Kıtasal kabuk

Kıtasal kabuk kıtaları oluşturan granit, çökelti ve başkalaşım kayaçlarından ve Kıta sahanlığı olarak bilinen ve kıta kıyılarına yakın sığ deniz yatağı sahalarının oluşturduğu katmandır.

Yer kabuğunun kalınlığı (km)

KaynakçaDüzenle