Arkeen

Kambriyen öncesi devrin ikinci alt dönemi

Arkeen (veya Arkeen üst zamanı), Kambriyen öncesinin ikinci üst zamanıdır. Günümüzden yaklaşık olarak 3,6 milyar yıl önce Hadeen'in sona ermesiyle başlayıp, 2,5 milyar yıl önce, Proterozoyik'in başlamasıyla son bulduğu kabul edilir.

Arkeen
4000 – 2500 myö 
Archean.png
Bir sanatçının Arkeen izlenimi.
Kronoloji
Etimoloji
Diğer telaffuz(lar) Arkean, Arkeyan
Eş anlamlı(lar)

Eozoyik

J.W. Dawson, 1865
Kullanım bilgisi
Gök cismi Dünya
Bölgesel kullanım Küresel (ICS)
Kullanılan zaman çizelgesi ICS Zaman Cetveli
Tanım
Kronolojik birim Üst zaman
Stratigrafik birim Eonotem
Zaman aralığının resmîyeti Resmî
Alt sınırını belirleyen Kronometrik olarak belirlenmiştir
Alt sınır KSKN Yok
KSKN onayı Yok
Üst sınırını belirleyen Kronometrik olarak belirlenmiştir
Üst sınır KSKN Yok
KSKN onayı Yok
Atmosfer ve iklim verileri

Gezegenimizde bulunabilen ilk kayaç katmanlarının oluştuğu, aynı zamanda yaşamın ortaya çıktığı dönemdir. Okyanuslarda, prokaryotik tek hücreli organizmalar bu dönemde ortaya çıkmıştır. Fotosentetik siyanobakteriler, popülasyonlarının artmasına paralel olarak giderek daha fazla oksijeni okyanuslara salmaya başlamışlardır. Başlarda bu oksijen, deniz suyundaki çözünmüş haldeki demirle birleşmiş, oluşan demiroksit okyanus dibine çökmüştür. Deniz suyundaki çözünmüş demirin bu yolla tasfiyesinden sonradır ki fotosentetik bakterilerce üretilen oksijen deniz suyunda çözünmeye, sonra da atmosfere karışmaya başlamıştır.

KaynakçaDeğiştir

Ayrıca bakınızDeğiştir