Senozoyik

Senozoyik, bir önceki zaman olan Mezozoyik zamanı sonlandıran K/T Olayı'nın hemen ardından, yaklaşık 66 milyon yıl öncesinden başlayan ve günümüze kadar süren jeolojik zaman dilimidir.

Senozoyik
66.0 – 0 myö 
Torre Sant'Andrea.jpg
Senozoyik Zaman'dan kaya tabakaları. (Torre Sant'Andrea, Salento, İtalya)
Kronoloji
Etimoloji
Diğer telaffuz(lar) Senozoik
Takma ad(lar) Memelilerin Çağı
Kullanım bilgisi
Gök cismi Dünya
Bölgesel kullanım Küresel (ICS)
Kullanılan zaman çizelgesi ICS Zaman Cetveli
Tanım
Kronolojik birim Zaman
Stratigrafik birim Eratem
Zaman aralığının resmîyeti Resmî
Alt sınırını belirleyen Büyük bir göktaşı çarpması ve akabinde K-Pj yok oluşuyla ilişkili, iridyum açısından zengin bir jeolojik katman.
Alt sınır KSKN El Kâf Bölümü, El Kâf, Tunus
36°09′13″N 8°38′55″E / 36.1537°K 8.6486°D / 36.1537; 8.6486
KSKN onayı 1991
Üst sınırını belirleyen Uygulanamaz
Üst sınır KSKN Uygulanamaz
KSKN onayı Uygulanamaz
Atmosfer ve iklim verileri

Paleojen, Neojen ve Kuaterner olarak üç alt döneme ayrılan Senozoik boyunca yeryüzü iklimi giderek soğur ve kuraklaşır, deniz seviyeleri düşer. Aralıklarla yaşanan pek çok buz çağı görülür.

İklimin kuraklaşmasının bir sonucu olarak orman alanları daralırken bu geniş arazilerde, kurak iklim koşullarına uyum sağlayan geniş otlak alanlar ve savanlar oluşur. Bu tür bitkilerle beslenen otçul (omnivor) canlılar olarak memeliler de tür çeşitliliği ve yaygınlık olarak bir açılım gösterirler. Keza, bu canlılarla beslenen etçil (karnivor) memeliler yaygınlaşır.

Denizlerde omurgasızların ve balıkların, karalarda ise sürüngenlerin gelişimleri, Senozoik Zaman'ın başlarında sona ererek bu canlılar bugünkü biçimlerini almışlardır. Memelilerin, kuşların ve otsu bitkilerin ise dönem boyunca sürmüş, memeliler tüm gezegende baskın tür olmuşlardır. Karalarda başlayan bu memeliler zaman içinde denizlere de sıçramıştır.

KaynakçaDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

Öncesinde
gelen
Proterozoyik Üst Zaman
Fanerozoyik Üst Zaman
Paleozoyik Zaman Mezozoyik Zaman Senozoyik Zaman
Kambriyen Ordovisiyen Silüriyen Devoniyen Karbonifer Permiyen Triyas Jura Kretase Paleojen Neojen Kv.