Ppm

parçacık sayısına göre ölçü birimi

ppm (İngilizce: parts per million) milyonda bir birime verilen isimdir. Herhangi bir karışımda toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine 1 ppm denir. Derişim birimi olarak bilinir. Herhangi bir şeyin milyonda birini de ifade edebilir. Çok düşük değerleri ifade etmek için kullanılır. ppm ve diğer parts-per notasyonları (örn. ppb) orantı ifade ettikleri için boyutsuz niceliklerdir.

Çeşitli seyreltmelerde floresan çözeltisi

1ppm = 10⁶ mg /1litre dir. Yani PPM karışımdaki x maddenin litre başına düşen miligramlık x madde kütlesini ifade eder. Sayılar çok büyük olduğu için 10⁶ mg / 1 kg yerine kısaca 1ppm denir.

Örneğin 2ppm = 2x10⁶ mg / litre

ppm cinsinden derişim hesaplanırken kullanılan formül; ppm =10⁶ x Çözünen kütlesi (mg) / Çözelti Kütlesi (mg)

Hacim olarak çözeltilerde; Ppm = 10⁶ x Çözünen hacmi(mililitre) / Çözelti Hacmi (miliLitre)

Örnek değiştir

5000 g etanol +metanol çözeltisi içinde 5 mg metanol varsa "metanol 1 ppm değerinde etanolün içinde bulunuyordur" denir.

5 000 000 mg / 5 mg = 1 000 000 mg

Ayrıca şu yolla hesap yapılabilir:

  • pph - (g çözünen/g çözelti)× 
  • ppm - (g çözünen/g çözelti)× 
  • ppb - g çözünen/g çözelti)× 

pp birimleri değiştir

Kısaltma İngilizcesi Türkçesi
pph Parts per hundred Yüzde bir
ppt Parts per thousand Binde bir (mili)
ppm Parts per million Milyonda bir (mikro)
ppb Parts per billion Milyarda bir (nano)
ppt Parts per trillion Trilyonda bir (piko)
ppq Parts per quadrillion Katrilyonda bir (femto)