume (1 Aralık 2014). "The bacterial nucleoid: nature, dynamics and sister segregation". Current Opinion in Microbiology. Growth and development: eukaryotes/ prokaryotes. Cilt 22. ss. 127-137. doi:10.1016/j.mib.2014.10.001. PMC 4359759 $2. PMID 25460806. 
 8. ^ "Eukaryotic Chromosome Structure | Science Primer". scienceprimer.com. 5 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2015. 
 9. ^ a b Smith, Dwight G (2015). Bacteria. Salem Press Encyclopedia of Science. ISBN 978-1-58765-084-0. 
 10. ^ "Nature Fact Sheets – Stromatolites of Shark Bay » Shark Bay". www.sharkbay.org.au. 22 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2015. 
 11. ^ "Conjugation (prokaryotes)". www.nature.com. 19 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2015. 
 12. ^ a b Cui, Yanhua; Hu, Tong; Qu, Xiaojun; Zhang, Lanwei; Ding, Zhongqing; Dong, Aijun (10 Haziran 2015). "Plasmids from Food Lactic Acid Bacteria: Diversity, Similarity, and New Developments". International Journal of Molecular Sciences. 16 (6). ss. 13172-13202. doi:10.3390/ijms160613172. PMC 4490491 $2. PMID 26068451. 
 13. ^ Johnston C, Martin B, Fichant G, Polard P, Claverys JP (2014). "Bacterial transformation: distribution, shared mechanisms and divergent control". Nat. Rev. Microbiol. 12 (3). ss. 181-96. doi:10.1038/nrmicro3199. PMID 24509783. 
 14. ^ a b c Bernstein, Harris; Bernstein, Carol; Michod, Richard E. (January 2018). "Sex in microbial pathogens". Infection, Genetics and Evolution. Cilt 57. ss. 8-25. doi:10.1016/j.meegid.2017.10.024. PMID 29111273. 
 15. ^ a b "Fossil Record of the Cyanobacteria". www.ucmp.berkeley.edu. 24 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2015. 
 16. ^ a b c d McNamara, Kenneth (1 Eylül 2009). Stromatolites. Western Australian Museum. ISBN 978-1-920843-88-5. 
 17. ^ Łapińska, U; Glover, G; Capilla-Lasheras, P; Young, AJ; Pagliara, S (2019). "Bacterial ageing in the absence of external stressors". Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 374 (1786). s. 20180442. doi:10.1098/rstb.2018.0442. PMC 6792439 $2. PMID 31587633. 
 18. ^ "NOAA Ocean Explorer: Arctic Exploration 2002: Background". oceanexplorer.noaa.gov. 30 Ağustos 2002 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2015. 
 19. ^ Barton, Larry L.; Fardeau, Marie-Laure; Fauque, Guy D. (1 Ocak 2014). Hydrogen sulfide: a toxic gas produced by dissimilatory sulfate and sulfur reduction and consumed by microbial oxidation. Metal Ions in Life Sciences. 14. ss. 237-277. doi:10.1007/978-94-017-9269-1_10. ISBN 978-94-017-9268-4. ISSN 1559-0836. PMID 25416397. 
 20. ^ "Archaea". www.microbeworld.org. 23 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2015. 
 21. ^ a b "Archaeal Ribosomes". www.els.net. 8 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2015. 
 22. ^ "archaea | prokaryote". Encyclopedia Britannica. 6 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2015. 
 23. ^ a b c d e f Gupta, G.N.; Srivastava, S.; Khare, S.K.; Prakash, V. (2014). "Extremophiles: An Overview of Microorganism from Extreme Environment". International Journal of Agriculture, Environment and Biotechnology. 7 (2). s. 371. doi:10.5958/2230-732X.2014.00258.7. 11 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2015. 
 24. ^ Falb, Michaela; Pfeiffer, Friedhelm; Palm, Peter; Rodewald, Karin; Hickmann, Volker; Tittor, Jörg; Oesterhelt, Dieter (1 Ekim 2005). "Living with two extremes: Conclusions from the genome sequence of Natronomonas pharaonis". Genome Research. 15 (10). ss. 1336-1343. doi:10.1101/gr.3952905. ISSN 1088-9051. PMC 1240075 $2. PMID 16169924. 
 25. ^ "Acidophiles". www.els.net. 28 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2015. 
 26. ^ ""Extremophiles: Archaea and Bacteria" : Map of Life". www.mapoflife.org. 5 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2015. 
 27. ^ a b "Methanogens". www.vet.ed.ac.uk. 27 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2015. 
 28. ^ Hook, Sarah E.; Wright, André-Denis G.; McBride, Brian W. (1 Ocak 2010). "Methanogens: methane producers of the rumen and mitigation strategies". Archaea. Cilt 2010. s. 945785. doi:10.1155/2010/945785. ISSN 1472-3654. PMC 3021854 $2. PMID 21253540. 
 29. ^ van Wolferen M, Wagner A, van der Does C, Albers SV (2016). "The archaeal Ced system imports DNA". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 113 (9). ss. 2496-501. Bibcode:2016PNAS..113.2496V. doi:10.1073/pnas.1513740113. PMC 4780597 $2. PMID 26884154. 
 30. ^ Witzany, Guenther, (Ed.) (2017). Biocommunication of Archaea. doi:10.1007/978-3-319-65536-9. ISBN 978-3-319-65535-2. 
 31. ^ a b Yett, Jay R. (2015). Eukaryotes. Salem Press Encyclopedia of Science. 
 32. ^ Speijer, D.; Lukeš, J.; Eliáš, M. (2015). "Sex is a ubiquitous, ancient, and inherent attribute of eukaryotic life". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 112 (29). ss. 8827-34. Bibcode:2015PNAS..112.8827S. doi:10.1073/pnas.1501725112. PMC 4517231 $2. PMID 26195746. 
 33. ^ a b c d e "Origin of Mitochondria". Nature. 16 Haziran 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Kasım 2015. 
 34. ^ "Endosymbiosis and The Origin of Eukaryotes". users.rcn.com. 22 Haziran 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Kasım 2015. 
 35. ^ Klose, Robert T (2015). Protozoa. Salem Press Encyclopedia of Science. 
 36. ^ Ruggiero, Michael A.; Gordon, Dennis P.; Orrell, Thomas M.; Bailly, Nicolas; Bourgoin, Thierry; Brusca, Richard C.; Cavalier-Smith, Thomas; Guiry, Michael D.; Kirk, Paul M. (29 Nisan 2015). "A Higher Level Classification of All Living Organisms". PLOS ONE. 10 (4). ss. e0119248. Bibcode:2015PLoSO..1019248R. doi:10.1371/journal.pone.0119248. PMC 4418965 $2. PMID 25923521. 
 37. ^ "Protozoa". www.microbeworld.org. 15 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Kasım 2015. 
 38. ^ "Ciliophora: ciliates, move with cilia". www.microscope-microscope.org. 12 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Kasım 2015. 
 39. ^ "Introduction to the Ciliata". www.ucmp.berkeley.edu. 24 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Kasım 2015. 
 40. ^ a b "ciliate | protozoan". Encyclopedia Britannica. 20 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Kasım 2015. 
 41. ^ Sugibayashi, Rika; Harumoto, Terue (29 Aralık 2000). "Defensive function of trichocysts in Paramecium tetraurelia against heterotrich ciliate Climacostomum virens". European Journal of Protistology. 36 (4). ss. 415-422. doi:10.1016/S0932-4739(00)80047-4. 
 42. ^ "amoeba | protozoan order". Encyclopedia Britannica. 10 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Kasım 2015. 
 43. ^ Kelso AA, Say AF, Sharma D, Ledford LL, Turchick A, Saski CA, King AV, Attaway CC, Temesvari LA, Sehorn MG (2015). "Entamoeba histolytica Dmc1 Catalyzes Homologous DNA Pairing and Strand Exchange That Is Stimulated by Calcium and Hop2-Mnd1". PLOS ONE. 10 (9). ss. e0139399. Bibcode:2015PLoSO..1039399K. doi:10.1371/journal.pone.0139399. PMC 4589404 $2. PMID 26422142. 
 44. ^ a b c d "algae Facts, information, pictures | Encyclopedia.com articles about algae". www.encyclopedia.com. 23 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Kasım 2015. 
 45. ^ a b "Algae – Biology Encyclopedia – cells, plant, body, human, organisms, cycle, life, used, specific". www.biologyreference.com. 21 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Kasım 2015. 
 46. ^ a b "siliceous cell walls". www.mbari.org. 21 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Kasım 2015. 
 47. ^ a b "Diatoms are the most important group of photosynthetic eukaryotes – Site du Genoscope". www.genoscope.cns.fr. 23 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Kasım 2015. 
 48. ^ "Algae Classification: DINOPHYTA". Smithsonian National Museum of Natural History. 24 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 49. ^ "BL Web: Growing dinoflagellates at home". biolum.eemb.ucsb.edu. 9 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Kasım 2015. 
 50. ^ "Microbiology Online | Microbiology Society | About Microbiology – Introducing microbes – Fungi". www.microbiologyonline.org.uk. 19 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Kasım 2015. 
 51. ^ Alba-Lois, Luisa; Segal-Kischinevzky, Claudia (2010). "Yeast Fermentation and the Making of Beer and Wine". Nature Education. 3 (9). s. 17. 19 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Kasım 2015. 
 52. ^ "Saccharomyces cerevisiae – MicrobeWiki". MicrobeWiki. 23 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Kasım 2015. 
 53. ^ "Using yeast in biology". www.yourgenome.org. 9 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Kasım 2015. 
 54. ^ "Candidiasis | Types of Diseases | Fungal Diseases | CDC". www.cdc.gov. 29 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Kasım 2015. 
 55. ^ Ing, Bruce (1999). The myxomycetes of Britain and Ireland : an identification handbook. Slough, England: Richmond Pub. Co. s. 4. ISBN 0855462515. 
 56. ^ Researchers Identify Mysterious Life Forms in the Desert. 26 Ekim 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Accessed 2011-10-24.
 57. ^ Bauer, Becky (October 2008). "Gazing Balls in the Sea". All at Sea. 17 Eylül 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2010. 
 58. ^ John Wesley Tunnell; Ernesto A. Chávez; Kim Withers (2007). Coral reefs of the southern Gulf of Mexico. Texas A&M University Press. s. 91. ISBN 978-1-58544-617-9. 
 59. ^ "What is the Largest Biological Cell? (with pictures)". Wisegeek.com. 23 Şubat 2014. 27 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2014. 
 60. ^ Anne Helmenstine (29 Kasım 2018). "What Is the Largest Unicellular Organism?". sciencenotes.org. 7 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ocak 2020.