Ppm

parçacık sayısına göre ölçü birimi

ppm (İngilizce: parts per million) milyonda bir birime verilen isimdir. Herhangi bir karışımda toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine 1 ppm denir. Derişim birimi olarak bilinir. Herhangi bir şeyin milyonda birini de ifade edebilir. Çok düşük değerleri ifade etmek için kullanılır. ppm ve diğer parts-per notasyonları (örn. ppb) orantı ifade ettikleri için boyutsuz niceliklerdir.

ÖrnekDüzenle

5000 g etanol içinde 5 mg metanol varsa "metanol 1 ppm değerinde etanolün içinde bulunuyordur" denir.

Ayrıca şu yolla hesap yapılabilir:

  • pph - (g çözünen/g çözelti)× 
  • ppm - (g çözünen/g çözelti)× 
  • ppb - g çözünen/g çözelti)× 

pp birimleriDüzenle

Kısaltma İngilizcesi Türkçesi
pph Parts per hundred Yüzde bir
ppt Parts per thousand Binde bir (mili)
ppm Parts per million Milyonda bir (mikro)
ppb Parts per billion Milyarda bir (nano)
ppt Parts per trillion Trilyonda bir (piko)
ppq Parts per quadrillion Katrilyonda bir (femto)