Paleojen

Sistem/
Dönem
Seri/
Devre
Kat/
Çağ
Sayısal yaş (My)
Neojen Miyosen Akitaniyen daha yeni
Paleojen Oligosen Şattiyen 23,0 27,8
Rupeliyen 27,8 33,9
Eosen Priaboniyen 33,9 37,8
Bartoniyen 37,8 41,2
Lütesiyen 41,2 47,8
İpresiyen 47,8 56,0
Paleosen Tanesiyen 56,0 59,2
Selandiyen 59,2 61,6
Daniyen 61,6 66,0
Kretase Üst/
Geç
Maastrihtiyen daha eski
ICS'e göre, 2018 itibarıyla
Paleojen Dönemin alt bölümleri.[1]

Paleojen Dönem, Senozoik Zaman'ın üç alt döneminden ilki olup 65 milyon yıl önce başlayıp 24 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilir.

Pek çok tür açısından evrimsel açılım günümüz biçimlerini almasıyla durmuş, memelilerde ise geniş bir açılım göstermeyi sürdürmüştür. Bugünkü ölçülere göre dev boyutlu sayılabilecek memeli türleri ortaya çıkmıştır. Ancak hâlen beyinler küçüktür. Hayvanlarda merkezi sinir sistemi henüz evrime girmemiştir.

KaynakçaDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "Uluslararası Kronostratigrafik Çizelge" (PDF). Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü. 
Önce gelen Proterozoik Devir 542 myö - Fanerozoik Devir - günümüz
542 myö - Paleozoik - 251 myö 251 myö - Mezozoik - 65 myö 65 myö - Senozoik - günümüz
Kambriyen Ordovisyen Silüryen Devoniyen Karbonifer Permiyen Trias Jura Kretase Paleojen Neojen Kuaterner